Header image  
   
 

 
PF9A CUP 2024

De PF9A Cup is de nieuwe naam van de Waterland Cup, dit ter nagedachtenis van de oprichter van deze cup; Martin Ouwehand, PF9A

In navolging van voorgaande jaren zal ook in 2023 weer gestreden kunnen worden om de PF9A Cup. Het doel van deze activiteit is om de leden van het Waterland Award en de afdeling Waterland van de VERON te activeren in zowel onderlinge contacten, wedstrijden, diploma's en verdere activiteiten.

Deze activiteit loopt van 1 januari 2024-00:00h tot 22 december 2024 23:59h ned. tijd en staat alleen open voor de leden van de afd. Waterland van de VERON en de leden van het Waterland Award

SPELREGELS

Voor allerlei activiteiten zijn er punten te behalen, het eindresultaat is de som van alle punten die zijn behaald. Diegene die de meeste punten scoort wint de PF9A Cup 2024. Om in aanmerking te komen voor de PF9A Cup 2024 dient men tenminste gedurende 6 maanden punten te hebben gescoord. De drie deelnemers met de meeste punten ontvangen een certificaat.

 

DE PUNTEN

1 punt per keer voor deelname aan de Waterland Ronde.

1 punt per gewerkt lid van de afd. Waterland en/of het Waterland Award.

1 punt per gewerkte Waterland Award houder per ronde.

1 punt per gescoord punt in de VERON contestcompetitie.


BONUS PUNTEN

5 bonuspunten worden verkregen bij aanvraag van het Waterland Award.

1 bonuspunt als uw call voorkomt op een aanvraag van het Waterland Award.

2 bonuspunten voor de Waterland Ronde leider per ronde.

15 bonuspunten voor deelname aan een activiteit van de afd. Waterland anders dan de maandelijkse bijeenkomst, Ronde en PF9A Cup (bijv. velddag, vossejacht etc.).

15 bonuspunten voor hen die positief in het nieuws zijn geweest. Dit op voordracht van het bestuur van de afd. Waterland.

15 bonuspunten voor het geven van een (eenvoudige, 15 min) lezing op de maandelijkse bijeenkomst. Bijvoorbeeld over een stukje zelfbouw.

15 bonuspunten voor het maken van een artikel voor in de maandelijkse nieuwsbrief. (behoudens afdelingsbestuursleden die uit hoofde van hun functie artikelen maken voor de nieuwsbrief).

15 bonuspunten voor het (mede) organiseren van een afdelingsactiviteit.

Klik hier om de huidige stand te bekijken

Voor uitslagen van voorgaande jaren klik op het betreffende jaar hieronder

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, 2020 2021 2022 2023

Iedere maand moet er een scorelijst met daarop vermeld het aantal gescoorde punten, en op welke manier deze zijn behaald worden ingeleverd bij de Award manager