VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. December 2011rev01 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Menno Putman PE1LDZ 645498 pe1ldz@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Ledenadm. André Heijm PA3HGP 424160 pi4wld@veron.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@ amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Bijeenkomst December (Bestuur)

  3. Leuke fout in TS700 (PA0SJM)

  4. RF in toetsenbord (PA0SJM)

  5. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Hierbij een gereviseerde nieuwsbrief voor de maand december. Ik ontving bij het sluiten van de markt nog kopij van het bestuur over de december lezing en Stef mailde dat hij al in november twee artikelen naar mij toe had gemaild. Ik heb echt niets ontvangen, maar ik vraag mij af welk emailadres Stef (en ook Klaas) hebben gebruikt. Ik denk een niet werkend emailadres. Dus voortaan kopij naar pa4xa@amsat.org!

Door deze kopij vond ik het niet juist om de nieuwsbrief van december in stand te laten, dus bij deze de gereviseerde nieuwsbrief.

2. Bijeenkomst December 2011 Woensdagavond 7 December is het weer clubavond. Let op, woensdag 7 december!!!! Doordat het maandag 5 december sinterklaasavond is en er dinsdag 6 december een activiteit van de visvereniging zelf is, moeten we eenmalig op woensdag bij elkaar komen. Op deze clubavond is er een DVD over een expeditie naar de SouthOrkney eilanden. Het is nog niet koud hier, maar voor mij krijgen we het er allemaal erg koud van. Deze invulling van de avond is in tegenstelling tot wat er in Electron vermeld staat bij afdeling A56 in de rubriek “Komt u ook ?”. De door Nico, PA0MIR, beloofde lezing over de Nederlandse tak van de DIG is verplaatst naar het volgende verenigingsjaar. Omdat aankondigingen in de Electron rubriek met afdelingsnieuws “Komt u ook?” ruim zes weken van te voren moeten worden opgegeven was rectificatie niet meer mogelijk.

Door het feit dat het woensdagavond is kan Erwin onze QSLmanager niet. Maar hij heeft natuurlijk gezorgd voor een hulp sinterklaas, oh nee qslmanager. Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om

20.00 uur en natuurlijk is Marianne er om ons van natjes en droogjes te voorzien. We hopen vele leden en belangstellenden te mogen begroeten !

3. Leuke fout in Kenwood TS700

Probleem was : lagere output , totaal geen Smeter uitslag en ook de meter op het frontpaneel gaf aan dat de VHF output tijdens zenden erg laag was . De set werkte verder wel , afgezien dan van de ontvanger ongevoeligheid en de lagere output . Na wat te hebben gemeten bleek dit aan een fout in het voedingsdeel te liggen . Daar worden diverse spanningen gemaakt , zoals 9 V , 20 V ( voor de PA ) 13,5 V en – 6 V . En die 6 V. was er niet terwijl de 20 V slechts zo’n 14 volt was . Nu zag ik ook dat de ongevoeligheid van de ontvanger te maken had met die – 6 V , want deze spanning werd ook voor de AGC gebruikt en daardoor werden de mosfets in de RF trappen niet meer goed ingesteld en ook de AGC werd afgeleid van deze – 6 V. Nu zag ik in het schema van de voeding dat de 20 V en de – 6 V vanuit dezelfde schakeling werden afgeleid , dus daar moest gezocht worden . Hier het schema van de voeding …

Het gaat hier om de schakeling met de transistoren Q 1 , 2 , 3 , 4, 5 en 6 . Die jongens die dat indertijd bedacht hebben waren lang niet gek … hoe krijg je 20 volt uit 13,5 Volt ?

Voor de geïnteresseerden heb ik geprobeerd om de schakeling wat vereenvoudigd te tekenen en er wat details van te geven . Het is best wel eens leuk om vanwege een reparatie je wat meer te verdiepen in een schakeling . Zie daarvoor het detail hieronder ..

Er wordt een pulsgenerator gebruikt .. de schakeling is in zijn geheel een soort pulsvormer … zie dat Q5 en Q4 een NPN darlington vormen , evenals Q5 en Q6 een PNP darlington . Deze schakeling met 2 transistoren op elkaar ( cascade ) kennen we ook uit de LF versterker techniek . Hierbij zijn de laatste 2 transistors wat zwaardere jongens . Dus zijn het 2 powerdarlingtons . Door de terugkoppeling vanuit de “eindtrap “ naar de ingang van Q 1 treedt oscillatie op en er ontstaan pulsen ( blokgolven ) . Het punt waar de beide emitters van Q4 en Q6 aan elkaar zitten is de uitgang . Daar staat die blokgolf en door de condensator van 2200 mF ( C 7 ) en de diode D3 worden deze pulsen gelijkgericht en er ontstaat een flinke gelijkspanning van zo’n 25 volt . Via de regeltransistor Q7/Q1 die wordt ingesteld met de potmeter VR 1 kan de emitterspanning worden ingesteld op 20 Volt ! Ook wordt uit de blokspanning de – 6 Volt gemaakt en wel via de elco naar D4/D5 en door de zener D6 wordt de spanning op – 6 Volt gehouden .

De fout bleek uiteindelijk te liggen in slechte elco’s ( 2 x 0,47 micr.F ) en de beide transistoren Q4 en Q6. Het is wel belangrijk om daar z.g. complementaire transistoren voor te kiezen en als dat goed is meten we op het knooppunt van de beide emitters ongeveer de halve voedingsspanning . De set werkt weer zoals het hoort … wel heb ik voor een snelle controle een groene led gemonteerd wardoor ik meteen kan zien dat de – 6 Volt er is . Want als die er is dan werkt de rest voor de 20 volt eigenlijk ook .

73 , pa0sjm

4. RF in toetsenbord

Bij het werken in de BPSK31 mode was er een probleem op 10 m. Door het HF signaal werd het toetsenbord verstoord … Num. Lock en Caps Lock leds lichtten spontaan op , er kwamen vreemde tekens op het scherm en zelfs werd de computer uitgeschakeld door het HF . Om de kabel naar de PC had ik al ferriet clamps aangebracht en zelfs een ringkern waardoor de kabel enige slagen werd gevoerd , loste het probleem niet geheel op . Nu heb ik de bodemplaat verwijderd en nu bleek dat de afscherming van de kabel aan de kant van de print in het toetsenbord niet was verbonden .

Op de foto is te zien dat ik om de afscherming van de kabel een draadje heb gedraaid en dit met een bindtouwtje stevig heb vast getrokken zo dat dit goed contact maakt met de afscherming van de kabel . De andere kant van dat draadje ( oranje ) heb ik aan een massa punt op het printje gesoldeerd . Ten overvloede heb ik de print omwikkeld met alluminium folie en ook dit met de massa verbonden . Leuk , maar waar : geen HF storing meer .

Misschien heeft iemand hier ook iets aan . 73 , pa0sjm

5. Slotwoord

Toch nog goed gekomen. Stef heeft weer twee leuke artikelen geproduceerd die het hart van onze hobby raken. Experimenteren en onderzoeken. Chappeau, Stef! Tot a.s. woensdag.

Best 73’s, Sietse (PA4XA) Redacteur