VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. September 2009 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Najaarsbijeenkomsten (Bestuur)

  3. Purmerend 600 (Bestuur)

  4. Radiomarkt Assen (PC5C)

  5. DXrubriek (PA0MIR)

  6. Draan/Draf

  7. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

“Tis weer voorbij die mooie zomer. Nou ja voorbij? Komende week schijnt het nog heerlijk weer te worden. Maar goed het zomerreces is geweest en a.s. maandag 7 september hebben we weer de eerste verenigingsavond van het seizoen. Zoals gewoonlijk weer om 20,00 uur in het gebouw van de HSV te Purmerend aan de Vrouwenzandstraat 157. Komend weekend kan je vast een beetje inslingeren met de VHF contest. Altijd leuk en vaak mooie stations met Tropo te werken. Verbindingen over 800 km of meer zijn zeer goed mogelijk.

Ook is André (PA3HGP) weer op vakantie op Malta. Hij is vanaf dit weekend QRV als ik meen 9H3S. Kijk eens of je hem kunt werken en deze jaarlijkse VRZA expeditie is doorgaans s’avonds om 20.00 uur actief op 14.245 MHz. Succes.

2. Najaarsbijeenkomsten

Zoals gebruikelijk zijn alle bijeenkomsten op de maandagavond.

709 Onderling QSO na het zomerreces en QSLkaarten ophalen / inleveren
510 Nog nader te bepalen lezing of andere activiteit
211 Verkoop avond
712 Infoavond voorafgaand aan Purmerend 600 jaar ( PC600P) (toelichting op de Purmerend 600 activiteiten gedurende 2010 van onze afdeling) De eerste activiteit is op 01012010….
1101‘10 Nieuwjaarsreceptie en verslaglegging verenigingsjaar 2009
0102‘10 Bespreking jaarverslag & bestuursverkiezing

De bestuursvergaderingen worden v.a. januari 2010 voorafgaand aan de clubavond in het verenigingsgebouw gehouden.

In de planning zit tevens nog een vossenjacht (op een zaterdag of zondag)

Voor de Purmerend 600 actviteiten is een subsidie van Euro 1000,toegekend waarvan op declaratiebasis gebruik gemaakt kan worden.

1 februari 2010 is nog ver van ons bed…..toch vast dromen over het zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie ?? echt, het is geen nachtmerrie !

73, Menno, PE1LDZ, secretaris

3. Purmerend 600

Drie activiteitsperioden waarin elke Purmerender een bijzondere roepnaam kan aanvragen, waarbij het getal 600 een bepalende rol speelt: PA0 wordt PA600 PA1 wordt PA601 PA2 wordt PA602 enzovoort voor PI4WLD aanvragen: PC600P(UR), dit dient door de verantwoordelijke amateur te gebeuren (PA3HGP???)

Perioden: 1 t/m 24 (27) januari 1 t/m 23 (27) mei 3 t/m 26 (29) september voor wie dat wil eventueel nog de slotperiode in december, maar niet door PC600P(UR)

Activiteit van PC600P(UR): 1 Januari op een of andere locatie in de buurt van de Koemarkt, afhankelijk van de mogelijkheden. Jubileumcommissie P600 zal ruimte proberen te regelen

In de meiperiode een demonstratie van activiteiten in de activiteitenweek. Een representatieve stand is hier nodig b.v. op de markt waar het publiek kennis kan maken met de vele facetten van onze hobby. De nadruk ligt hierbij niet zozeer op het maken van veel verbindingen. Alle amateurs uit de afdeling, die wonen in of zeer dicht bij Purmerend kunnen de afdelingsroepnaam in de lucht brengen, hiervoor zal in overleg een rooster worden opgesteld.

In de septemberperiode willen we graag ook bij voorbeeld via een locatie in de Trekschuit actief zijn, hetzij een weekend hetzij iets langer, waarbij de nadruk wel zal liggen op het maken van verbindingen, mede gekoppeld aan de velddagwedstrijd in het eerste septemberweekend kan de afddeling hier meedoen als fixed afdelingsstation.

Budget is toegezegd door P600 (€ 1000,maximaal, rekeningen met factuur kunnen worden ingediend bij de penningmeester; ik stel voor dit centraal te houden zodat alleen de afd. Penningmeester zich hiermee bezig houdt)

Ontwerp QSLkaart. Ik stel voor een universeel bruikbare kaart waarop naast PC600P(UR) alle actieve deelnemers vermeld worden, met een afvinkhokje. Kaart dient bij voorkeur ook met computerprinter gebruikt te kunnen worden, dus geen superglad of superdik karton.

We zijn er nog niet uit of ook een award uitgegeven zal gaan worden, bij voorbeeld met dezelfde afbeelding als de QSL maar uiteraard een andere tekst. Hiervoor zou wellicht een kleine bijdrage in de verzendkosten kunnen worden gevraagd.

Namens de jubileumcommissie Nico van der Bijl, PA0MIR

4. 26e Radio Onderdelen Markt Assen

Op de tweede zaterdag van november (14 november 2009) organiseert de Radio Contest Groep Assen de jaarlijkse Radio Onderdelen Markt. Ook dit jaar zal de markt worden gehouden in de veilinghallen (Flowerdome) in Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500 m2 is uitstekend verlicht en verwarmd, bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, heeft ruime parkeergelegenheid en is direct aan de A28 gelegen.

De Markt is voor het publiek geopend van 9.30 – 15.00 uur.

De afgelopen jaren trok de markt vele duizenden bezoekers, die uit een groot assortiment hun keuze konden maken. Ook van handelaarzijde bestaat er altijd grote belangstelling om op de markt aanwezig te zijn. Ofschoon traditioneel veel gebruikt materiaal wordt aangeboden, is er toch weer voldoende aanbod van nieuwe onderdelen, apparatuur, meetinstrumenten, hobbygereedschap, computers enz.

De markt is er in de eerste plaats om iets te kopen of te keuren. Ook komen velen zomaar voor de gezelligheid, of om weer eens oude bekenden te ontmoeten. Hiervoor is het terras een uitstekend trefpunt waar ook een hapje en een drankje genuttigd kunnen worden. Tegelijkertijd worden dan herinneringen opgedaan en ervaringen uitgewisseld. Vaak worden hier contacten gelegd, of wordt het zo pas aangekochte materiaal eens even rustig bekeken.

Als u met eigen vervoer naar de markt komt, volg dan de A28. Bij Eelde neemt u afrit 37, waar de route naar de Flowerdome verder met borden is aangegeven. Op het terrein kan gratis worden geparkeerd. Degene die met het openbaar vervoer reist, kan vanaf het NSstation in Assen met de bus, lijn 51, naar Eelde.

Elders op het complex van de Flowerdome wordt gelijktijdig één van de grootste vlooienmarkten van NoordNederland gehouden. Wekelijks wordt deze markt door enkele duizenden belangstellenden bezocht. Een uitstekende gelegenheid om bijvoorbeeld met het hele gezin naar Eelde af te reizen.

Gedurende de gehele dag is het inpraatstation, PI9A aanwezig op 145.275 MHz.

De entreeprijs bedraagt € 4,00 p.p. Kassa’s zijn bij de hoofdingang opgesteld en gaan om 9.30 uur open. De organisatie stelt alles in het werk om er weer een geslaagd evenement van te maken en hoopt u op 14 november te kunnen begroeten. Wij wensen u alvast een prettige dag.

Nadere informatie en standhuur:

Rinze Visser, PC5C tel. (0594) 54 81 91 Email: info@pi9a.nl

5. DXrubriek september 2009

Direct na het afsluiten van de vorige rubriek hoorde ik dat de expeditie naar Glorioso opnieuw vertraging heeft opgelopen. De leden van de expeditie zijn te gast van het vreemdelingenlegioen en de landingsbaan bleek niet in orde te zijn. Daarnaast moest het transportvliegtuig meedoen met de opsporingsoperaties na de Airbus ongelukken. Hieruit blijkt alweer dat een aankondiging nog niet betekent dat er echt activiteit komt. Het is dan ook altijd verstandig zelf de banden in de gaten te houden. Aan de andere kant is het nu misschien zo dat deze activiteit plaats vindt op een gunstiger tijdstip voor velen van ons. Op het moment dat je dit leest zijn ze misschien al in de lucht.

DXmeldingen

3A – Monaco Tussen 23 en 30 september 3A/HG3IPA door HA3JB. QSL via HA3JB.

3D2 – Fiji PG5M hoopt met de call 3D2G gedurende verschillende perioden in de lucht te komen en wel 67 september, 1516 september en 2427 september. Hij werkt alleen in CW met een beperkte uitrusting dus dat kan nog lastig genoeg worden. QSL via bureau is OK.

FO – Australes Tussen 4 en 14 september een CW operatie door G3BJ en G4JKS. Call FO/G3BJ. Tussen 28 september en 12 oktober met de call TX5SPA. QSL via SP9PT.

J7 – Dominica Tussen 27 september en 15 oktober door DL7AFS en DJ7ZG met de call J79ZG. QSL via DL7AFS.

P4 – Aruba Tussen 8 en 17 september een activiteit met de call P41USA door W3TEF en W3BTX. QSL via W3TEF.

PJ2 – Nederlandse Antillen PA1FJ hoopt tussen 24 september en 7 oktober in de lucht te komen als PJ2/PA1FJ. QSL ok via bureau naar PA1FJ

T2 – Tuvalu Tussen 8 en 14 september T2G door PG5M.

T30 – Kiribati (west) Tussen 17 en 23 september T30G door PG5M

ZK2 – Niue Tussen 18 en 25 september ZK2BJ door G3BJ en G4JKS, alleen in CW.

Ik wens iedereen veel succes en hoop je te horen in de pileup,

Nico van der Bijl, PA0MIR

6. Draan/Draf

Fax, merk Canon, type B210 C, nieuw in doos

Gratis af te halen ! Inl. Menno Putman, PE1LDZ, 02 99 64 54 98

TE KOOP: Diamond Triplexer MX2000, 1,660, 110170, 300950 MHz(alles PL) – Euro 45, Comet Duplexer CF416, 1.3170(PL) & 350540(N) Mhz, uitg PL – Euro 15,

GEVRAAGD / RUILEN met Diamond MX62M Duplexer 1,656 , 76470 MHz

Met vriendelijke groet,

Gerard R. Oppewal

H.Soeteboomstraat 40 1507 RW Zaandam T 0756167107 M 0624248015 E gerardo@nazarene.nl

7. Nawoord

Ondanks de rustige zomer periode is deze nieuwsbrief toch weer gevuld. Het is nog niet echt wat het wezen moet maar wel een goed begin van het seizoen. Er zullen weer leuke camping/vakantie experimenten zijn geweest deze zomer. Ik hoop dat jullie dat met de lezers van de nieuwsbrief willen delen.

Ik hoop de komende weken weer wat copij van de leden te ontvangen. Zodat het oktober nummer weer wat gevulder is en foto’s doen het altijd goed. Dus heel veel plezier de komende tijd met het opstarten van de hobby, en laten we er in Waterland weer een mooi seizoen van maken.

Tot de volgende keer en best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur