VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Januari 2011 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Verenigingsavond Januari (Bestuur)

  3. Bestuursmededeling (Secretaris)

  4. Storing zoeken (SRA bulletin, juni 2010)

  5. Avontuur in Papua Nieuw Guinea = P29 (Convo Zaanstreek, nov/dec 2010)

  6. Slotwoord

1. Voorwoord

Het is 1 januari 2011 en kan ik dus de eerste zijn die jullie allen een goed, gezond en hobby rijk jaar toe te wensen. Natuurlijk volgt de hand op maandag de 10e, waar het bestuur wel een erg spannende aankondiging van doet. Ik ben benieuwd.

Ik heb deze keer niet zoveel kopij en moet dus putten uit wat ik uit andere afdelingen heb ontvangen. Ik heb een prachtig artikel opgenomen van PD3AVW, Alex uit de Zaanstreek. Ik werd er stil van toen ik het las, wat een man, wat een avonturen, wat een lef. Als hij weer thuis moeten we hem zeker uitnodigen voor een lezing. Lees en smul. Ik hoop en ga er vanuit dat ik in februari niet meer zoveel hoef te lenen maar weer wat eigen afdelingscopij heb, stel me niet teleur!

Januari is doorgaans een rustige maand, de opmaat naar de PACC zullen we maar zeggen. Als je dan iets wilt doen heb je dus nog een paar weken om de antennes maar weer eens op te poetsen of een nieuwe antenne te plaatsen voor 160m, jaja. In 2011 staan wat spannende bestuursverkiezingen op het programma, Een goed voornemen voor 2011 zou nog kunnen zijn dat je eens een jaartje wat vrije tijd aan de afdelingsactiviteiten besteed, het is maar een suggestie maar denk er eens over. Genoeg gekletst, hier is de nieuwsbrief van Januari.

2. December bijeenkomst

Maandag 10 januari starten we met onze nieuwjaarsbijeenkomst als eerste clubavond in het nieuwe jaar. Dit wordt een zeer speciale aangelegenheid met een uitsmijter die een ieder nog lang zal heugen! Een tipje van de sluier oplichten??? Er staat ons een wel zeer speciale lezing te wachten door een OM die al vele jaren zijn sporen heeft verdiend in het radio amateurisme, een “crack” die iedere afdeling graag ziet komen met zijn wervende betoog! Deze verrassende spreker kon pas vlak voor de jaarwisseling zijn afspraak met mij bevestigen dus is nog niet eerder in het programma aangekondigd. De “special guest” zal worden omlijst met het gebruikelijke en gezellige nieuwjaars samenzijn.

Onze penningmeester Pim, PA5PEX, verzorgt weer de onvolprezen Volendamse haring en de overige catering zal verzorgd worden door de gastvrouwof heer van de HSV Purmerend.

Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is onze oude vertrouwde Joop er om ons van natjes, droogjes en dit keer dus ook hapjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze QSLmanager, Erwin, PA3BLS.

3. Bestuursmededeling.

Op maandag 7 februari vindt de jaarvergadering en bestuursverkiezing plaats. Voorafgaand aan deze vergadering ontvangt u de uitnodiging en het jaarverslag. Het gehele bestuur is aftredend maar herkiesbaar voor 2011. Voor 2012 zijn de huidige bestuursleden niet meer herkiesbaar!! Het bestuur vraagt daarom met nadruk aan de leden om zich als aspirant bestuurslid op te geven die “mee” willen lopen als lid van het bestuur om volgend jaar andere bestuurstaken als voorzitter, secretaris en penningmeester over te nemen. Met bijna 100 leden in onze afdeling kan de continuïteit toch niet van 5 mensen afhangen ?

Menno, PE1LDZ, secretaris.

4. Storing zoeken met een actieve antenne.

In een afdelingsblad de “Hot Line Magazine” kwam ik een eenvoudige schakeling tegen van een actieve antenne. Een eenvoudige opzet, de veel te korte antenne is hoogohmig en de FET past dit prima aan naar de 50 Ohm van een ontvanger. De schakeling is eenvoudig op te bouwen als op een klein stukje printplaat waarop ik een paar baantjes heb gefreesd. Het geheel past in een klein kunststof doosje met een 9Volt batterij. Het is echt verbazingwekkend wat je hiermee allemaal kunt ontvangen vooral op de lage frequenties. Het is ook een ideale combinatie samen met een FT817 om in huis eens naar stoorbronnen op HF te zoeken. Op VHF b.v. storing van CV ketels is dit allemaal wat eenvoudiger te doen b.v. met een porto en eventueel een HB9CV antenne om de richting te kunnen bepalen. Voor HF is dit toch wat lastiger. Natuurlijk zijn de maten van een HB9CV voor 2 mtr. wel om te rekenen naar HF, maar deze actieve antenne is toch wel zo praktisch. Dichtbij de stoorbronnen kan de antenne worden verwijderd, de FET ontvangt door het kunststof doosje heen voldoende signaal. Op die manier kun je voldoende nauwkeurig bepalen of je bij de bron staat of dat de storing toch nog ergens anders vandaan komt.

Mijn zoektocht naar stoorbronnen heeft niet veel resultaat opgeleverd. Er staan erg veel stoorbronnen in eigen huis en ook daarbuiten. Als ik thuis alles uitzet door in de meterkast de spanning voor het hele huis uit te schakelen veranderd er helemaal niets, ik ontvang ik nog steeds een paar S punten “ruis” uit de antenne. Een bijdrage uit eigen huis is dus niet merkbaar. Ik heb er in ieder geval wel een actieve antenne aan over gehouden. � 73, Guus PA2GWA

Bronvermelding: Hot Lines Magazine jaargang 28 nummer 2.

Noot redacteur: Ik heb dit stuk overgenomen uit het SRA Bulletin van juni 2010.

5. Avontuur in Papua Nieuw Guinea (André PD3AVW)

Beste allemaal, Ik zit even een maandje in Papua Nieuw Guinea, een echt HF land, hoor. Echt alle serieuze communicatie loopt over kortegolf. Veel apparatuur is van het merk Codan en komt uit Australië. Er is een artsen netwerk van de lokale healthcare organisatiesvan 1200 kleine kg setjes, veelal inclusief aparte modem voor internetverkeer. Alles gaat natuurlijk in platte tekst, omdat de snelheid heel laag is. Daarnaast is er een even groot netwerk van de christelijke poot voor gezondheidszorg, die zeer snel kunnen inspelen doordat ze met een aantal vliegmaatschappijtjes zoals MAF, JAARS en nog iets via KG kunnen communiceren . Dat is zo in het verleden gegroeid, en er is een goede verstandhouding met elkaar. Ik kon gewoon spullen van elkaar overnemen om reparaties te doen.

Er zijn veel problemen, de antenneverbindingen worden na jarenlang gebruik slecht. Van een paar setjes de hele antenneboel uit elkaar gehaald, opnieuw doorgesoldeerd, soms een metertje kabel er tussenuit geknipt en met een antennetestertje, zo'n MFJ dingetje gecheckt door de band. Antennes zijn Bushcomm's open dipolen met balun, "traps" op 12Mcs en hangen of tussen de bomen, of aan een 12m hoge schuifmast in inverted V. Ze doen het prima tussen 5 en 18 Mhz. Alle setjes zijn 100W PEP SSB of 35W CW. Ze knijpen vanzelf het vermogen af als de antenne te slecht wordt. Ik kwam nog een heel oude Codan tegen in een houten veldkistje waar ik met alle moeite van de wereld niet meer dan 12W PEP SSB uit kon persen. Andere stuur en eindtorren (dagje lopen om ze ergens anders) op te halen, ingezet en voorzichtig afgeregeld, gepiekt kwam ik op maarliefst 123 W!! Dit maar weer wat getemperd natuurlijk, omdat de koeling in zo'n kistje nou niet echt optimaal is. Door dit extraatje kan je ook wat mooier egaal over de band afregelen. Actief was de band van 5 13 Mcs, afhankelijk van de afstand. 1200km was geen uitzondering.

Alles wat op afstand woont werkt op accu's met zonnecellen, en/of Witte stroomgenerator uit de rivier. Dit zijn meestal schepradjes met een 12V auto generatortje die de accu op peil houdt. Er zijn er ook die een hele 5kW 240V/50Hz generator incl stuwdammetje hebben. De regelaar voor frequentie/vermogen bestaat uit een hydraulisch bediende naaldplug in het waterkanaal naar de Peltorscheprad, waardoor er meer of minder water naar het scheprad wordt toegelaten. Als er geen vermogen wordt afgenomen gaat het boeltje op de rem met de plug dicht, of wordt er een beetje elektrische energie in een verwarmingselement omgeleid. Het element houdt ook de ruimte lekker droog, wel handig. Als er later dan weer afname is hoor je een relais omgaan en is het element (150W) afgeschakeld. Een klein controllertje met een klein PICic erin rekent de vraag/instelling continue af. Veel spul dus waar alle geitewollensokken figuren uit de provotijd nog wat van kunnen opsteken. Maar geen SC/MP's, Atari's en Commodore 64's meer, jongens, die tijd is zelfs hier echt voorbij!

Wat ook veel voorkwam was dat in de tijd een boom waar de antenne aan hingwas omgevallen, en ze de antenne zo'n beetje 90 graden uit de richting opnieuw hadden opgehangen, waardoor de verbinding met de hoofdpost heel slecht was. Dat uit zich in een heel langzame internetverbinding. Ik had een kaart/kompas en een eigen GPS wandel dingetje bij me, waardoor het euvel gauw te verhelpen was. Effies een nieuw stel bomen kiezen, en alles er tussen in wegkappen. Geen bijl, alleen bushmes / Machette uit de "keuken", een vuurplaats midden in het huis = 1 grote kamer!! Binnen een dag loop je als gerookte zalm rond, maar dat geldt voor iedereen daar, Dus dat valt niet op.

Ook meegemaakt dat een 28 jaar oude dieselgenerator niet meer wilde. Dat was hoog in de bergen, 20 minuten vliegen. Ik en mijn rugzakje (= meetspulletjes

+ gereedschap = plm 9 kg) werd met zo'n vliegtuigje gedropt, generator gerepareerd, waarop letterlijk het feestvarken werd geslacht, radio gecheckt en helemaal nagelopen en toen terug kon LOPEN. Een gids (1 meter 60 /60kg) meegekregen die met 35 kg koffiebonen op zijn nek twee dagen voor mij uit stoof over de bergen. Ik erachteraan sloffen natuurlijk, regelmatig buiten adem, daar op 2500m hoogte. "Op en neer, op en neer", zou een lokale Drs P. er hier van gemaakt hebben. Maar wel onvergetelijk stil en mooi daar.

Nu zit ik in de hoofdpost te Goroka, waar al het internetverkeer wordt uitgesplitst en wordt doorgezet het WWW op. Leuk om dit allemaal in zijn werk te zien. Ook nieuwe installaties worden hier voorbereid en uitgekit om mee te nemen in het vliegtuigje, en/of hele stukken lopen met een paar van die lokale krachtpatsers. Daar had ik er wel eentje van mee willen maken, maar de tijd raakt op, 5 november moet ik helaas terug zijn omdat mijn vrouw de zevende jarig is. Dat houdt je wel weer met twee benen op de vlakke Zaanse grond. Jullie zien me vanzelf wel weer binnenwaaien met wat mooie plaatjes.

Tot kijk allemaal! André van Wijngaarden PD3AVW

Bronvermelding: Convo van de afdeling Zaanstreek, november/december 2010.

6. Slotwoord

Zoals gezegd een magere eerste editie van de nieuwsbrief, maar wel één met een prachtig verhaal. De nieuwjaarsreceptie is zoals gewoonlijk weer om naar uit te kijken en ik denk dat ondertussen bekend mag zijn dat echtgenoten op die avond van harte welkom zijn. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen zij ook eens zien waar wij iedere eerste van de maand zitten.

Best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur