76 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Jaarverslag 2021

 

                          VERON afdeling Waterland A-56

 

     Inhoud :

 

 

  1        Woord vooraf

  2        Namens de voorzitter, van de secretaris

  3        Bestuur 2020

  4        Ledenbestand

  5        Verslag Nieuwsbriefredacteur

  6        De website

  7        De leesmap

  8        Waterland Award en Waterland Cup

  9        Afdelingscompetitie 2021

  10       Waterlandronde

  11      Activiteiten

  12       QSL-Manager                                     

  13       Slotwoord

 

 

   Bijlage : Financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX

 

 

 

 

1  Woord vooraf

 

Dit jaar, 2021, was een wonderlijk verenigingsjaar, waarin voor het tweede jaar het verenigingsleven zo goed als stil lag door de corona crisis die de wereld trof. Dus heel veel valt er over 2021 niet te vertellen.

Volgend jaar beter, hopen we. En ondanks alles is er toch een klein verslag over 2021.

 

 

Bernard Kruithof PD4BER, secretaris afdeling Waterland van de Veron A56

 

 

 

 

 

2  Namens de voorzitter, van de secretaris

 

Veel waren we van plan, maar uiteindelijk is er niet meer van gekomen dan twee echte bijeenkomsten in het najaar – in oktober, op dinsdag 5 de eerste en op 2 november meteen alweer de laatste. Dat was overigens een mooie bijeenkomst: PA0MBJ, Mans Jansen, had zelfbouwsetjes meegenomen voor een LED indicator van zendvermogen op de hf-banden. In het ritme van de spraak beginnen verschillend gekleurde lampjes op te lichten, en het is ook handig om de eindtrap mee af te stemmen. In februari hadden we de jaarlijkse ledenvergadering per zoom. Op 5 april zagen we elkaar per zoom voor de Algemene Ledenraad van de Veron, en ook in september was zoom noodzakelijk. Gert Meinen PA3AAV vertelde over zijn zelfgebouwde filter voor de 40 meter. Ter afronding van het verenigingsjaar kwamen we op 6 december per zoom samen; PA3AAV Gert Meinen, de beste contester van Nederland, vertelde hoe hij een contest aanpakte. Dat was zowel leerzaam als animerend. Het bestuur vergaderde twee maal, op 18 januari en op 8 november.

Gelukkig hebben we een hobby die je thuis kunt uitoefenen.

We waren ook nog in de plaatselijke krant aanwezig, met een artikel in Ons Streekblad van 18 maart 2021 (week 11) over PA5BM en PD4BER, getiteld: ‘Bert en Bernard zijn radio-zendamateurs’.

En we kregen van de RABO-bank clubactie in het najaar €113,04 – dus dat was weer een opsteker.

 

3  Bestuur 2021

 

Het bestuur in 2021 was als volgt samengesteld :

 

Nico v.d. Bijl, PA0MIR: voorzitter

Bernard Kruithof, PD4BER: secretaris en ledenadministratie 

Pim Eijlander, PA5PEX: penningmeester

Jan Beijer, PE2ELS: materialen

Gert Meinen, PA3AAV: lid, tevens webmaster van de afdelings-website

 

Naast deze bestuursfuncties worden nog drie belangrijke functies binnen de club

vervuld:

Menno Putman, PE1LDZ: redacteur van onze maandelijkse elektronische convo, alias Nieuwsbrief.

Erwin Kleis, PA3BLS: QSL-manager .

Nico v.d. Bijl, PA0MIR: verzorging van de leesmap en het bijhouden van de PF9A cup stand.

 

4  Ledenbestand

  

Het VAS (Veron Administratie Systeem) meldt: in 2021 sluiten we het jaar af met 70 leden. Hartelijk welkom aan de nieuwe leden! Ons ledental stond eind 2018 op 66,  eind december 2019 op 67, eind 2020 op 69. Lichte groei, dus.

De helft, 35, woont in Purmerend, maar verder zijn we verspreid over heel Waterland en soms zelfs daarbuiten. Volendam telt acht leden,  in de Beemster zijn acht leden, Edam heeft er drie, Monnickendam, Oosthuizen en Amsterdam alledrie twee. In Hoorn, Leidschendam, Landsmeer, Zaandam, Diemen, Broek in Waterland, Medemblik, Wormer en tenslotte Ilpendam (uw secretaris) hebben we in elke plaats één lid.

Van alle 70 leden is  meer dan 90% man, we hebben zes vrouwelijke leden.

En dan nog de leeftijd van onze leden. Van 35 staat de geboortedatum in het systeem, dus het hierna volgende is een indicatie, meer niet. Van de generatie geboren tussen 1930 en 1939 zijn er vier leden, tussen 1940 en 1949 werden negen leden geboren. Van 1950-1959 tellen we zes leden; van 1960-1969 weer negen leden, en tenslotte zijn zeven leden geboren tussen 1970 en 1979.

 

 

5 Verslag Nieuwsbriefredacteur 2021

 

 

Afgelopen jaar was de Nieuwsbrief van de Veron afd. A56 één van de communicatiemiddelen die overbleef door het wegvallen van de verenigingsavonden op twee na… Daarnaast de wekelijkse Waterland ronde, de website en de individuele contacten veelal middels het ons toegewezen frequentiespectrum. Qua contacten tussen de leden van de Veron afdeling Waterland kreeg Corona ons er niet onder, iets wat bij andere verenigingen en clubs moeizamer zal zijn denk ik.

Er gaat elke maand (behalve tijdens het zomerreces in juli en augustus) naar 96 belangstellenden een Nieuwsbrief uit: leden van onze afdeling maar ook van daarbuiten. Tevens zijn de Nieuwsbrieven ook te lezen op onze website die door Gert, PA3AAV beheerd wordt. In het aantal lezers zit een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar.

De kopij voor de Nieuwsbrief komt veelal van twee TOP-leveranciers, Stef, PA0SJM en Bernard, onze secretaris, PD4BER. Een goed artikel over het behalen van een Amerikaanse licentie van Bert, PA5BM werd ook In Electron gepubliceerd. Nostalgie van Stef over de CHN 80-20 trx van eind 70’er jaren verscheen ook in het online DARU magazine.  Daarnaast weten de leden ook aardig te weg te vinden naar de rubriek Eraan / Eraf in hun zoektocht naar- of het ont-spullen van- aan onze hobby gerelateerde zaken.

Meer kopij blijft altijd welkom! De Nieuwsbrief is voor- maar ook door- onze leden en overige lezers mits hobby gerelateerd.

En nee, het hoeven geen lappen tekst ( in Word) en uitgebreide fotoseries (in JPEG) te zijn. Het kan ook een fotootje zijn van je shack, je antenne installatie en/of plaatsing, apparatuur, zelfbouw project, restauratie, tips, handige hulpmiddelen en materialen, ervaringen met leveranciers, beurzen (als die er weer zijn…), software, interessante websites,  ideeën voor de clubavonden, lezingen, demonstraties van apparatuur, etc., etc.

Kortom: genoeg mogelijkheden om “verbindend” en “inclusief” te zijn met onze hobby om me even in het hedendaagse taalgebruik uit te drukken, HI!

Hoe dit 3e Corona-jaar gaat verlopen weet niemand, beperkend is het wel maar wij hebben als zendamateur mogelijkheden die uniek zijn!

Aanmelden / afmelden / wijziging van emailadres en natuurlijk ook kopij voor de Nieuwsbrief graag naar pe1ldz@veron.nl

Menno, PE1LDZ

 

 

 

6 De website

 

De website VeronWaterland.nl wordt prima verzorgd en bijgehouden door Gert, PA3AAV.

Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact opnemen met Gert, te bereiken onder pa3aav@veron.nl

 

 

 

7  Leesmap

 

Het afgelopen jaar hebben de plm. 16 deelnemers weer kunnen genieten van een uitgebreide leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. Er is altijd plaats voor nieuwe deelnemers. Wil je ook meelezen? De afgelopen tijd bleek de post, vooral uit het Verenigd Koninkrijk niet altijd even regelmatig binnen te komen met als gevolg dat ook de leesmap minder regelmatig kon worden verstuurd. Hopelijk gaat dat de komende tijd weer beter.

Omdat een tweetal amateurs helaas om verschillende redenen niet langer mee kunnen doen is er ook weer ruimte om je aan te melden als deelnemer. Ook dit jaar is de bijdrage maar €27,50 dankzij een bijdrage uit de afdelingskas. Het gemakkelijkste gaat dit als je een email stuurt aan pa0mir@veron.nl met vermelding van:

Call 

Naam

Adres

Telefoonnummer

 

Nico PA0MIR zal je dan op de lijst plaatsen, laat je weten hoe te betalen en binnenkort zie je de eerste map langskomen.

Degene die vóór je op de lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende.

 

 

8 Waterland Award PF9A en Waterland Cup. Hier een verhaal over 2021

 

Voor de PF9A cup geldt het reglement, zoals op de afdelingssite is gepubliceerd.

De PF9A cup is uitsluitend bedoeld voor leden van de afdeling Waterland van de Veron en voor diegenen die vroeger lid zijn geworden van het Waterlandaward door het betalen van een eenmalige bijdrage.

Punten kunnen iedere maand worden behaald met:

1. Deelname aan de Waterland ronde op 145,350 MHz. Een punt per afdelingslid/Waterlandaward deelnemer in de ronde.

2. Werken van houders van het Waterland award, dat kan ook in de ronde, zie boven maar ook daarbuiten. De houders zijn te vinden op de website bij Waterlandaward en tellen buiten de ronde voor 1 punt per maand maar moet je zelf aan het eind van de maand per email doorgeven.

3. Het deelnemen aan een contest voor de afdelingscompetitie. Dezelfde puntentelling als voor de competitie geldt ook voor de PF9A cup.

4. Het leiden van de Waterlandronde.

5. Voor speciale activiteiten bij voorbeeld het publiceren van een artikel in de afdelingsconvo. Deze punten worden door het bestuur toegekend.

 

De uitslag van de PF9A Cup 2021.

Negenentwintig deelnemende leden van afdeling Waterland  verdienden punten door hun activiteiten. Sommigen door het  in-melden in de Waterland Ronde anderen door het geven van een lezing, het organiseren van een activiteit of door deel te nemen aan een contest, zo zijn er door het ontplooien van activiteit voor iedereen punten te verdienen. Voor de volledige lijst en de spelregels kijk op de website van de afdeling bij PF9A Cup. Vanwege de heersende pandemie zal er een Virtuele Cup worden uitgereikt aan de winnaar tijdens de ALV in februari.  Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun inzet en we hopen dat zij ook het komende jaar weer hun beste zullen doen om door actief te zijn de afdeling levendig te houden.

 

CALL

jaartotaal

PA3AAV

1479

PA0MIR

943

PA3HGP

796

PH4E

774

PE1FWM

715

PE1LDZ

659

PD4BER

573

PA5BM

513

PD7TG/PA7TG

439

PD3BL

436

PA0SJM

433

PE1DHN

342

PA0CT

281

PB7WQ

250

PA3HEN

162

PA1FR

128

PE1OUD

127

PE1BFA

102

PE2ELS

68

PF2X

59

PA3KVL

27

PA5PEX

22

PE1ER

21

PA2SWL

20

PD0LFJ

19

PD2YL

17

PA0ZAV

14

LY9A

4

LY4T

4


 

 

 

Voor 2022 blijft het reglement ongewijzigd. De bedoeling van de competitie is om de deelname en activiteiten van de leden met name tijdens de afdelingsbijeenkomsten te stimuleren. Er zijn het komende jaar weer punten te verdienen door bijvoorbeeld het geven van een “mini-lezing / presentatie” van bijvoorbeeld een kwartiertje tijdens de maandelijkse bijeenkomst. Dit kan zijn het vertellen over, en of het laten zien van een stukje zelfbouw of nieuwigheid, of hoe een bepaald probleem is opgelost waar een ander ook iets aan zou kunnen hebben.

Voor alle details omtrent de puntentelling en voor meer info kijk op: www.veronwaterland.nl/PF9ACup2020.html

Wij hopen voor het komende jaar op veel activiteit en wensen iedereen veel plezier aan het meedoen met de strijd om de hoogste plaats in de PF9A Cup afdelingscompetitie.

 

 

9 Verslag contestcompetitie 2021

 

De contestcompetitie over 2021 is voor onze afdeling goed geslaagd  wij zijn geëindigd op de derde plaats. Dat is twee plaatsen winst ten opzichte van vorig jaar en het jaar daarvoor waren we nog maar te vinden op de negende plaats.

Er waren 15 deelnemers die allemaal hun beste steentje hebben bijgedragen. 

CALL

PUNTEN

PA3AAV

1500

PA0CT

268

PA0MIR

189

PA3HEN

107

PA3HGP

55

PF6IK

47

PE1ER

28

PH4E

26

PD0LFJ

17

PA7TG

12

PD4BER

9

PA5BM

6

PF2X

5

PE1BFA

4

PA5PEX

4

PA0ZAV

3

 

De tabel geeft 16 deelnemers maar PA3HEN en PF6IK zijn dezelfde persoon.

Hieronder de uitslag van de totale competitie met daarin verwerkt het aandeel wat de topscorers hadden in de score van de afdeling. Het totale aantal deelnemers in de competitie was 521, omdat niet bekend is hoeveel deelnemers er per andere afdeling zijn dan die van ons is dit ook niet opgenomen in de tabel. Het totaal  aantal QSO’s van Kanaalstreek was 95643, van Amersfoort 81109 en van Waterland 83875. We zien dat ondanks dat wij meer QSO’s hebben gemaakt dan  de nummer twee, dat Amersfoort toch 102 punten meer heeft, dit zou kunnen komen vanwege de puntentelling; 1 punt per 25 QSO’s voor de eerste 100  en boven de 100 QSO’s 1 punt per 50 QSO’s, het is dus altijd voordelig om als je meedoet aan een contest om minimaal honderd QSO’s te maken. Dit lijkt veel maar valt best mee, als je vaker meedoet krijg je meer ervaring en zal je merken dat het je gemakkelijker afgaat en dat je na verloop van tijd veel minder tijd nodig hebt om er 100 te maken. Bovendien helpt het de afdelingsscore, reken maar uit als we allemaal een keer in de maand in een contest 100 QSO’s meer hadden gemaakt dan we nu hebben gedaan dan hadden we 15 x 4 x 12 = 720 punten meer gehad en waren we dik bovenaan geëindigd en was Kanaalstreek verpletterend verslagen. Ook hier geldt: “eendracht maakt macht”, Dus probeer allemaal wat vaker mee te doen, zoek een contest uit waarin je goed kunt scoren en doe mee.

Het belangrijkste is: maak het jezelf makkelijk en zorg dat je er plezier in hebt.      

 

AFD

 NAAM

PNT

TOPSCORERS

PNT

% AFD. SCORE

TOPSCORERS

PNT

% AFD. SCORE

A27

KANAALSTREEK

2419

PA4O

773

31,96

 

 

 

A03

AMERSFOORT

2382

PC2F

468

19,65

 

 

 

A56

WATERLAND

2280

PA3AAV

1500

65,79

 

 

 

A42

VOORNE PUTTEN

1997

 

 

 

 

 

 

A20

KENNEMERLAND

1887

PA5WT

524

27,77

PA1TK

458

24,27

A12

DORDRECHT

1781

PA2TA

1111

62,38

 

 

 

A14

FRIESLAND NOORD

1331

PA7LV

474

35,61

 

 

 

A40

TWENTE

1299

 

 

 

 

 

 

A33

N.Z. BEVELAND

1086

PA5KT

390

35,91

 

 

 

A51

BERGEN OP ZOOM

883

PA3DBS

608

68,86

 

 

 

A52

HOEKSE WAARD

820

 

 

 

 

 

 

A05

APELDOORN

780

PE2K

491

62,95

 

 

 

A11

ZUIDOOST DRENTHE

754

 

 

 

 

 

 

A13

EINDHOVEN

754

 

 

 

 

 

 

A49

ZWOLLE

667

 

 

 

 

 

 

A26

HOOGEVEEN

651

 

 

 

 

 

 

A21

ARAC

591

 

 

 

 

 

 

A48

ZUTPHEN

537

 

 

 

 

 

 

A59

NIEUWE WATERWEG

508

 

 

 

 

 

 

A47

ZEEUWS VLAANDEREN

497

 

 

 

 

 

 

A63

FRIESE WOUDEN

496

 

 

 

 

 

 

A43

WAGENINGEN

449

 

 

 

 

 

 

A41

IJSSELMEERPOLDERS

394

 

 

 

 

 

 

A07

BREDA

384

 

 

 

 

 

 

A31

MID-NRD LIMBURG

382

 

 

 

 

 

 

A35

NIJMEGEN

340

 

 

 

 

 

 

A04

AMSTERDAM

316

 

 

 

 

 

 

A19

GRONINGEN

314

 

 

 

 

 

 

A44

WALCHEREN

313

 

 

 

 

 

 

A67

ASSEN

308

 

 

 

 

 

 

A06

ARNHEM

278

 

 

 

 

 

 

A17

GOUDA

265

 

 

 

 

 

 

A28

LEIDEN

226

 

 

 

 

 

 

A25

S-HERTOGENBOSCH

209

 

 

 

 

 

 

A10

DEVENTER

166

 

 

 

 

 

 

A22

ZUID LIMBURG

150

 

 

 

 

 

 

A24

DOETINCHEM

105

 

 

 

 

 

 

A29

NIEUWEGEIN

102

 

 

 

 

 

 

A45

WEST FRIESLAND

93

 

 

 

 

 

 

A36

OSS

74

 

 

 

 

 

 

A60

HUNSINGO

72

 

 

 

 

 

 

A15

T -GOOI

44

 

 

 

 

 

 

A32

MEPPEL

41

 

 

 

 

 

 

A02

AMSTELVEEN

35

 

 

 

 

 

 

A34

N.O.VELUWE

32

 

 

 

 

 

 

A57

SCHAGEN

17

 

 

 

 

 

 

A30

EEMSMOND

15

 

 

 

 

 

 

A01

ALKMAAR

10

 

 

 

 

 

 

A46

ZAANSTREEK

0

 

 

 

 

 

 

A50

MILRAC

0

 

 

 

 

 

 

A54

ETTEN LEUR

0

 

 

 

 

 

 

A66

WOERDEN

0

 

 

 

 

 

 

 

CALL

AFDELING

QSO's

PUNTEN

PA3AAV

A56

57976

1500

PA2TA

A12

35927

1111

PA4O

A27

31568

773

PA3DBS

A51

19185

608

PA5WT

A20

18014

524

PE2K

A05

15712

491

PA7LV

A14

17807

474

PC2F

A03

14429

468

PA1TK

A20

15408

458

PA5KT

A33

15762

390

 

 

Gert, PA3AAV

 

 

 

 

10  De Waterlandronde

 

Op elke vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD.

In 2020 hebben we ter ere van de 75e verjaardag van de Veron uitgezonden met de speciale call PI75WLD, wat ook een aantal andere leden van de afdeling heeft gedaan: een speciale call met ‘75’.

De 1e operator is André, PA3HGP. Deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere

leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer ronde-leiders. Opgemerkt dient te worden dat in het algemeen een min of meer vaste kern van deelnemers zich inmeldt.

 

 

11 Activiteiten

 

Zie hiervoor de inleiding van de voorzitter onder punt 2

 

 

12 Jaar Verslag van de QSL-Manager

 

Wat kan ik er van zeggen 2021 was net zo waardeloos als 2020 zowel voor ons als individu maar ook voor verenigingsdoeleinden. Het was een jaar waarbij wij 1 keer bij elkaar konden komen. De zending van qsl kaarten is hersteld dus elke maand zo rond de 20ste krijg ik de kaarten van het Qsl bureau. Dat is helaas altijd nadat de nieuwsbrief is uitgekomen. Ik zal daarom Gert PA3AAV benaderen om het op de website te zetten zoals wij ook eerder hebben gedaan. Daarmee kan ik dan ook alles aanpassen als mensen hun kaarten zijn wezen ophalen. De mensen die hun kaarten hebben opgehaald of waarvoor er geen kaarten zijn staan in het zwart. Voor de mensen waarvoor kaarten zijn is er een rode vermelding. De in en uitgaande kaarten kunnen bij mij na overleg gewisseld worden. En als je dat doet neem dan ook de kaarten mee voor de mensen in jou buurt, scheelt mij heel veel contacten. Je kunt de uitgaande kaarten altijd bij mij door de bus gooien of naar mij toesturen in een enveloppe of pakje. Ik hoop dat het ooit weer beter wordt maar ben er bang voor dat dit nog wel een paar jaar zal duren.. Na 2020 een jaar wat in mijn ogen niet slechter kon, was 2021 ook een ramp. Ik sluit daarom hiermee af het kan alleen beter worden maar wanneer? Daarom wens ik jullie het beste voor 2022 en blijf gezond.

Dan nog even wat website's waar het een en ander te vinden is.

Voor digitale verifiëring  zijn dit mogelijkheden

LOTW   http ://www.arrl.org/logbook-of-the-world

E-QSL  https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm

Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com  raadplegen. Daar staat ook vaak de Qsl manager bij vermeld. Even registreren en een account aanmaken  en klaar.

Voor de actuele lijst van landen met en zonder qsl bureau kun je hier kijken

https://www.a63.org/activiteiten/dqb/no-buro.htm

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html

Voor het vinden van een qsl manager kun je deze site gebruiken

http://www.ik3qar.it/manager/

Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst

http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm

Zijn er nog vragen dan kun je die stellen door een mailtje te sturen naar pa3bls@amsat.org.

 

Erwin PA3BLS

QSL manager   

 

 

 

 

13 Slotwoord

 

Hartelijk dank aan allen die, ondanks de corona-crisis, hun bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van onze afdeling Waterland. Ik wens ik U allen een beter clubjaar toe in 2022!

 

Bernard Kruithof, PD4BER, secretaris VERON afdeling Waterland, A56.

 

Ilpendam, januari 2022

 

 

 

Bijlage: financieel overzicht 2021 door Pim Eijlander PA5PEX, penningmeester: volgt separaat