VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Januari 2009 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Verenigingsavond januari (Bestuur)

  3. Zelfbouw (PA0SJM)

  4. Draadloos internet wringt zich tussen tvzenders (PA0MIR)

  5. Gevonden: Rondeleider voor de Waterlandronde! (PA3HGP)

  6. De VERON contestcompetitie (PA3AAV)

  7. DXnieuws (PA0MIR)

  8. Hulpvraag (PA0SJM)

  9. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

Het is tweede kerstdag wanneer ik deze nieuwsbrief aan het samenstellen ben. Iets later dan gepland, maar toch nog een moment om iedereen een fijne tweede kerstdag toe te wensen en in veel gevallen ook een “zalig kerstfeest”. Nog een paar dagen en dan is 2008 weer voorbij. Het was weer een goed jaar en ondanks de zonnevlekken (of liever de niet aanwezige zonnevlekken) zijn er toch weer een hoop mooie verbindingen gemaakt. De QSL manager kon toch iedere keer weer flink wat QSL kaarten in ontvangst nemen en uitgeven.

Ook was het weer een goed contestjaar, we zijn weer tweede in de afdelingscompetitie en in deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid verslag van Gert, onze contestmanager. We moeten ons echter niet rijk rekenen want dit resultaat is voor 90% te schrijven op het conto van Nico (PA0MIR) en Gert (PA3AAV) zelf. Het is ongelofelijk hoeveel QSO’s zij hebben gemaakt, ik denk dat menig amateur van onze afdeling in zijn hele leven niet zoveel QSO’s maakt als Nico en Gert in één jaar doen. Ze verdienen respect en hulde van de gehele afdeling voor hun inspanningen!

Ook was het het jaar waar we onze enige echte OM (met hoofdletters) hebben moet begraven, Ger PA0OI. Als je er over nadenkt dan is het een wonder hoe lang Ger toch actief is geweest en onze afdelingsavonden en activiteiten heeft bezocht. Pas op het allerlaatste moment heeft hij de handdoek in de ring moeten werpen, zijn hobby heeft hem lang actief en jong gehouden en dat is mogelijk een goed voorbeeld voor ons allemaal. Blijf actief aan het hobbyen en je kan heel lang mee. We zullen hem missen.

2. Januari bijeenkomst Op maandag 12 januari 2009 is er in ons verenigingsgebouw aan de Gouwzeestraat de onvolprezen Nieuwjaarsreceptie. Hapjes, drankjes, gezelligheid en de kans om je amateurvrienden de hand te schudden en al het goede voor 2009 te wensen. Natuurlijk is de Erwin, de QSL manager er ook en kunnen de QSL kaarten worden opgehaald en afgegeven.

Dranken en etenswaren zijn zoals gewoonlijk gedurende de avond op kosten van de afdeling. In de omgeving van ons verenigingsgebouw is er ruim voldoende gratis parkeerruimte. Voor de route naar ons verenigingsgebouw kunt u voor aanwijzingen terecht op onze website: http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/ Voor eventuele verdere inlichtingen kunt u per mail contact opnemen met : pe1ldz@veron.nl, Komt allen op deze gezellige avond en breng uw XYL eens mee!

Menno Putman, uw afdelingssecretaris.

3. Draadloos internet wringt zich tussen tvzenders

In het technisch weekblad van 13 december kwam ik onderstaand artikeltje tegen.

Waakzaamheid lijkt me geboden, het is weer een bedreiging voor de –veelal

luisterendezendamateur.

“Megahertzfrequenties zijn in de toekomst niet meer uitsluitend bestemd voor radio en televisie. Vorige week besloot de Federal Communications Commission zogeheten cognitieve radiozenders toe te staan. Deze zenders zoeken automatisch lege ruimtes tussen de zenders op en verzenden daarin draadloos data. Cognitieve radio was tot nu toe verboden, omdat voor interferentie met televisie werd gevreesd. Cognitieve radiozenders kunnen in de toekomst mobieltjes en laptops bandbreedtes van tientallen megabits aanbieden op honderden kilometers afstand van de apparaten. Hierdoor kan internet ook moeilijker begaanbare gebieden — gebergten, woestijnen, offshoreplatforms — bereiken.

Motorola, Philips en Microsoft hebben hun prototypezenders al klaar. De

verwachting is, dat ook zendautoriteiten in andere landen het Amerikaanse

voorbeeld zullen volgen.”

Nico, PA0MIR

4. Zelfbouw

Vaak wil je een of ander schakelingetje bouwen en dan is er geen printje van . Wat nu ? Het is eigenlijk teveel werk om voor één ontwerp een print te maken en daarom kan ik uit ervaring zeggen dat het veel handiger is om te werken met een plaatje printmateriaal waar je dan eilandjes op aanbrengt . Het kopervlak van het printplaatje is dan het aardvlak waaraan ook vele componenten gesoldeerd kunnen worden . Op foto 1 zie je het plaatje ( nog onbewerkt ) en een paar eilandjes . Deze knip je uit een strookje printmateriaal van zo'n 4 mm breed en hier gebruik ik dan

dubbelzijdig printplaat . ( kan trouwens ook voor het basisplaatje )

Om de eilandjes aan te brengen moet je ze eerst aan een kant vertinnen .... op de plaats waar die dan moet komen breng je een druppel tin aan op het basisplaatje . Nu pak je het eilandje met een pincet en terwijl je de soldeerbout op het printplaatje houdt waardoor de tin vloeibaar is , houd je het eilandje op de bovenkant van de soldeerstift . Beide tinlaagjes zijn nu vloeiend en met een snelle beweging druk je dan het eilandje op het printplaatje en ... het zit dan keurig vast , hi ! En zo ga je al bouwend verder , waar een eilandje nodig is breng je er een aan . Afschermschotjes knip ik uit dun blik en soldeer ik ook op de gewenste plaats . Als

voorbeeld zie je op de foto hieronder een 2 meter voorversterker ... op deze manier

gemaakt .

Met de pijltjes heb ik wat eilandjes aangewezen . Het werkt perfect . Nadrukkelijk wil ik er op wijzen dat dit idee niet van mezelf is , maar misschien is het handig om het weer eens onder de aandacht te brengen . Veel succes en plezier in de hobby .

Stef .,. pa0sjm .

5. Gevonden, een nieuwe rondeleider!

In de vorige nieuwsbrief heb ik aandacht gevraagd voor het probleem dat we hadden met het leiden van onze Waterlandronde. Ik heb toen een oproep gedaan voor nieuwe rondeleiders. Tot mijn vreugde, en die van het bestuur, hebben zich twee kandidaten aangeboden, Klaas (PA3GPP) en Ger (PD3BL). Beide leden zullen binnen kort een ronde leiden om te kijken hoe dat gaat en of ze het leuk vinden (en dat zal zeker het geval zijn) en of hun 2 meter signaal voldoende sterk in de regio is om de ronde succesvol te kunnen leiden. Hou ze dus in de gaten en help ze om hun eerste ronde een succes te maken.

André (PA3HGP)

6. De contest competitie 2008.

De contestcompetitie van 2008 ligt achter ons, dus tijd om even de balans op te maken. Er is dit jaar meegedaan door 18 deelnemers waarvan er sommige maar in een contest meededen maar er was ook een deelnemer die aan maar liefst 93 contesten meedeed. In totaal is er aan 106 verschillende contesten meegedaan en het totaal aantal gemaakte contest QSO’s bedroeg maar liefst 33994. Het aantal behaalde punten bedroeg 998 wat uiteindelijk goed was voor een tweede plaats in de competitie.

De competitie kwam eigenlijk pas goed op gang in februari, dit is de maand waarin traditioneel altijd de PACC contest plaats vindt, een van de meest populaire contesten voor PA’s. Nijmegen ging op kop met 251 punten gevolgd door EttenLeur met 166 punten en daarachter afd. Waterland met 141 punten. Deze situatie duurde tot half mei want toen werd afd. Nijmegen ingehaald door EttenLeur die de kop overnam. De standen liepen in juni niet ver uiteen want Waterland had 500 punten Nijmegen 504 en EttenLeur ging aan de leiding met 516 punten.

In juli konden onze twee concurrenten hun voorsprong verder uitbouwen want toen lag Nijmegen inmiddels bijna 50 punten voor op ons en EttenLeur had nog een kleine voorsprong op Nijmegen van zes punten. De oorzaak van het achterop lopen van onze afdeling is duidelijk als U kijkt in de lijst wie er omstreeks die tijd op vakantie was…juist U raad het al…. Nico, PA0MIR.

In augustus was de voorsprong van Nijmegen op Waterland inmiddels opgelopen tot 84 punten en heeft EttenLeur zijn voorsprong op Nijmegen kunnen vergroten met 32 punten. In september is de voorsprong van Nijmegen licht uitgelopen en bedroeg deze 87 punten op Waterland en EttenLeur had zijn voorsprong inmiddels uitgebouwd tot 57 punten op Nijmegen. Oktober bracht weinig verandering in de positie van de drie koplopers maar toch wisten we het tij te keren en konden wij 6 punten inlopen op Nijmegen. Koploper EttenLeur slaagde erin om hun voorsprong op Nijmegen te vergroten tot maar liefst 91 punten en dan wordt het heel lastig om nog van ze te kunnen winnen.

In november zijn we erin geslaagd om onze achterstand op Nijmegen terug te brengen tot een luttele vijf punten en is EttenLeur erin geslaagd om hun voorsprong wederom te vergoten tot maar liefst 149 punten. December bracht uiteindelijk de beslissing en toen bleek dat onze eindsprint d.m.v. een prima deelname aan de CQWW CW contest de beslissing heeft gebracht zodat wij toch met maar liefst 97 punten winst op Nijmegen de tweede plaats konden pakken en de achterstand op EttenLeur terug konden brengen tot nog maar 68 punten…

Al met al geen slecht resultaat en ik wil dan ook iedereen die zich heeft ingezet voor het behalen van deze keurige tweede plaats bedanken voor zijn/haar inzet en ik hoop dat ik volgend jaar weer op Uw bijdrage mag rekenen en misschien kunnen we dan een poging wagen om de eerste plaats te behalen. Hieronder nog even de resultaten van alle deelnemers van de afdeling:

PA0MIR 10894 346
PA3AAV 15201 384
PF9A 2486 83
PD2YL 1162 41
PH3BDJ 0 0
PA1FR 787 21
PA3HGP 652 22
PA1XA 802 26
PA0CYW 406 13
PA7YI 365 13
PA5CM 0 0
PC7CW 81 3
PA2SWL 178 6
PE1DHN 72 3
PE1ER 105 4
PA5PEX 87 6
PD3BL 35 1
PE3HG 78 2
PI4WLD 603 23
PA3GPP 0 0
PA3HAA 0 0
PA4EM 0 0
PA5BM 25 1
TOTAAL 33994 998

U weet het: ieder punt telt en is evenveel waard

73 Gert, PA3AAV

7. DXnieuws december

Desecheo KP5 Het grote nieuws voor deze maand is wel dat een expeditie naar dit gebied echt op het punt staat om te beginnen. Het V.S. departement voor “fish and wildlife” heeft uiteindelijk een keuze gemaakt uit het grote aantal voorstellen dat is gedaan door verschillende groepen amateurs en tussen 12 en 26 februari zal het mogelijk zijn om in contact te komen met dit eiland. Een groep van 15 amateurs zal op het eiland verblijven, samen met diverse functionarissen die zich met andere zaken bezig zullen houden. Hieronder is een beeld te zien van het eiland.

Omdat het eiland is gebruikt als terrein voor schietoefeningen zal omstreeks 19 december een groepje experts het terrein verkennen om het te ontdoen van gevaarlijke restanten. Leden van de expeditie mogen zich ook niet buiten het aangewezen terrein begeven. De leden van de groep hebben beloofd, zoveel mogelijk de openingen naar Japan en Europa te volgen, omdat het eiland daar zeer hoog op de wenslijstjes staat. Ik kan me herinneren dat ik een vorige expeditie werkte in 1993 op 10 m met zeer zwakke signalen en een geïmproviseerde vertikale antenne. Verdere gegevens over de expeditie, waarvoor N2OO de QSL zal verzorgen zijn te vinden op http://www.kp5.us/ . Hier zul je ook kunnen controleren of je al in het log staat. Hopelijk zal bij deze expeditie alles goed verlopen zodat ook na enige tijd een activering van KP1, Navassa Island mogelijk wordt.

QSL Er wordt veel geklaagd over de zogeheten “QSLmoraal” van tegenwoordig. DE honderden kaarten die ik begin december via het bureau ontving bewijzen echter, dat ook de wat langzamer methode nog steeds veel gebruikt wordt. Daarbij kan er natuurlijk wel eens iets misgaan. In dit geval ontving ik een twintigtal kaarten uit LU, allemaal uit het jaar 2002/2003. Kennelijk was deze

partij ergens opgehouden en uiteindelijk toch op het bureau in PA aangekomen; tegelijkertijd ontving ik een kaart uit PY voor een verbinding uit maart, waarop al stond “TNX QSL” deze was dus in minder dan 8 maanden heen en terug gekomen. Kortom: als je niet na een jaar antwoord hebt is er geen reden om te wanhopen, looptijden van 2 jaar en langer zijn heel gewoon. Bedenk hierbij dat er landen zijn waar het uitgaande QSL verkeer heel anders is dan hier, zodat de OM/YL zijn kaarten liever 1 keer per jaar zelf verstuurt naar de buitenlandse bureaus.

DXmeldingen

3D2 – Fiji Van 11 tot 16 februari is hier een kans om te werken met 3D2OU (N7OU) of 3D2NB (W7YAQ), voornamelijk in CW. QSL via de homecall

5H – Tanzania Tussen 3 en 12 februari hoopt DL7DF in de lucht te komen van Zanzibar (AF 032) maar dit is een vakantiestijl expeditie, ook al neemt hij wel een linear mee. QSL is ok via het bureau.

FH – Mayotte Tussen 26 februari en 5 maart willen G3SWH en G3RWL in de lucht komen van Grande Terre (AF027) en gezien de operators voornamelijk in CW

FW – Wallis en Futuna Een groep onder leiding van HA9RE, die al meer expedities naar de Stille Oceaan heeft geleid wil het grootste deel van deze maand in de lucht komen met de call FW0RE. Ze willen 2 stations in de lucht brengen. Data hangen nog een beetje af van de vluchttijden.

KP5 – Desecheo Van 12 tot 26 februari. Zie details in de tekst hierboven.

S7 – Seychellen Tussen 22 februari en 6 maart expeditie door DL7JAN van Praslin Island (AF 024). Ook hier weer de QSL ok via het bureau

T2 – Tuvalu Vooral in CW willen N7OU en W7YAQ (zie ook bij Fiji) in aansluiting in de lucht komen. Deelname aan de ARRL DX CW contest staat ook op het programma (jammer voor ons dus).

VP8 – Falkland Eilanden Hebt je de dames niet kunnen werken als VP8YL?, dan lukt het misschien met Ghis ON5NT die tussen 31 januari en 7 februari ook wat verbindingen hiervandaan wil maken met zijn call VP8DLQ., vooral in de avonduurtjes.

Hoop je te horen in de pileup,

Nico van der Bijl, PA0MIR

8. Hulpvraag

In de vorige nieuwsbrief heb ik een extra beveiliging van de PA in een HF zender aangekaart . Dat beveiligen deed ik dan met twee extra diodes ... waardoor de basisspanning nooit hoger zou kunnen komen dan 2 x 0,7 = 1,4 Volt of zoiets. Maar dat zou ook al funest kunnen zijn voor de dure eindtorren dacht ik , maar daarom had ik gevraagd om de mening van anderen die de nieuwsbrief lezen. Helaas heb ik niente ( 0 ) reacties gehad. Nu kan het zijn dat men de nieuwsbrief niet leest, of .. en dat zal wel waarschijnlijker zijn .... men wist mijn email adres niet. Natuurlijk, dat zal het zijn ! Er zullen toch wel een paar denkers zijn onder het grote aantal leden van Waterland ? Graag zie ik alsnog reacties tegemoet.

Stef, PA0SJM

pa0sjm@veron.nl

9. Slotwoord

Dit was hem weer, de eerste nieuwsbrief van 2009. Ik zal mijn best doen om volgend jaar weer leuke en interessante nieuwsbrieven te maken en te verspreiden, maar de kopij is op en alles zelf schrijven is niet de bedoeling en daar heb ik ook geen tijd voor. Ik blijf het proberen: kom op pak de PC en schrijf eens iets over jouw interesses of belevenissen in onze prachtige hobby.

Een bedankje is verder op zijn plaats voor de vaste “journalisten” van de nieuwsbrief; Stef (PA0SJM). Klaas (PA3GPP) en Nico (PA0MIR), zij hebben dit jaar het leeuwendeel van de kopij aangeleverd. Zonder hun had er geen nieuwsbrief geweest of een hele korte! Heel erg bedankt en ik hoop dat ik ook volgend jaar mag rekenen op jullie bijdragen.

Rest mij alle nieuwsbrief lezers en alle leden van de afdeling Waterland een fijn en vooral gezond 2009 toe te wensen, met natuurlijk heel veel radioplezier. Het is te verwachten dat de eerste zonnevlekken van de nieuwe cyclus hun werk gaan

doen en de HF banden weer tot leven te brengen. Zorg dat je er klaar voor bent en poets het radiostation eens op.

Tot de volgende keer en best 73’s, Sietse (PA1XA) Redacteur