VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Oktober 2012 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 1 oktober (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. Tussenstand Waterland Cup (PF9A)

  5. Uniden 2020 (PA0SJM)

  6. Web SDR (Afd. Zaanstreek)

  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Na enkele maanden weinig activiteit, de antenne weer opgedraaid en de set ontstoken. Mijn logboek programma (Logger32) bleef vanaf dat moment maar klingelen, een nieuw land?! Al tijden niet gehoord, dus wat was er te melden, 3D2C Conway Reef. Set aan en op 24.895 was 3D2C met max. 559 bij mij te horen op de draaibare dipool. Een hele vette pileup en wat roestig aan de slag. UP 1 seinde de operator, maar ik hoorde roepende stations tot 915, hoezo UP1? Na 1.5 uur zoeken, draaien en roepen (let op de volgorde is belangrijk) hoorde ik opeens op 911 een 599 rapport en onmiddellijk TU en RX van 3D2C. PA4XA, luisteren en PA4? terug. PA4XA 599 (Tsja het is een automatisme. Nogmaals PA4? Weer PA4XA PA4XA 599. Nogmaals PA4X? Wederom PA4XA PA4XA 599, bij het naar ontvangen gaan hoorde ik nog net 599 TU. Heb ik hem nou? Ik ben er voor 95% van overtuigd, maar wacht even op een update van het online log: http://www.yt1ad.info/3d2c/log.html. Dus nog even spannend en vanmiddag kijken of ik ook op een andere band een kansje kan wagen. Dus niet nog eens roepen voor de zekerheid! Dat maakt het alleen maar moeilijker om door de pileup te komen met al die roepende dupes. Ben benieuwd wie hem al in het log hebben in de afdeling, maandagavond hoor ik het wel.

In deze nieuwsbrief weer een bijdrage van Stef. Je kant niet anders dan bewondering hebben voor de volharding van Stef om zijn ouwe trouwe Uniden 2020 tip top werkend te houden. Als je de foto’s bekijkt dan lijkt het binnenwerk wel een klok met al die radartjes. Waarschijnlijk zouden wij allemaal allang de hoofd in de schoot hebben gelegd, maar Stef niet die zet door. Werkelijk prachtig om te zien hoe hij de zaak weer heeft gerestaureerd. Gelukkig gaat hier over een hobby en niet over de gezondheidszorg, want dan waren we allang uitbehandeld geweest.

2. Maandag 1 oktober

Door het gebrek aan informatie over lezingen is het bestuur niet in staat geweest om weer een leuke lezing te regelen. Maar gezien mijn inleiding is een DXpeditie altijd spannend en is het zien van DVD’s over DXpedities altijd een succes. Maandag kan er gekozen worden uit 5 DXpedities, dus wordt het zeker weer een leuke avond. Ook is er nieuws over het vossenjagen en de benodigde apparatuur en natuurlijk is Erwin er met de QSLkaarten. Ruim voldoende redenen dus om te komen a.s. maandagavond.

Zoals gewoonlijk is de bijeen nkomst in het clubgebouw van de hengelspo ort vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenz zandstraat 157 in Purmerend. De avond beg gint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er om ons van de natjes en droogjes te voorz ien zen is Erwin, de QSL manager er, met de kaa arten.

3. Van de voorzitter

Het is weer voorbij, die mooie zomer;; zoals Gerard Cox zo treffend zong, is ook nu weer r gebeurd.We zitten in de herfst en de vakanties zi ijn weer voorbij. Toch weer een prima tijd om aan onze e radiohobby te gaan werken, weer eens in te melden n in de wekelijkse afdelingsronde en mee te doen aan d de Waterlandcompetitie. Kijk ook eens w wat meer naar onze Waterland website die voortrefffelijk wordt bijgehouden door Gert Meinen

www.veronwaterland.nlwaar r u nagenoeg alles kunt terugvinden over b bestuursen

afdelingsbijeenkomsten alsm mede de laatste nieuwtjes .

Wat is er gebeurd binnen on nze afdeling en wat gaat er nog gebeuren? AAls eerste een kort verslag van de lezing die tijdens de b bijeenkomst op

maandag 3 september 2012 werd gehoude en door dhr Piet v.d.Post/PA0POS van het Agentschap Teleecom over afhandeling van storingsklachten bij TV e en radioontvangst door particulieren en bedrijven. Piet gaf eerst uitleg over de organisatie; zij

ressorteerden eerst onder het Ministerie e van Verkeer en Waterstaat als onderdeel Ra adiocontroledienst van Hoofddirectie Teleccommunicatie en Post en via diverse andere or rganisatiewijzigingen nu als Agentschap Te elecom. Piet was werkzaam in de stor ringsdienst Radioen TV ontvangst als med dewerker Handhaving en vertelde ons wwat voor klachten hij te behandelen kreeg waaronder vaak bijzondere en komische klach g

hten als muziek die uit geisers of stofzuig ers kwam, veroorzaakt door in de appar ratuur aanwezige piëzo kristallen en storin ngen veroorzaakt door losse contacten, vuile reelais, statische ontladingen en motor collectoren. Tegenwoordig w worden er veel storingen gemeld veroorzaakt door de inverterrs van zonnepanelen.

Piet kon smakelijk vertellen oover het hoe en waarom van deze storingen en de oplossing die e vaak heel eenvoudig maar soms ook

zeer lastig was. Hij liet ons v via grafieken en schema’s zien welk soort storing er werd veroor rzaakt op de diverse radioTV en ook de am mateurbanden. Kortom, het was weer een bo oeiende avond en Piet werd uiteraard beloo ond met een fors applaus van alle aanwezigen e en de bekende kaas als dank voor zijn lezin ng.

Na de lezing van Piet v.d.Postt werd aan Jan Beijer/PE2ELS als dank vo oor zijn grote inzet bij de velddagen van 15 5 t/m 17 juni 2012, eveneens onze bekende e kaassurprise overhandigd onder applaus vaan de aanwezigen.

Bij uw voorzitter is er een daankbericht binnengekomen van de familie B Boomsma voor de belangstelling vanuit onze af fdeling bij het overlijden van Gerard Booms sma op 22 juni 2012.

De e 5 door onze afdeling in Duitsland besteld de 80 mtr

vosssenjacht ontvangers, zijn inmiddels gearr riveerd en worden

mo omenteel door deskundige en enthousiaste leden in elkaar

ge ezet. Zo’n klus zou volgens insiderseen uu urtje duren maar

ik kan u uit ervaringmededelen dat je dan wel heel supersnel

mo oet werken; ik heb het apparaat klaar en he eb dit gedaan in

vij jf uur! Het resultaat ziet er prima uit en nu u maar eerst testen als de overige peilers s ook klaar zijn. Op de komende afdelingsbiijeenkomst zullen we hem aan u tonen.

Bij het bestuur is een aanvra aag voor ondersteuning door radioamateurs s van Scouting Monnickendam binnengekome en. Zij willen graag op de JOTAdag 20 okttober 2010 radioverbindingen maken mett andere scouts op HF en VHF. Het verzoe ek wordt gehonoreerd en nu nader uitggewerkt.

Dan komen wij bij de komend de afdelingsbijeenkomst op maandag 1 okto ober 2012; Het is niet mogelijk gebleken n om voor deze datum een lezing te organis seren; er was niemand te vinden om ons de eze avond iets bijzonders te laten zien of h horen. Als alternatief zullen we een n DXpeditie video laten zien en op de avond d zelf kunt u een keuze gaan maken ui t een viijjftal verschillende video’s. Tevens zullen w we een toelichting geven op bouw vossenjachtpe eilers en een exemplaar laten zien.

Als laatste punt wil ik alvast bij u aankondigen dat op de afdelingsbijee enkomst van maandag 11 november 2012 o onze jaarlijkse verkoping zal plaatsvinden. BBegin dus met het bijeenzoeken van de diverse spullen die u mee zult nemen.

Meer nieuws heb ik momente eel niet voor u dus vanaf deze kant.

73 en tot ziens op maandag 1 1 oktober !!

Frans/PA1FR

4. Tussenstand Waterland Cup per 24/09/2012

PD0RON 36 pnt PA0MIR 31 pnt PF9A 30 pnt PA3HGP 26 pnt PI4WLD 23 pnt PA0SJM 22 pnt PD3BL 22 pnt PA3HAA 21 pnt PA2SWL 18 pnt PE1DHN 18 pnt PA3AAV 16 pnt PA0CYW 15 pnt PA1FR 14 pnt PB7WQ 11 pnt PA3KVL 11 pnt LY9A 10 pnt PD2YL 9 pnt PE3HG 8 pnt PA1HH 7 pnt PE1SCZ 7 pnt PD0LFJ 5 pnt 36 leden 1 pnt

Volendam 24 september 2012 Martin PF9A

5. Nog eens de oldtimer Uniden 2020

Enige tijd geleden heb ik een stukje geplaatst waarin ik de reparatie beschreef van de Uniden 2020 transceiver . Dit ging over een fout in de sturing op een van de HF banden veroorzaakt door een sluiting in een variabele condensator in een Unit , de z.g. Transmitter RF Unit . Dat vroeg heel wat sleutelwerk !

Ja , bij oldtimers moet je er bij blijven . Nu was er iets aan de hand met de band omschakeling . Dat leidde weer tot een behoorlijke ingreep , maar ook wel weer leuk om te doen, hi ! De Bandschakelknop op het voorfront bedient diverse meerdeks schakelaars . Op de volgende foto zien we hoe dit met tandwielen en een ketting gedaan wordt .

De as waarnaar de rode pijl wijst bevat de knop BAND en door deze te draaien worden de schakelaars A , B en C bediend . En 2 stuks in de PA Unit . A is een meerdeks 10 standen schakelaar in de Transmitter RF Unit (zenderdeel) B is een meerdeks 10 standen schakelaar in de Local Osc. Unit (hulpfrequenties) C is een meerdeks 10 standen schakelaar in de Receiver RF Unit (ontvangerdeel) . Nu bleken deze tandwielen de tand des tijds wat slecht te hebben doorstaan , er zit een materiaalscheur in de bus van alle tandwielen !

De metalen binnenbus wordt met een boutje geklemd aan de bedieningsas . Het kunststof tandwiel is geperst over de metalen bus . Maar , als de scheur in het tandwiel groter wordt draait wel het tandwiel maar de metalen bus zelf blijft staan en dus ook de schakelaar die daaraan is gekoppeld . Daar moet wat aan gedaan worden , maar wat ? Idee … ha.. ha .. ! !

Een stuk 5/8 PVC buis was de oplossing … ringen gezaagd van zo’n millimeter of 7 , van een gaatje voorzien ( voor klemboutje ) en door de ringen te verhitten boven een gasvlammetje kon ik ze zo op de tandwielbus drukken . ( gaatje in lijn met het gat in het tandwiel brengen ) en dan laten afkoelen .

Hier de “ gerepareerde “ tandwielen … een feest zowaar om naar te kijken ! Nu kon alles weer worden aangebracht , waarbij er op moet worden gelet dat alle schakelaars in de goede stand staan , met de gekozen band overeenkomend .

Eerst heb ik een tijdje naar het resultaat zitten kijken … gewoon mooi om te zien Nadat alles weer was afgemonteerd kon ik vaststellen dat de set het weer perfect deed . Nu maar hopen dat de kwaal afdoende is verholpen , maar dat zal wel !!

73 . Stef pa0sjm.

6. WebSDR Universiteit Twente terug!

Heuglijk nieuws! Na een pauze van anderhalf jaar vanwege de verplaatsing van apparatuur en antennes is de WebSDRontanger van de Universiteit Twente terug online. Luisteren op 40m, 30m, 20m, 15m 10m en 80m, 160m en van bijna 0 MHz tot 600 kHz gewoon via je br0wser.

websdr.ewi.utwente.nl:8901

Overgenomen uit de convo sept/okt van de afdeling Zaanstreek.

7. Slotwoord

Het is toch weer een leuke nieuwsbrief geworden. Informatie op divers gebied en een goede tip van de afdeling Zaanstreek. Als je thuis geen (goede) antennes hebt kan je via internet toch eens meeluisteren met die DXspots die je wel voorbij ziet komen maar nooit hoort.

Ik blijf op zoek naar leuke copij. Heeft er niemand iets gedaan met de hobbij op zijn of haar vakantieadres? Geen onderhoud gepleegd aan zender en/of antennes, alles is leuk en interessant voor de leden. Het levert leuke kennis op en voer voor gesprekken, dus doe mij een lol en besteed een half uurtje achter de PC, de leden en ik zullen je dankbaar zijn.

En Oh ja, het is nu 12.15 uur en ik heb 3D2C vanaf 09.00 uur onafgebroken gehoord op

24.895. 12 meter is dus een band waar het kan. Succes.

Best 73’s,

Sietse (PA4XA) Redacteur