VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2010 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Verenigingsavond Mei (Bestuur)

  3. De ESR meter (PA0SJM)

  4. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

Er valt weinig te melden aan mijn kant. Door drukte op het werk heb ik geen tijd gehad voor de hobby de afgelopen weken. Terwijl ik dit schrijf is de 2m contest aan de gang, maar de mast staat ingeschoven, en het komt er gewoon niet van. Gelukkig hebben we een hobby die een tijdje in ruste kan zijn, zonder dat je je daar zorgen om hoeft te maken. Weer de tijd, mast uitschuiven, daar gaan we weer. Het blijft prachtig niet?

Maandag Dares, dat is zoiets van: het zal mij wel niet overkomen die ramp. Maar ja je weet het nooit, we wonen in Purmerend bijna allemaal onder zeeniveau, ik

3m! Dus als het mis gaat, zouden goed verlopende rampen coördinatie wel fijn zijn. Wat doet DARES dan? Maandag dus.

Waarschijnlijk overbodig voor de liefhebbers, maar hou 6m weer in de gaten, het sporadische E seizoen gaat weer beginnen. En dat is leuk! Oppoetsen dus die Magic Band yagi’s, heb je nu nog even de tijd voor en het weer is er redelijk goed voor.

2. Mei bijeenkomst

Aankomende maandag 3 mei, is de maandelijkse bijeenkomst van de Veron, afd. Waterland er weer. Kom dus naar het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om

20.00 uur en natuurlijk is Joop er om ons van natjes en droogjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze QSLmanager, Erwin, PA3BLS. Voor de activiteit tijdens de bijeenkomst zie het onderstaande bericht:

Presentatie DARES op maandag 3 mei a.s. bij VERON afdeling Waterland.

Door de regiocoördinator Hans Logjes, PD0AHE, van DARES afdeling ZaanstreekWaterland, zal op de clubavond van de VERON afdeling Waterland, op maandag 3 mei a.s. een presentatie gegeven worden over DARES. Het doel van de presentatie is het bekend maken van de organisatie DARES bij zendamateurs van de VERON afdeling Waterland en deelnemers te werven voor de DARES afdeling ZaanstreekWaterland. Leden van de VERON die niet aanwezig kunnen zijn op de avond van de presentatie, maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen informatie opvragen bij Hans Logjes, hlogjes@xs4all.nl

3. De ESR meter

.Wat is ESR nu weer ? Dit is de weerstand die in een condensator aanwezig is en als het ware in serie staat ermee . Dit in tegenstelling tot de meer bekendere die parallel staat aan de ( ideale ) condensator . ( Equivalent Series Resistor ) Hierbij denken we in het bijzonder aan elco’s . Deze weerstand is de oorzaak van uitval van menig apparaat , heel vaak komt de uitval voor bij schakelende voedingen . Dit wordt veroorzaakt door de ESR die soms een te grote waarde heeft gekregen . Deze kan dan meer dan 5 ohm zijn en een waarde van 1 ohm of minder is prima . Als de ESR een te hoge waarde heeft , zal de elco warm worden door de stroom die er door loopt , bijv. in een voeding . De elco droogt dan uit door die warmte en zijn levenseinde is dan bereikt ! Op internet trof ik een leuke schakeling die eenvoudig zelf te maken is . (http://ludens.cl ) Dus zeker niet heb ik het zelf bedacht . Maar omdat deze meter eigenlijk erg makkelijk te maken is , wil ik dit op deze manier laten weten .

Er wordt een IC gebruikt, de TL062 , waarvan de linkerhelft een signaal opwekt van zo’n 50 kHz . Dit signaal wordt met een 20:1 trafootje op een lagere waarde gebracht en via de opamp in de rechterhelft wordt een metertje aangestuurd . Het trafootje is het lastigste onderdeel , alhoewel …. Ik had een tweedelige pot kern en op het spoellichaampje heb ik 400 windingen gelegd , gewoon met de hand , hi . De secundaire winding kreeg er 20 . Draad was zo’n 0,2 mm en is niet kritisch . Mijn potkerntje heeft een buitendiameter van 25 mm , hoogte 16 mm . Dus de weerstand van de elco wordt met een wisselspanning gemeten . De 5 volt regelaar is een laag vermogen type , deze ziet er net als een transistor ( BC547 ) uit . De condensator met een ohmmeter meten heeft voor de ESR geen zin , dat geeft alleen sluiting of lek aan . Om de schakeling te testen moeten de beide testsnoertjes met elkaar worden verbonden en de meter slaat dan naar de rechterkant van de schaal uit . Met de instel potmeter dan de meter op de maximale schaalwaarde instellen en dit is dan NUL ohm . Met een paar weerstanden van enkele ohms kunnen enkele waarden op het schaaltje worden aangegeven . ( 1 , 2 , 3 , 5 en 10 ohm bijv. ) Het mag gewoon een simpel metertje zijn . Het mooie is dat de condensatoren kunnen worden gemeten in de schakeling , dat is dan ook de reden waarom het 20 : 1 trafootje wordt gebruikt . Halfgeleiders komen dan niet in geleiding tijdens het meten . Een aardig kastje erom en weer zijn we een nuttig meetinstrument rijker ! Ik zag al vraagprijzen van ESR meters van meer dan 125 euro . Nu nog een paar plaatjes van de ( eenvoudige ) opbouw ….

Bij vragen ben ik gaarne bereid hulp te bieden . Bron : gedeeltelijk http://ludens.cl

Succes en 73 .

Stef , PA0SJM

4. Slotwoord

Zoals vorige keer al gemeld, ik heb geen kopij meer! Het is dus een kleine, maar zeker fijne, nieuwsbrief geworden. Ik hoop dat ik hem volgende keer wat “dikker” kan maken. Maandag een leuke en interessante lezing, dat wordt weer leuk. Zie jullie daar.

Tot de volgende keer en best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur

VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2010, deel 2 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Bestuursmededelingen (Bestuur)

  3. Persbericht (Bestuur)

  4. Nawoord (PA1XA)

1. Voorwoord

Zojuist kreeg ik nog kopij van Menno, onze secretaris. Op de een of andere manier is die deze week niet bij mij terecht gekomen, maar gezien het belang ervan, wilde ik jullie dit niet onthouden. Hierbij dus een DEEL 2 van de nieuwsbrief van mei 2010.

Op maandag 3 mei a.s. zal Hans Logjes, PD0HAE, een lezing houden over DARES. Meer hierover vindt u in een apart artikeltje elders in deze convo.

Ons clubstation PI4WLD zal als PC600P, ter gelegenheid van Purmerend 600 jaar marktstad, actief zijn van 30 april t/m 27 mei. Gedurende de eerste week van mei is het station actief vanuit een voor velen van ons bekende locatie, nl. het clubhuis van de Scoutinggroep Lamoraal van Egmond gelegen aan het Doplaantje in Purmerend. André, PA3HGP, zal hier van 3 tot 9 mei als 1st operator actief zijn met, naar wij hopen, de nodige ondersteuning van de afdelingsleden. Enige toezeggingen zijn al gedaan door enkele leden en op de verenigingsavond van 3 mei rekenen wij er op nog wat extra bemensing te vinden. Als u dus nog een uurtje (of meer mag ook) over hebt op genoemde dagen tussen

11.00 en 16.00 lokale tijd…graag even melden bij André, PA3HGP, of Nico, PA0MIR.

PC600P zal ook in de lokaleen regionale kranten te vinden zijn! Na een kort en krachtig persbericht samengesteld te hebben, zijn Nico en André (ja alweer !!) actief geweest dit bij de verschillende redacties aan te bieden. U kunt de berichtgeving over onze Purmerend 600 activiteiten o.a. in de zg. “Zondagsblaadjes”, huisaanhuis kranten en het Noordhollands Dagblad (oplage van zaterdag) terug vinden. Nu maar hopen dat de heren redacteuren zich aan de geleverde tekst houden en wij niet als wereldwijd opererende platendraaiende piraten of 27 Mc’ers worden afgeschilderd !

De originele tekst en afbeelding staat ter vergelijking in deze convo….zoek de verschillen, HI !

In ieder geval zal één krant afwijken van het origineel : Het Noord Hollands Dagblad. André, PA3HGP, wordt hier in een apart interview volledig doorgezaagd over onze activiteiten als zendamateurs en wat wij natuurlijk met Purmerend 600 te maken hebben.Het was een allerhartelijkste ontvangst door een enthousiaste redacteur, zoals André mij meldde. Onder het genot van de nodige koffie werd alle tijd genomen om André’s verhaal over het zendamateurisme en PC600P op te tekenen…ook komt men nog komende week met een fotograaf naar ons PC600P clubstation! Hulde aan onze André, PA3HGP, om al racefietsende alle persburelen af te gaan ! Na alle inzet moet deze 2e periode PC600P wel succesvol zijn.

Zoals bekend kunt u zelf ook nog steeds een special event call aanvragen voor de Purmerend 600 activiteiten perioden. Op de website van onze club (Google even “Veron Waterland” voor zover het URL niet onder uw favorieten staat) vindt u een complete handleiding om zo’n speciale call online aan te vragen bij AT (Agentschap Telecom).Per omgaande kunt u in de aangegeven periode actief zijn met uw kersverse speciale callsign !

Op onze website staat inmiddels ook het verslag van de laatste bestuursvergadering van 26 april j.l.

De programmering tot aan het zomerreces is als volgt : 7 juni : een lezing (is nog in onderhandeling) 5 juli : onderling QSO, QSLbureau en voor de bestuursleden een

bestuursvergadering.

73, Menno, PE1LDZ Secretaris Waterland

Radiozendamateurs in actie voor Purmerend 600

PapaCharlie600Papa ( PC600P) is de speciale “call” (roepnaam) van het amateurradio clubstation van de zendamateurs in en om Purmerend.

Nieuwsbrief Mei 2010, deel 2 3

Zij zijn verenigd in de afdeling “Waterland” van de VERON, een landelijke organisatie van zendamateurs. Ter gelegenheid van het Purmerend 600 jaar brengen zij in de periode van 30 april tot 27 mei een speciaal radio amateur station in de lucht om wereldwijd contacten te leggen. U kunt van 3 tot 9 mei een bezoek brengen aan dit speciale kortegolf radiostation op de locatie van het Scoutinghuis van de Lamoraal van Egmond groep aan het Doplaantje in Purmerend. Van 11.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom !

4. Slotwoord

Zo is de uiteindelijke nieuwsbrief toch nog wat dikker geworden. Tot de volgende keer en best 73’s, Sietse (PA1XA)

Redacteur