VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2011 NIEUWSBRIEF Redactie: PA1XA pi4wld@veron.nl of pa1xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA1XA Via email! pa1xa@amsat.org pi4wld@veron.nl
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA1XA)

  2. Bijeenkomst Mei (Bestuur)

  3. PA3GPP en de ijsclub Olympia (PA2SWL)

  4. Diodes als schakelaar, deel 2 (PA0SJM)

  5. Slotwoord

1. Voorwoord

Aankomende maandag een interessante lezing en dat werd tijd. We rommelden de laatste tijd een beetje teveel in onszelf. Ik hoop dat de leden dit initiatief (geregeld door Ger PD3BL, TOP!) waarderen en in flinke getalen opkomen. Natuurlijk verdient deze lezing navolging en zouden we minimaal 8 lezingen per jaar moeten hebben. Als je de lezingen ziet die andere afdelingen hebben dan kunnen wij dat toch ook!? Stef laat zich weer niet onbetuigd en blijft ons verassen met zijn technische verhalen, dat is de radio hobby pur sang. Hij zit ondertussen wel in het zonnetje in ZuidFrankrijk, maar misschien dat hij via webmail zijn mail nog leest. En Klaas helpt altijd en dus ook de ijsclub, zulke mensen hebben we nodig in Nederland. Ik kan alleen maar denken dat het jammer is dat Klaas zo weinig langs komt bij de club, want hij kan van grote waarde zijn voor de afdeling. Goed voldoende gekletst, hier is de mei editie van de nieuwsbrief Waterland.

2. Bijeenkomst Mei 2011

Op maandag 2 mei a.s. wordt er een lezing gegeven door Robert Langenhuysen, PA0RYL, over het CAMRASgebeuren in Dwingeloo. Hier staat de oudste (en toen grootste) radiotelescoop van Nederland die, inmiddels grotendeels gerestaureerd, volledig voor het radioamateurisme en radioastronomie wordt ingezet. Denk hier o.a. aan EMEverbindingen die, met een dergelijke grote antenneinstallatie, mogelijk zijn met 250mW input… Het zal een zeer boeiende avond worden waarbij diverse beelden getoond worden en ook geluidsfragmenten zullen zijn te beluisteren. Een lezing over een aparte tak van sport in het radioamateurisme die dit keer is “gescoord” door Ger, PD3BL. Kijk ook even op de website van CAMRAS : www.camras.nl Hier is zeer uitgebreide informatie te vinden als voorgerecht van de boeiende lezing !

Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er om ons van natjes en droogjes te voorzien en kan je de QSLkaarten brengen en halen bij onze QSLmanager, Erwin, PA3BLS.

3. PA3GPP en de ijsclub Olympia

Met dank aan Jim (PA2SWL) voor het aanleveren van deze copij

4. Vervolg Diodes als schakelaar .

Hier heb ik getracht een schema te tekenen waarin 3 filters worden geschakeld met diodes . Ook kan de signaalweg worden omgekeerd , dus zenden of ontvangen worden gekozen . Zo worden dezelfde filters gebruikt voor TX en RX . Hierbij is RX .. ontvangen en TX is zenden .

R 8 is 8 Volt tijdens RX T 8 is 8 Volt tijdens TX .

Uitleg volgt onder het schema ..

We gaan eerst uit van RX ( ontvangst ) … het signaal komt binnen linksboven op T11 . T11 is aangesloten op R 8 ( + 8 volt tijdens RX ) . De gelijkstroom loopt via R59 ,de wikkeling , door diode D44 en R60 naar aarde ( ) . Deze diode geleidt nu en het signaal gaat door de diode D44 naar één van de 3 filters , CW , SSB of AM/FM . ( 2 stromen door diode : DC en HF ) Stel dat we het CW filter kiezen . Dat kan als diodes D4 en D47 gaan geleiden . Dit gebeurt door spanning aan te bieden aan J 38 ( rechts in midden tekening ) via de Mode Schakelaar in de stand CW Narrow . Via D63 en J 09 , R61 , Ch , D4 en R60 loopt de stroom naar aarde ( links van filter ). Dus deze D4 geleidt nu Hetzelfde gebeurt aan de rechterkant van het filter … daar gaat de stroom via Ch , D47 en R66 naar aarde . Deze D47 geleidt nu ook . Dus beide diode “schakelaars” zijn gesloten en het signaal dat binnenkwam via D44 gaat door het filter via D47 naar de kathode van D53 . Echter , deze is via de R 8 , R67 en R66 in geleiding en zo gaat het ontvangstsignaal naar T12 en wordt verder verwerkt .

Kiezen we nu het SSB filter, dan komt er spanning op de beide chokes . Rechts in het schema zien we diode D102 welke aan SSB 8V is verbonden . Hier komt dus 8 volt via de modeschakelaar in de stand SSB . ( of CW Wide ) Via R62 , Ch , diode D48 en R60 is deze diode geleidend zodat het ontvangstsignaal het SSB filter in kan . Rechts van het filter is diode D49 geleidend via Ch , D49 en R67 naar aarde . Nu kan het signaal dus het filter uit naar T 12 , waar het op de kathode van D53 aankomt . Maar deze staat in geleiding via de R 8 en het signaal kan via T12 verder de ontvanger in .

De derde signaal weg is via D50 , het weerstandsnetwerkje en D 51 . Maar dit is alleen voor AM en FM ontvangst , waar CW en SSB filter niet in gebruik zijn . Hier wordt geschakeld via D61 en D62 waarbij dan D50 en D51 in geleiding komen en het signaal door dit weerstandsnetwerkje gaat . Dat was dus de ontvangst weg . Dus door de filters van links naar rechts .

NudusTX(zenden) . Hierbij wordt het CW filter niet gebruikt . ( nooit bij zenden ) . Hier zijn T20 en T21 trafo’s in de versterker van het zendsignaal . ( stuurtrap )

Bedenk nu dat het ( zend ) signaal van rechts naar links gaat ! Geheel onderaan ziet U de T 8 . ( 8 volt tijdens zenden ) . We kiezen nu het SSB filter . We beginnen de signaal weg rechts . Via R186 , T 20 , D52 en R66 is diode D52 geleidend en het zendsignaal welk van T20 komt kan nu naar het SSB filter . Omdat we kozen voor het SSB filter is diode D49 geleidend en het signaal gaat nu door deze diode het filter in . Het HF signaal loopt dus van kathode naar anode door de diode . Links weer hetzelfde .. diode D48 is geleidend en het signaal kan nu maar één kant op en wel naar beneden naar D48 . Omdat de R 8 er niet is , geleidt D44 niet meer . Hoe kan het HF nu door D48 ? De T 8 laat stroom lopen via R185 , T 21 en R60 naar aarde , dus D48 geleidt . Het HF sig. komt nu dus vanaf het SSB filter op T21 en gaat dan de verdere zendtrappen in . Dus de filters worden bij ontvangst en zenden gebruikt , echter de signaalweg is tegengesteld . Het is dus zo dat er in diodes 2 stromen kunnen lopen , de gelijkstroom en de stroom die wordt veroorzaakt door het HF signaal . Zo wordt vaak in onze apparatuur geschakeld met diodes . Nogmaals .. geen moeilijke schakelaars , eenvoudige bedrading waarmee alleen gelijkstroom wordt geschakeld . Dus compacter bouw mogelijk . Ook worden zo de bandfilters aan de ingang van de ontvanger met diodes geschakeld , waarbij dan vaak defecte diodes de oorzaak zijn van slechte of helemaal geen ontvangst . Deze storingen treden wel op als gevolg van onweers ontladingen in de ontvanger .

Hopelijk heb ik wat duidelijkheid kunnen verschaffen in het gebruik van diodes in onze apparatuur . Waar je vroeger grote meerdeks draaischakelaars zag toegepast, die dan ook vaak keramisch waren , zien we nu kleinere eenvoudige draaischakelaars . Kijk eens in de PA Unit van bijv. de Yaesu FT101E of de Uniden 2020 . Daar zit als ik me dat nog herinner een 9 deks geval. En bij slijtage of storing is het heel veel werk om deze te vervangen zo niet onmogelijk!

73’s,

Stef (PA0SJM)

5. Slotwoord

Het is geen dikke nieuwsbrief geworden, want de kopij is weer minimaal. Maar de mooie lezing van a.s. maandag maakt een hoop goed. Dus tot a.s. maandag en geniet nog even van dit zon overgoten koninginnedag weekend. Het wordt overigens weer tijd om 6m in de gaten te houden, want het sporadische E seizoen komt er weer aan!

Best 73’s,

Sietse (PA1XA) Redacteur