VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. November 2010 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

 1. Voorwoord (PA1XA)

 2. Verenigingsavond November (Bestuur)

 3. Bepalen van de verkorting/verlenging van HFdraadantennes (PA3HGP)

 4. Mededelingen van de secretaris (PE1LDZ)

 5. Power Line Communication (PA3EQB)

 6. 26e Friese 11 steden contest (FRAG)

 7. QRM (PA3GPP)

 8. Programma afdeling Waterland (PE1LDZ)

 9. Slotwoord

1. Voorwoord

Aankomende weken zijn drukke hobbyweken. We hebben de beide CQWW’s, de PAbeker contest, de dag van de radioamateur en onze verenigingsavond met de verkoping. Ik hoop dat het gezellig druk wordt en dat er veel aanbod zal zijn.

Bij deze nieuwsbrief hebben we ook een novum, bijlagen. Ik benieuwd of dat goed gaat, maar dat hoor ik a.s. maandag wel. Naats deze bijlagen heb ik veel te melden deze maand en daarom niet te lang geleuterd. Hier is ie, de nieuwsbrief van November.

2. Oktober bijeenkomst

Aankomende maandag 1 november is onze jaarlijkse verkoping er weer. Als je nog amateur spullen hebt die je al tijden niet meer gebruikt en graag kwijt wil, dan kan je die maandag verkopen. Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is een dame, ik ben haar naam even kwijt, er om ons van natjes en droogjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze QSLmanager, Erwin, PA3BLS.

Menno heeft het volgende laten weten:

Dat afdeling A56 Waterland overtollige apparatuur en antennes te koop aan biedt op de clubavond van 1 november. Op deze jaarlijkse verkoopavond kunt u natuurlijk ook zelf apparatuur of hobby gerelateerde zaken aanbieden.

Het clubgebouw van HSV Purmerend aan de Vrouwenzandstraat is open v.a. 19.45 uur zodat u alle tijd heeft uw spullen uit te stallen.

Op de te koop aangeboden clubmaterialen kunt u bij het begin van de avond intekenen voor de vraagprijs. Bij meerdere gegadigden wordt het betreffende artikel geveild en gaat het naar de hoogst biedende. Na verkoop of veiling wordt het verworven artikel contant afgerekend met onze penningmeester, Pim, PA5PEX.

N.B. : alle artikelen zijn “as is” en kunt u van te voren inspecteren. eenmaal verkochte artikelen worden niet teruggenomen.

artikel prijs Naam / call
70 cm yagi, voormastmontage 15,
HyGain rotor + stuurkast; opknapper 5,
Wellbrook magneticloop rxantenne HFversterker moet nagekeken worden 25,
Yaesu FT480 144 MHz allmode set; 60,
Datong multimode filter 30,
BHINEIM 1031 noise canceling DSPunit. Z.g.a.n. in doos (nieuwprijs Euro 209,!!) 50,
RFsystems WFLantenne (wide band folded loop antenne), max. 200watt RF, 7,50 spanwijdte…als nieuw (was in 2009 Euro 289,) 60,
RFsystems SP2 RX antennesplitter voor de luisteramateur… 15,
T813 144 MHz FM mobilofoon , prachtig stukje professioneel ombouwwerk, incl microfoon en Peiker speaker 15,p/st.
Er zijn twee stuks beschikbaar
12 Volt aansluitblok, z.g.a.n. 3,

Namens het bestuur hoop ik op een grote opkomst en wens u allen vast een gezellige “koopavond” toe !

Menno (PE1LDZ), Secretaris A56

3. Bepalen van de verkorting/verlenging van HFdraadantennes.

Bijna iedereen die een draadantenne maakt krijgt vaak te maken met een antenne die op andere frequentie resonant is dan waarvoor de antenne is ontworpen. Bij de bepaling van de lengte van de draad voor een bepaalde frequentie gaan we uit van de volgende formule:

λ=c/f… λ=300/f

Waarbij:

λ = golflengte in mtr c = de voortplanting snelh. f = Frequentie in MHz.

Deze formule is een zuiver theoretisch gegeven en geldt alleen in vacuüm en voor een oneindig dunne draad. De voortplantingssnelheid c moet met ongeveer 5% worden verminderd. Na correctie wordt de formule voor het berekenen van een antenne:

λ = 284 / freq. (MHz)

Als voorbeeld een draadantenne voor de 20 meter band afgestemd op de gewenste frequentie van 14.200 MHz. Een halve golf draaddipool wordt dan L = 142 / 14.200 = 10.00 mtr of wel 2 x 5.0 mtr.

Bij meting blijkt dat de antenne resonant is op bv. 13.500 MHz. Dat betekent dat de antennedraad dan te lang is. Bij een frequentie 13.500 MHz hoort een draadlengte van 142 / 13.500 = 10.52 mtr. Er is dus een verschil van 10.52 –

10.00 = 0.52 mtr. In dit specifieke geval moet aan beide zijden 0.52 / 2 =

0.26 mtr. worden ingekort.

Een wat handzamere formule is:

L = 14.2 / (14.000 x 14.100) = 0.072 mtr (7.2 cm) / 100 KHz.

Hier volgt nog voor de verschillende amateur banden een lijst voor correctie per 100 KHz.

Band Frequentie MHz verk/verl. in cm

160 1.8 – 1.9 415

 1. 80 3.5 – 3.8 107

 2. 40 7.0–7.2 28 30 10.1 – 10.4 14 20 14.0 – 14.35 7.2 17 18.068 – 18.168 4.3 15 21.0 – 21.450 3.2 12 24.89 – 24.99 2.3 10 28.0 – 29.7 1.7

Omdat het hoofdrekenen niet altijd makkelijk meer is heb ik nog een Excel rekenprogrammaatje bijgevoegd. Ik hoop dat dit artikel en het programma zal leiden tot veel gereken en uiteindelijk het maken en gebruiken van goed afgestemde antennes, want die werken nog altijd het best.

73, André (PA3HGP)

4. Bericht van de secretaris November 2010

Het volgende bericht heeft de afdeling ontvangen en willen wij de leden niet onthouden:

Even voorstellen: Jaap van Duin PA7DA, voorzitter a.i. VERON afdeling Leiden. Ik heb enige jaren in het MiddenOosten gewerkt en heb daardoor mijn interesses behouden voor landen zoals Israël met de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Egypte. Ik ben in de loop van de jaren bevriend geraakt met een groot aantal mensen, waaronder ook radioamateurs. Nu wil ik ook graag anderen laten delen van mijn positieve ervaringen die ik heb opgedaan.. Ik organiseer daarom op “non profit” basis groepsreizen naar deze regio. Voor die reizen is, voor het beperken va de onkosten, een minimum van 20 deelnemers nodig Het voorbereiden van deze groepsreizen met informatieavonden wordt door ondergetekende georganiseerd, waarna eventuele liefhebbers kunnen intekenen voor een reis, het liefst voor doelgroepen. N.a.v. een opmerking van onze eigen afdelingssecretaris, “Waarom doe je het niet voor radioamateurs, dat is toch ook een doelgroep?” ben ik nu zover gekomen binnen dat er na een videopresentatie bij onze Leidse afdeling, een redelijk aantal aanmeldingen zijn geweest voor een groepsreis, die ongeveer te vergelijken is met de VRZAMaltareis. Bij voldoende aanmeldingen, wordt contact opgenomen met de IARC en het reisbureau in Haifa, die ervoor zorgen dat er een rondreis wordt georganiseerd van ongeveer een week en dat we op een vastgestelde locatie met verblijf onze hobby kunnen beoefenen, tijdens een programma van twee weken. Gedacht wordt aan de maand juni vanwege de mogelijkheden op VHFen UHF, waaronder Espropagatie. De reisbegeleiding is in Israël wettelijk geregeld en is in het Nederlands.

Graag wil ik een presentatie met voorlichting geven als daar natuurlijk belangstelling voor is. Tevens verwijs ik naar de website: http://pa7da.jouwweb.nl/israelreis , waar enige informatie wordt verstrekt. Voor vragen kunt u mij altijd bereiken onder telefoonnummer 0152784608 (TU Delft), thuis op 0713620740 of per email: pa7da@veron.nl

Best 73

Jaap van Duin PA7DA

5. Power Line Communication (PLC) Het Agentschap Telecom (AT) doet op hun website een oproep aan individuele frequentiegebruikers om input betreffende een nieuwe norm voor PLC. Piet PA0POS heeft in het PI4GAZ bulletin nummer 883 hier aandacht aan besteed en ik zal zijn artikel met zijn toestemming hieronder onverkort weergeven. De inhoud van dit artikel raakt ook de leden van de SRS, vandaar dat ik het rondstuur via de SEG;

Agentschap Telecom vraagt input i.v.m. toekomstige PLC norm:

Agentschap Telecom heeft een enquête over Power Line Communication online gezet op:

http://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2010/AgentschapTelecomvraagtinputvoorPLCnorm

De "notches" waarover gesproken wordt op de website zijn extra onderdrukkingsfilters om straling op onze frequenties verder te onderdrukken. Die zijn beslist nodig voor onze amateurbanden. Als we geen input leveren zal men met alle plezier onze amateurfrequenties gebruiken voor Power Line Communication. Dat wil zeggen: voor datacommunicatie via het stopcontact en via de 230V bedrading in woonhuizen. En via hoogspanningsleidingen in de grond en bovengronds. Die leidingen zijn niet afgeschermd en totaal niet bedoeld om te fungeren als transport leidingen voor datacommunicatie, ze stralen een groot deel van hun energie af in de ether. En bij de heel lage signaalniveaus die wij beluisteren op bijvoorbeeld de kortegolf, zou dat het radioverkeer voor ons wel eens erg moeilijk kunnen maken. Van de notches die mij tot nu toe bekend zijn kan gezegd worden dat de onderzijde van de notches nog altijd op en rond de maximale waarden liggen van de EMC Generic Standard norm. Wanneer de niveaus van de Generic Standard norm gehandhaafd zou worden zijn notches van 40 dB ondrukking een goede en haalbare optie. Voor diegene die daar weinig van weten even heel ruw: dat betekent als u dat signaal op uw antenne zou ontvangen het tenminste S9+ kan zijn. In de praktijk zal dat waarschijnlijk minder zijn maar dan nog is de storing dermate sterk dat u minder sterke signalen wel kunt vergeten. Gerefereerd aan wat de RSGB in begin 2009 en in juni 2010 aan metingen heeft uitgevoerd en gepubliceerd kan geconstateerd worden dat de notches plm. 35 dB 'diep' zijn. De maximum waarde van het PLC niveau ligt gemiddeld tegen de 90 dB micro volt over 50 ohm (conducted gemeten). Dat komt nagenoeg overeen wat ik zelf op Nederhorst den Berg eens heb gemeten in de periode 19952000. Die notches geven te weinig onderdrukking. Het zou goed zijn als door de EU EMC commissie beslist wordt om notches te halen van tenminste 70 dB en liefst meer. Als zenden luisteramateur zou je willen dat er helemaal geen PLC home plug apparaten op de markt verschijnen, nogmaals een netwerkkabel is beter en veiliger en goedkoper. Ik heb nu een ieder een idee gegeven m.b.t. de waarden. Er wordt van AT reactie gevraagd. Dus wat doet u in dit geval: REAGEREN op die site en graag met z'n allen. Lees en email het voort zodat zoveel mogelijk radiozenden luisteramateurs op de hoogte zijn. (Piet PA0POS)

Tot zover het duidelijke verhaal van Piet. Enkele punten die u zou kunnen opnemen in uw reactie;

U kunt verzoeken dat er in de norm wordt opgenomen dat er in PLC apparatuur notches worden toegepast voor alle frequentiebanden waarop het voor zendamateurs is toegestaan om te experimenteren.

De voorgestelde 30dB notches geven te weinig onderdrukking. De notches moeten zodanig verzwakken, dat de ether voor u bruikbaar blijft. In de praktijk kan dat vertaald worden in geen enkele ruistoename boven de natuurlijke ruis door het cummulatieve effect van PLC apparatuur in uw omgeving in de door u aangegeven frequentiebanden.

U kunt aangeven dat u bezig bent met experimenten waarbij zeer lage signaal/ruisverhoudingen een belangrijke rol spelen. Toename van de ruis door het toepassen van PLC zal deze experimenten onmogelijk maken.

De onafgeschermde huisleidingen die bij PLC worden toegepast geven ongewenste storing bij de ontvangst van radiosignalen en vervuilen tevens het electriciteitsnet. Tevens is de PLC technologie achterhaald, omdat er veel snellere methoden van dataoverdracht beschikbaar zijn die tevens geen storing veroorzaken bij frequentiegebruikers.

PLC zal storing veroorzaken op de schaarse frequentiebanden die geschikt zijn voor lange afstandsverbindingen zonder tussenkomst van aardse relaisstations of satellietverbindingen.

U kunt aangeven dat het toestaan van PLC het u onmogelijk zal maken om naar nationale een internationale radiouitzendingen te luisteren.

Uiteraard zijn dit maar enkele voorbeelden om u op gang te helpen.

Meer informatie over PLC kunt u vinden op;

http://emcemf.veron.nl/ http://www.darc.de/geschaeftsstelle/technischeverbandsbetreuung/plc/ video: http://www.darc.de/uploads/media/mannheim.wmv http://www.rsgb.org/emc/thersgbandofcom.php Ga naar http://www.youtube.nl en typ in "PLC interference" Hier alvast 2 voorbeelden van een PLC voor huishoudelijk gebruik; storing van PLC in standby: http://www.youtube.com/watch?v=cHtCkOVQfjA storing bij dataoverdracht: http://www.youtube.com/watch?v=KMR4wPDUM9g Reageer richting AT en zegt het voort!

73 Rob PA3EQB

6. 26e Friese Elf Stedencontest 2010.

De VERON afdeling A14 FrieslandNoord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 26ste Friese 11 stedencontest 2010. Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A14, A62, A63, VRZA, FRAG en anderen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. 21 November a.s kun je weer 3 uren volop radiospektakel maken, of gewoon ontspannen meedoen. In het reglement lees je alle informatie. Neem contact op voor de bezetting van de steden, ook tijdens de contest, met Henk PA3FHZ, Tel: 0511 453641 of via pa3fhz@amsat.org

REGLEMENT 26e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2010

Periode: Zondag 21 november 2010, 11.00 14.00 uur lokale tijd.

Banden: 80 m (contestdeel) en 2m band. Mode: SSB en FM

Secties: 2 m stations buiten R14, 2 m stations in R14, 80 m stations buiten R14, 80 m stations in R14. Alle secties single band single transmitter.

(evt. multioperator, maar 1 zender per band)

Uitwisselen: Call, Rapport + regionummer en QTH.

Punten : Stations in de eigen regio : 2 punten. Stations buiten eigen regio: 5 punten. Buitenlandse stations : 2 punten. Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.

Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de kluunplaats.

Steden: Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum. Kluunplaats : Bartlehiem.

Score: Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers. (elke stad/kluunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

Logs: Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call, ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten. De ondertekende logs moeten voor iedere band ook een aparte score berekening bevatten. De logs voor 4 december 2010 sturen aan:

Email: pa2ip@amsat.org

Per post kan ook:Friese Elfsteden Contest, Buorren 91, 9081 AP Lekkum.

Binnengekomen logs worden vermeld op: www.qsl.net/pi4lwd onder 11st.contest

De eerste plaats in de verschillende categorieën winnen een beker, de 2e en 3e plaatsen krijgen een oorkonde. Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!

VERON Afdeling FrieslandNoord

7. QRM?!

Heeft u dat nou ook?,heb je net een mooie antenne opgehangen/geplaatst voor de HFbanden en in eens barst je van de storing!!!! En dan bedoel ik ontvangst QRM!!!! Hoe komt daten wat nog mooier is ,waar komt al die ellende nu vandaan? Ik heb hier regelmatig over bomen op 160 meter met ons vaste "tokkel"groepje die bestaat uit PA3NGK, PA5COR, PE1LMX, PA3BUF, PA0CQ , PE2HLM en nog vele andere amateurs. Gerard PE2HLM gaf mij onlangs een lijstje met "sound files"om deze storingen te kunnen herkennen,natuurlijk wil ik het onze leden van Waterland ook deze info niet onthouden, zodat u in ieder geval weet hoe een bepaalde stoorbron kan klinken (Plasma,LCD TV'S,ect ,ect). Nu men deze QRM ,herkend heeft kan men wat meer gerichter opzoek gaan in de buurt en net zoals bij Frans PA1FR een regeling treffen bij de QRM bron(buren). Bij mij persoonlijk heb ik ontzettend veel QRM op 1850 kHz als mijn zoon zijn PC aanstaat!!!! Ik heb dit voor 90% kunnen oplossen door deze PC op een andere geaarde groep te plaatsen,en dat werkt!!(zijn voeding is van loempia kwaliteit die gemaakt is uit verlopen bakvet,als ik die chinees spreek zal ik hem deze voeding persoonlijk op laten vr........ten). Veel plezier met de audio files! Zie/hoor de bijlage.

PA3GPP Klaas

NB. De soundfiles zitten als bijlage bij deze nieuwsbrief!

8. Programma najaar 2010, begin 2011

6 december Lezing, inhoud NNB
10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst

*) Bestuursverkiezing : het lijkt nog erg ver weg maar er is dringend opvolging in het bestuur nodig. Niet voor alle bestuursleden maar toch zeker wel enkele… U weet allen ook wat het alternatief is als we het bestuur niet rond krijgen?! Dit is geen dreigement maar gewoon realiteit. Neem eens in overweging dit een jaar te doen, enige avonden voor de club in te zetten die zich al zo lang voor u inzet, of wil een ieder straks na 7 februari 2011 zijn QSLkaarten in Zaandam gaan ophalen?

Menno Putman, PE1LDZ, secretaris.

9. Slotwoord

Een volle nieuwsbrief deze keer en het goede nieuws, ik heb zelfs nog wat kopij voor het december nummer (o.a. van Klaas PA3GPP over onderwater radialen?)

Met de verkoping en de mogelijk veiling wordt het een leuke bijeenkomst a.s. maandag. Neem wel contact geld mee, want pinnen en chippen kan niet en een geldautomaat hebben we ook niet bij de hand!!

Voor a.s. maandag overigen is er nog het weekend en wat voor één: de CQWWSSB van zaterdag 00.00 UTC tot zondag 24.00 UTC. Een waar feest en alles wat je nog niet gewerkt hebt zal er wel zijn op alle HF banden (muv WARC). Dus oppoetsen die zenders en antennes want het kan weer los, het weer is niet om over naar huis te schrijven dus excuses zijn er niet. Naast veel eigen plezier heeft ook de afdeling er plezier van als je qso’s even doorgeeft voor de Veron Contest competitie. Veel plezier de komende dagen en tot maandagavond. Best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur