VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Juni 2009 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Verenigingsavond Juni (Bestuur)

  3. Bestuursmededelingen 2009 (Bestuur)

  4. PE1JRG en de EH antenne (via PD2YL)

  5. Het Nederlandstalig Amateurnet (NTA)

  6. Antennehulpclub (PA3KIP)

  7. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

Het is alweer bijna tijd voor het zomer reces bij de afdeling Waterland. Als ik dit zou lezen dan denk ik meteen aan de 2e Kamer, Waarom moeten die zo’n lange vakantie hebben? Om bezoeken in het land te brengen, melden de heren en dames da. Ja ja. Maar goed, ook wij gaan er even twee maanden tussen uit, Voor 5 leden een bijeenkomst organiseren is ook niet echt motiverend, dus in September zijn we er weer. Ook geen nieuwsbrief? Nauw, dat ligt eigenlijk aan jullie zelf. Als ik voldoende kopij heb dan wil ik best een nieuwsbrief maken, maar een beetje kopij sparen voor het najaar kan ook geen kwaad. Dus als er echt wat is dan meldt ik, c.q. uw afdeling dat, maar anders hebben we twee maandjes vakantie.

Ik heb het al vaker gezegd maar Mei, Juni en ook nog een beetje Juli, zijn bij uitstek geschikt om 6 meter weer eens te activeren. Ik heb al berichten gelezen dat enkele Afrikaanse landen zijn gewerkt en afgelopen weekend is er zelfs gewerkt met Peru (OA). Hoezo mooie DX! Ook 2 meter begint weer te gisten, ook daar zijn er sporadische E openingen mogelijk. Voldoende te doen dus deze zomer en een beetje onderhoud aan de antennes kan ook nooit kwaad.

Maar eerst een Juni nieuwsbrief met leuke artikelen en alle informatie die je van de afdeling nodig hebt dit jaar. Veel lees plezier en geniet van het mooie weer.

2. Juni bijeenkomst

LET OP !!! De clubavond is i.v.m. 2e Pinksterdag niet op maandag 1 juni maar op dinsdag 2 juni. De aanvang is, zoals gebruikelijk om 20.00 uur

Dinsdag 2 juni zal de laatste bijeenkomst zijn voor het zomerreces. Op deze avond zullen er een 2tal films vertoond worden over onze onvolprezen hobby. Uiteraard kan een ieder nog zijn laatste qslkaarten kwijt of ophalen voor de zomervakantie.

3. Bestuursmededelingen juni 2009

In juli en augustus is er geen clubavond. Eerder was juli wel ingepland. Echter de clubavond valt dan ook samen met de aanvang van de zomervakantie van de scholen en het begin van de bouwvak. Gezien de te verwachten geringe opkomst vanwege vakantie perikelen is het dan niet zinvol een bijeenkomst te houden.

De eerstvolgende clubavond na het zomerreces zal op maandag 7 september zijn.

Op maandag 2 november zal er weer een verkoop avond georganiseerd worden. De ons omringende afdelingen zullen daar zeer tijdig van op de hoogte gesteld worden zodat we meer klanten er verkopers bereiken.

Voor de programmering van de andere avonden zoeken wij mensen die voor ons een boeiende lezing kunnen houden van het kaliber PA7ZEE of PA3FUN. Graag even (bijtijds) contact opnemen met de secretaris als u iemand weet !

Een vraag van het bestuur aan alle leden : “wie werkt mee / helpt mee in de organisatie van een SSBvelddag in het weekend van 5 en 6 september”. Hierbij gaat het om belangstelling, daadwerkelijke inzet en het vinden van een geschikte locatie. Belangstellenden kunnen zich tot eind juni melden bij ondergetekende.

Purmerend 600 : Nico, PA0MIR, benadert de werkgroepleden met een 3tal keuze data tussen nu en half juni voor een bijeenkomst in “Het Noot”. Doel is onder meer het vaststellen van een activiteiten agenda en een taakverdeling zodat er voor het zomerreces een plan van aanpak is.

Vossenjacht: niet vergeten, wel even op termijn gezet vanwege het “rond” krijgen van voldoende ontvangers en gebrek aan mijn in te zetten tijd i.v.m toegenomen qrldruk. Overigens is over dit onderwerp al het nodige besproken en in lijn gezet door Ger, PA3GKX en mijn persoon. Er is een locatie (Purmerbos), de benodigde papieren (kaart, aftekenlijst, deelnemers certificaat) en zelfs een beker voor de hardste loper… Ik hoop hier binnen afzienbare tijd meer over te kunnen melden. De “SEMdag” die afgelopen zondag 17 mei gehouden werd in Fort Edam en georganiseerd was door Ger, PA3GKX en Jan, PE2ELS, was weer een succes.

Na een, door het voorafgaande slechte weer in de ochtend, niet zo grote belangstelling, kwamen er gedurende de middag toch redelijk wat mensen even een kijkje nemen. Behalve de 1 ½ tonner radiowagen van Jan met de GRC3035 AMset en de RT3600 voor de 50MHz F3E verbindingen was er in het fort ook een GRC9 met LV80 PA opgesteld waar onder andere door Frans, PA1FR, druk mee gesleuteld werd. Voor HF beschikte men over een symmetrisch gevoede open dipool en voor VHF een asymmetrisch gevoede dipool, beiden boven op het fort opgesteld. Foto’s van dit evenement kunt u tevens vinden op de website van onze afdeling.

Frans, PA1FR, en Henk , PA0HAJ, met de AN/GRC9 –LV80 combinatie actief in CW . Deze foto is gemaakt in een van de voormalige manschappenruimten in het Fort Edam. Hier was ook een kleine tentoonstelling van relevante verbindings militaria opgesteld wat verzorgd was door Paul, zoon van Jan, PE2ELS. Een doorlopende filmvoorstelling van militaire operaties in de 2e Wereld Oorlog completeerde het geheel.

De organisatoren van de SEMdag 2009 in uitgaans tenue. Links Ger, PA3GKX, en rechts Jan, PE2ELS, beiden kplb.d. Na dit plaatje geschoten te hebben vraag ik mij oprecht af of er bij een herhaling van dit evenement de naam “SEMveteranendaggebruikt moet worden….

Ger, Jan en Paul, die dit evenement op eigen initiatief organiseerden : namens de afdeling Waterland bedankt voor jullie grote inzet en promoten van een “groen aspect” van onze hobby !

N.B. :overigens wil ik hierbij niet onvermeld laten dat Jan, PE2ELS, inmiddels voorzitter is van de SRS. Deze club, voluit “Surplus Radio Society” genaamd en die ruim 450 leden telt, houdt zich bezig met “surplus” radioapparatuur in groen, zwart en grijs (landmacht, luchtmacht, en marine –dumpapparatuur). Afgezien van frequente landelijke bijeenkomsten komt er 4 x per jaar een zeer mooi glossy magazine voor de leden uit met allerlei info, modificaties en specs’ van genoemde apparatuur. Werken met deze apparaten, vaak met handen en voeten, is een aparte belevenis in vergelijking met een “Jappendoos” die je in het stopkontakt stopt…

Belangstelling voor deze club ? Uw secretaris, zelf ook lid van deze SRSclub, kan u alle inlichtingen voor het lidmaatschap verschaffen !

Een verslag van de afgelopen Verenigings Raad vergadering, voor onze afdeling bijgewoond door Nico, PA0MIR, en Gerard, PE1OUD, vindt u in de komende Electron. Mochten er n.a.v. de berichtgeving in Electron nog vragen zijn dan kunt u hiermee bij Nico terecht.

Op 6 april j.l. werd door OM Guido, PA0GMM, namens het hoofdbestuur de Gouden Speld van verdienste voor de VERON uitgereikt aan ons lid en huidige convoredacteur Sietse, PA1XA. Zijn jarenlange gedreven inzet in verschillende hoedanigheden voor onze afdeling is hiermee vereeuwigd .

Gevolgd door een gezellig samenzijn met drankjes en hapjes, weer goed verzorgd door de beheerder van de HSV P’end, werd de avond afgesloten met een boeiende lezing van Geert, PA7ZEE.

Zo, na dit lange verhaal een ieder die dit uitprint flink op kosten gejaagd te hebben, wens ik allen namens het bestuur een fijne vakantie met veel DX toe !

73, Menno, PE1LDZ, secretaris

Het Bestuur Menno (PE1LDZ) Secretaris

4. L'eonMarc PE1RJG en zijn experimenten met een EHantenne...

Het was een koude winterdag ergens in december.

Nou ja, dat klopt niet helemaal, maar het maakt het verhaal wel wat spannender. Het was een vrijdagmiddag in maart van dit jaar. Ik was vroeg uit mijn werk, en nog belangrijker: er was niemand thuis. Dat klinkt vervelender als dat ik het bedoel, maar iedere amateur moet het toch met mij eens zijn dat experimenten (mits ondersteuning nodig voor het aanzetten dan wel vasthouden van apparatuur gewenst is) in alle stilte moeten worden uitgevoerd? Zo ook met dit project: de EH antenne.

Hoe het allemaal begon:

Een flinke tijd geleden had ik een artikel gelezen in Electron over een wonderlijke antenne. De magnetische EH antenne. En tja... nieuwsgierig als ik ben, wilde ik daar meer over weten. Samen met mijn radio maatje (Ron van Lith; PD3RON) ging ik op zoek naar meer informatie. En al gauw mailden we elkaar de mooiste websites toe (ga zelf maar eens kijken op internet als je nieuwsgierig begint te worden!).

Maar ja, daarmee hadden we zo'n ding nog niet gebouwd. Maar zo moeilijk kon het toch niet wezen. Er waren immers niet veel ingrediënten nodig voor een EH antenne. Men neme: een stukkie PVC pijp, een plaatje of twee koper, een klosje draad en wat aansluit materie. Dat tezamen in pot stevig roeren op het vuur. Nee, dat gaat verkeerd, da's een ander hobby!

Maar goed deze spullen moesten dus worden aangeschaft. Gelukkig was er een amateurbeurs in Rosmalen. En ja hoor... de platen koper werden gescoord. Het was dan wel printplaat, maar het was een plaat. De printplaten waren zo dun, dat deze met gemakt rond gebogen konden worden. Dus kopen die hap.

Vervolgens een buis gehaald bij de Gamma, dat zeg ik: Gamma. En natuurlijk moest de elektriciteitskrat er thuis ook aan geloven. Want waar had ik nou toch dat stukkie installatiedraad gelaten?

En toen ik dit dus allemaal bij elkaar had was het wachten geblazen op... het juiste moment. En dat moment kwam dus op die vrijdagmiddag in maart. Eerst begon ik met het afknippen en rondbuigen van de koperen printplaat. Het knippen kon overigens gewoon met een normale schaar, het was hele dunne print. Ik moet overigens nog wel een nieuwe schaar kopen voor in de keuken, want ik geloof dat mijn vrouw iets zei over een kapotte schaar die zo bot was als een... ach vul zelf maar in. Maar goed, het koper was geknipt en toen moest ik het buigen om de pijp. De oplettende lezer denkt: He massief koper is iets anders dan het rond buigen van een dubbelzijdige print om zo' n pijp, dat klopt, maar ik ben erachter dat het geen drol uitmaakt. Vervolgens werden alle gaten geboord in het PVC. Dit was nodig om het draad op te wikkelen. Een EH antenne bestaat immers uit twee stukken koper (de capaciteit) met daartussen een spoel (de inductie). Om de zender via een coaxkabel aan te sluiten op het hele geval is er ook nog een inkoppellus nodig. Ook dat moest dus een spoel worden. Dus uiteindelijk heb je twee koperen platen en twee spoelen. Voor degene onder ons die dit allemaal wat duizelt, kijk eens op: [link] Of op: [link]

Na het boren van de gaten was het klooien geblazen. De koperen draad moest gewonden worden op de buis en via het midden van de buis (je leest het goed) naar beneden gebracht worden. De ander spoel moest juist niet door het midden en via de zijwand weggevoerd worden. Na heel wat gehannes en gevloek kwam het voor elkaar. En tja, na wat soldeer en aansluitwerk kon ik gaan testen. Verbluffend! Absoluut. Signalen welke op mijn draad antenne ontvangen werden, kwamen op dat kleine rotsprietje (opgesteld tussen de was in de wasmand!) bijna even hard binnen! Zenden daarentegen ging niet gelijk goed. Het kostte wat moeite om de inkoppellus precies goed te krijgen en zo de gewenste SWR te creëren.

Ook raad ik het af om dat ding vlak naast je hoofd aan te zetten. Uit ervaring weet ik dat je de straling wel niet ziet, maar bij 15 watt begin je toch al iets raars te voelen in je hoofd... Ahum... nee vrouw het valt wel mee! Daarom koos ik dus voor de wasmand.

Maar nu komt het. Zenden leuk, ontvangen leuk en toen moest ik de kabel nog even netjes weg werken. Tja en toen gebeurde het: De SWR versprong!. Huh? Ja, de resonantiefrequentie van de antenne begon te wandelen.

Wat ik ook probeerde: baluns, opgerolde coax, dure coax, lange coax, korte coax... De enige conclusie die ik kon trekken was dat de coax een afgestemde kring begon te vormen. Niet zo gek eigenlijk... Want je hebt te maken met een

XL (de Ohmse waarde / reactantie) van de spoel en met de capacitieve waarde van de platen (XC). Nu vermoed ik dat deze bij een dergelijke antenne tezamen precies de juiste afsluitweerstand van 50 Ohm veroorzaken. Immers XL is in een kruisdiagram naar boven gericht, en XC naar beneden. Resultaat: een Ohmse weerstand.

Helaas kan ik het allemaal niet zo nameten en zijn het enkel vermoedens, maar toch denk ik dat het zo is. De antenne komt daarom niet in de mast, maar hij is wel erg leuk, klein en schattig om mee te nemen op vakantie. Ideaal om mee te funken vanuit een hotel. En als hij naast frequentie staat? Dan leg je de coax toch even wat anders...

Wie weet binnenkort weer wat nieuwe verhalen!

Groetjes, LeonMarc Roefs PE1RJG Bron van dit verhaal is http://radioelektronicaclub.nl/ binnen gekomen via Carla, PD2YL.

5. Het Nederlandstalig Amateurnet 40 jaar.

Op 2 augustus 2009 bestaat het Nederlandstalig Amateurnet (NtAnet) 40 jaar. Die gebeurtenis willen de netleiders van het NtAnet niet ongemerkt voorbij laten gaan.

De NtAnet leiders zullen om het 40 jarig bestaan te vieren actief zijn met de special call PA40NtA, dit gedurende de periode zaterdag 25 juli 2009 tot zondag 2 augustus 2009. Verbindingen met PA40NtA kunnen gemaakt worden in de reguliere uitzendingen van het Nederlandstalig Amateurnet die dagelijks om 18:30 lokale tijd in de 80 meter amateurband op 3604 kHz gehouden worden.

Op zondag 2 augustus, de jubileum dag zullen de huidige & (oud)netleiders met deze speciale call PA40NtA actief zijn tussen 07:00 uur en 24:00 uur lokale tijd.

Alle verbindingen gemaakt met PA40NtA zullen met een mooie QSL kaart bevestigd worden. Uw deelname (door in melden) aan dit "net" wordt zeer op prijs gesteld. Ook luister amateurs kunnen een QSLkaart ontvangen, om zo'n QSLkaart te ontvangen, stuur dan een gedetailleerd ontvangst rapport naar het volgende Email adres; NtATeam@kpnmail.nl

Met vriendelijke amateurgroeten.

Het NtATeam.

6. Antennehulpclub

Voor diegene die trouwe lezers zijn van onze convo herinneren zich wellicht nog wel mijn stukje waarin ik mezelf voorstelde. Daarin maakte ik ook melding van het idee van de afdeling om een aparte tak op te zetten om medeamateurs te helpen bij hun antenneperikelen. Hetzij het plaatsen van antennes, herstelwerken onderhoudswerkzaamheden. Een 'antennehulpclub' van amateurs om de mindervalide en /of op leeftijd zijnde leden die zelf niet meer in staat zijn deze werkzaamheden te doen bij te staan.

Door deze oproep enkele keren te herhalen wil ik bekendheid geven aan dit initiatief voor zowel mensen die hier gebruik willen maken en mensen die een helpende hand willen lenen voor een 'antennehulpclub'. Niet in de laatste plaats voor mezelf. Door een spierziekte, en daarmee gepaarde slechte motoriek en krachtsverlies kan ik ook wel wat hulp gebruiken. De reden dat ik nog maar sporadisch actief ben komt door het ontbreken van een antenne.

Dus ben je in staat minderbedeelde afdelingsleden te helpen bij werkzaamheden aan hun antennes kan je mij benaderen op onderstaand emailadres en dan zal ik je namens de afdeling opnemen in een lijst van leden die we kunnen benaderen bij een hulpvraag. Onderstaand emailadres geldt ook voor hulpvragen. En zo vorm geven aan een 'antennehulpclub' voor en door de afdeling Waterland. Bellen mag natuurlijk ook. Ik hoop samen in overleg met de afdeling met het oog op de komende zomerdagen op korte termijn een 'antennehulpclub' op poten te zetten

Met vriendelijke groet,

Erik Treffers PA3KIP

e.treffers5@upcmail.nl

tel. 430738

6. Slotwoord

Het idee van Erik is prima en zelfs de jonge sterke niet bang uitgevallen zendamateur kan wel eens wat hulp gebruiken. Uit eigen ervaring weet ik dat maar een klein beetje hoogtevrees al lastig kan zijn en dat een derde handje vaak net dat beetje extra veiligheid oplevert. Doen dus, de waardering is fijn en weer een actieve aamateur in de afdeling kan zeker geen kwaad!!

Rest mij alle lezers een fijne zomer te wensen met veel mooi weer en prachtige openingen op welke band dan ook. Eind augustus of begin september is er zeker weer een nieuwsbrief, maar mogelijk dat juli of augustus ook nog wat nieuws brengt. Verras ons met wat leuke, interessante of anderszins hobbymatige artikelen, ik maak er wel wat moois van.

Tot de volgende keer en best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur