VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2009 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Verenigingsavond Mei (Bestuur)

  3. Even voorstellen (PA3KIP)

  4. The Shoddy antenne (PB5DX)

  5. De booglamp (PD0NZP)

  6. DXNieuws (PA0MIR)

  7. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

Na drie maanden afwezigheid tijdens de verenigingsavonden door andere verplichtingen, was ik er tijdens de april bijeenkomst weer bij. Ik zag bij binnenkomst dat Guido (PA0GMM) er was en dacht dat er iets te bespreken viel ivm de komende jaarvergadering. Maar als een complete verassing bleek dat hij er voor mij was. Cora (mijn vrouw) dook opeens op en daar was opeens een gouden spelt van de Veron voor mij. Mijn eerste gedachte was: “die heb ik toch niet verdiend”. Maar natuurlijk ben ik al 24 jaar direct bij de afdeling betrokken en heb ik vele jaren in het bestuur gezeten. Heeft dit altijd als een belasting voor mij gegolden? Nee zeker niet, het was altijd leuk om te doen en die paar uur vrije tijd was minder belangrijk als het plezier en de waardering van de leden. Daarom wil ik het bestuur en alle leden danken voor deze gouden spelt en ik zal hem met ere dragen.

Dat brengt mij meteen bij mijn volgende gedachte: “Ik heb het nooit als belasting gezien of gevoelt en toch wordt het dus zeer op prijs gesteld”. Als dat zo is dan moeten er toch wel meer leden in de afdeling zijn die iets kunnen en/of willen betekenen voor de afdeling Waterland. De laatste maanden heb ik de kopij voor deze nieuwsbrief zien toenemen, daar word ik blij van maar zeker ook de leden, want die hebben iedere maand weer een leuke nieuwsbrief. Dus op dat vlak worden al wat meer leden actief. Ik hoop dat ook op andere vlakken (b.v. activiteiten organiseren of het geven of regelen van een lezing) ook wat leden actiever worden. Het zal ons allemaal ten goede komen.

2. Mei bijeenkomst LET OP !!

De verenigingsavond is, om voor de hand liggende redenen, niet op maandag 4 mei maar op maandag 11 mei.

Op maandagavond 11 mei komt Christiaan Roselaar, PA3FUN, uit NieuweNiedorp een lezing houden over zijn QRO (groot vermogen) avonturen. De keer dat ik op een winterse dag zijn shack heb mogen bewonderen bleek mij al snel waarom er geen centrale verwarming nodig was….! Het beloofd een interessante avond te worden die weer eens een ander zicht geeft op onze hobby. Zijn verhaal zal ondersteund worden door (digitale) beelden van zijn apparatuur, antennes en experimenten. Aanvang is op het gebruikelijke tijdstip van 20.00 uur.

Het Bestuur Menno (PE1LDZ) Secretaris

3. Even voorstellen

Mijn naam is Erik Treffers, geboren in 1969 te Schiedam en bij het schrijven van dit stukje 39 jaar. Ik woon sinds 2005 met veel plezier in Purmerend en heb na jaren van radioinactiviteit de radiostilte in 2008 doorbroken met de call PA3KIP. Ik heb onder die call al menigeen gesproken.

Toen ik nog in Leiden woonde heeft Jos mijn buurman mij besmet met het radiovirus. Toen ik 1990 begon met leren kwam zo’n buurman wel van pas. Jos hield (los van de afdelingsavonden) iedere donderdagavond bij hem een soort alternatieve clubavond waar ik trouw naar toe ging en dat was een geweldige steun bij mijn studie. Ik herinner me vooral Harry. Een wat apart mannetje dat steevast op een oud barrel kwam. Als ik de kettingen hoorde rammelen waarmee Harry z’n fiets aan de boom verankerde wist ik dat het tijd was een deur verder te gaan. Ik herinner me dit met name omdat Harry een grote steun was bij het beantwoorden van mijn vragen. Dit resulteerde in 1992 in de call PE1OUA.

Nou had ik voordat ik m’n call had een kortegolfontvanger (de R600 van Kenwood) waardoor mijn voorliefde al snel uitging naar DX met die rare ‘Donald Duck stemmetjes’. En dus volgde in 1994 al snel de PA3GRD. Toen was er nog de morseeis, wat me niet lukte via het reguliere examen. Dus aangepast examen gedaan, dat was in Ermelo en ik kreeg les van Piet en die hielp me aan de A.

Jos was en is een echte zelfbouwer en heb via hem geleerd dat radioamateurs en zelfbouw bij elkaar horen. Tenminste dat was mijn indruk. Nou ben ik qua zelfbouw nooit een hoogvlieger geworden. Ik had er wel lol in en heb door het proberen met simpele dingen, het uitdokteren en bestuderen (eerst via een 2tal ARRLhandboeken die ik bij de VERON had gekocht en later internet) best veel kennis opgedaan. Maar na jaren radiostilte best verwatert.

Toen verhuisde ik naar Zandvoort. Nieuw Unicum om precies te zijn, een zg. grote woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. En ook daar was ik redelijk radioactief met een draaibare dipool voor HF, richtantennes en een verticaal voor 2m en 70cm. Met een Kenwood TS870 voor HF en een ICOM IC810h hele leuke dingen gedaan. Als ik nu terug denk aan wat ik allemaal heb gehad en later weg heb gedaan schieten de tranen in m’n ogen. Omdat Nieuw Unicum eigenlijk een veredelt verpleeghuis was had het wel als nadeel een enorm stoorniveau. Zelf rommelen en wat solderen gingen ook steeds moeizamer. Die 2 dingen hebben ertoe geleid dat rond 2000 de lol er voor mij af was en ik de boel voor een appel en een ei heb weggedaan. Snik. Vooral die Kenwood TS870 vond ik subliem.

Maar nu wil ik een nieuwe start maken met de hobby hier in Pumerend onder de call PA3KIP. Ik heb al een leuke HFset (YEASU FT920), een leuke antenne (HYGAIN AV12AVQ), kabels, beugels, etc. De afdeling heeft me al 2 mensen toegewezen die me met raad en daad bijstaan. En de input en moeite van deze 2 mensen waardeer ik enorm. Na veel brainstormen is het plan nu helder en heb alle materialen in huis. Het plan is een steigerpijp van 4.5m tegen de schuur in de tuin. 50cm ingegraven in de grond zodat deze 1m uitsteekt boven de schuur en daarboven een vertikaal voor de kortegolf. Verbonden via ca. 12 á 15m RG213 kabel met de Yeasu FT920.

Doordat ik rolstoel gebonden ben samen met een verslechterende motoriek en daarmee gepaard krachtsverlies kan ik weinig. Dus zoek ik nu een paar sterke kerels die me willen helpen met het opzetten van een antenne. In denk hierbij aan het inleidende stuk van Sietse (PA1XA) over een clubje van medeamateurs die elkaar willen bijstaan bij antenne perikelen (in de laatste convo van april) zou ik als “lijdend voorwerp” best een start willen maken…... Ik juich het initiatief van een ‘antennehulpclub’ van harte toe. Wie doet er mee ?

Graag reacties naar: Erik Treffers, PA3KIP e.treffers5@upcmail.nl of 0299 430738

73’s, Erik

4. Een bouwproject uit het RCK Bulletin

In mijn zoektocht naar leuke projecten kwam ik het volgend leuk antenneontwerp tegen. Als je een keer iets wil doen op de 160 meter band en je hebt geen ruimte kan je wellichtde Shoddytenna bouwen en kijken wat je ermee kan werken. De afmetingen zijn respectabel voor een kleine oppervlakte.

Suc6 met het nabouwen,

5. De booglamp

Overgenomen uit CQFriesland van februari 2008.

6. DXNieuws

IRC’s Hoewel in ons land de antwoordcoupons niet langer te koop zijn op het postkantoor zullen er onder jullie toch velen zijn met een aantal coupons in voorraad; immers je kunt ze in het buitenland aanschaffen of bij een QSLmanager, die ze je graag met korting zal verkopen. Het probleem is nu dat de op dit moment geldige coupons per 31 december 2009 hun waarde verliezen; het lijkt dan ook verstandig eventueel nog voorhanden coupons binnen afzienbare tijd te gebruiken; gelet op de looptijd van internationale brieven moet je er wel voor zorgen dat je na september geen coupons model Peking2 (zie afbeelding) meer aan een manager stuurt. Wissel ze anders zelf in op het postkantoor dan krijg je er in ieder geval nog postzegels voor. Er horen ook al coupons te zijn met een latere einddatum, maar die zijn nog heel schaars. Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur. Door twee zeer bekende DXers namelijk ON4UN en ON4WW is een publicatie utgebracht met de hierboven genoemde titel. Het document telt ruim 60 bladzijden en is ook verkrijgbaar in de vorm van een powerpoint presentatie. Alles wat je zou willen weten over gedrag en gebruiken op de banden wordt hierin op duidelijke wijze uitgelegd; zowel de zaken die nuttig zijn alsook de dingen die je beter kunt nalaten komen aan de orde. Beide OM spreken met grote ervaring en in België maakt deze publikatie zelfs deel uit van de stof voor het examen. Ik citeer een stukje over de zgn. politieagenten:

“Wil je werkelijk flik spelen? Als je iemand hoort die herhaaldelijk een (grote) fout maakt, denk dan aan de foutej die jij ooit hebt gemaakt. Wees verdraagzaam en vergevingsgezind! Als je weerkelijk iets wilt zeggen of een zich steeds herhalende fout wilt rechtzetten, zeg het dan op een vriendelijke en positieve manier zonder beledigend of betuttelend te klinken. Als ON9XXX door een fout op de verkeerde VFO zendt, zeg dan ‘9XXX up please’ en niet ‘up you idiot’. Beledigen heeft geen enkele toegevoegde waarde. Als je de boodschap alleen kan overbrengen met te beledigen, zegt dat alleen iets over jou. Wees je ervan bewust dat je interventie meer storing kan veroorzaken dan de fout die je wilt verbeteren. Denk tweemaal na hoe je interventie een positieve toegevoegde waarde zal hebben vooraleer als flik op te treden. Als je daarna toch nog denkt te moeten ingrijpen, draai dan eerst je tong tienmaal rond! Blijf steeds beleefd en constructief. Als je iemand moet vertellen dat hij reeds een aantal malen op de verkeerde VFO heeft aangeroepen, vermeld dan ook zijn call of een deel ervan, want hoe

kan hij anders weten dat het bericht voor hem is bestemd? Zeg ‘9XXX up please’ niet enkel ‘up please’ noch ‘up up up’. Als jij het station bent die de fout maakte, voel je niet al te schuldig, want errare is slechts humanum; er is echt geen behoefte om je te verontschuldigen, dat zou ook alleen maar meer QRM veroorzaken. Vergeet niet dat elke flik die dit flikkenspel speelt, in eerste instantie iets doet dat onwettig is als hij zich niet identificeert. Flikken die zich wel identificeren, zijn zeldzaam. Een andere gedachte: één goede flik kan een zegen zijn, twee flikken zijn reeds van het goede teveel.

… en wat doen we in het midden van een flikkenparade? Als DXer zal je snel doorhebben dat je meer voordeel haalt door helemal niet op flikken te reageren. Probeer van iets negatiefs iets positiefs te maken. Blijf door het tumult heen luisteren (daar is het magische woord weer) naar het DX station. In vele gevallen zal je in staat zijn om het DXstation te loggen terwijl de cops zich op hun manier amuseren.”

Tot zover de wijze raad van een paar zeer ervaren DXers. Ik zou zeggen: doe er je voordeel mee. Het volledige document is te vinden op de website van de UBA (www.uba.be)

DXmeldingen

CQWPX CW Het laatste weekend van mei zul je weer heel veel speciale prefixen kunnen werken of horen in deze contest. Veel stations zijn ook voor de contest in de lucht om de antennes te testen of zo, dus … houd de banden in de gaten en succes.

C2 – Nauru Gedurende 14 dagen in de maand mei verwacht EA4ATI met een groep amateurs de call C21TI in de lucht te brengen

JA – Japan Van 10 mei tot 20 juli speciale call 8J7AIZ. QSL via bureau.

JD1 – Ogasawara Tussen 2 en 12 mei hoopt JG7PSJ weer in de lucht te komen met de call JD1BMH.

PY – Brazilië Met de speciale call PQ8W wil PY2WAS tussen 15 en 17 mei in de lucht komen met 700W en een G5RV antenne. QSL via bureau naar PY2WAS.

ZD8 – Ascension Island Van 4 tot 11 mei verwacht G0UNU op 20 m in de lucht te komen als ZD8KR. QSL ook OK via het RSGB bureau

ZK2 – Niue Vanaf 16 mei tot 20 juni een activiteit door ZL1CT als ZK2V. QSL kan ook via N3SL. Hoop je te horen in de pileup,

Nico van der Bijl, PA0MIR

7. Slotwoord

De hoeveelheid kopij die ik nog heb is praktisch nihil. Dat betekent dat de volgende nieuwsbrief magertjes zal worden, tenzij . . .

Voor de maand juni komt er natuurlijk wel een nieuwsbrief, maar voor de maanden juli en augustus voeren we de zomerregeling in. Dat betekent dat er alleen bij nieuws van het bestuur of de afdeling een nieuwsbrief uit zal komen. In september komt natuurlijk weer een echte nieuwsbrief uit en hoop ik dat mijn kopijvoorraad tegen die tijd weer wat is aangevuld.

Rest mij jullie een mooi voorjaar te wensen en ik hoop dat we komende maandag 11 mei een goed bezochte verenigingsavond hebben. Gezien de kwaliteit van de lezing moet dat eigenlijk wel en natuurlijk is Erwin (PA3BLS) onze onvolprezen QSL manager weer aanwezig. Jan zorgt voor de koffie en de drankjes voor een zeer vriendelijke prijsje, dus wat houdt je tegen? Komen!

Tot de volgende keer en best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur