VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. December 2012 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 3 december (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. Bericht van de afdeling Zoetermeer (Secr A63)

  5. CW examens via de België route (PA3AGF)

  6. Bericht van de afdeling Utrecht (Secr A08)

  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Het is kantje boord, maar ik ben nog net op tijd met deze nieuwsbrief. Vakantie, werk en privé hebben een hoop tijd opgeslokt de afgelopen maand en zelfs de plannen voor de CQWWCW zijn in het water gevallen. Gelukkig is de hobby en de set geduldig en komen er wel weer momenten dat de hobby een wat prominentere rol inneemt. Eind van deze maand nog een weekje vrij en Cora moet werken, dus een uitgelezen moment om de set weer lekker warm te laten worden. Het is dan toch geen weer om naar buiten te gaan.

Recent nog wel een “leuke” storing in de shack bemerkt. Vorige maand meldde ik dat ik 3D2C had gewerkt op 12 meter. Ik twijfelde al een beetje want ik had erg veel storing op die band, dus het ging moeilijk. Ik stond dus niet in het log door die rottige storing. Gelukkig later nog wel op 20 meter gewerkt en dat was wel raak, een nieuw land nummer

319. Nou zat die storing mij niet lekker. Ik had eigenlijk nog nooit (echte) storing op 12 meter gehad, natuurlijk wel de stadsreuteltjes maar een s9+10 ratelstoring van begin tot eind, nee dat was nieuw. Na het checken van het 3D2 log, was de irritatie natuurlijk hoog. Weer eens gekeken en ja hoor een breedbandige ratelstoring die ik al rond de 10 MHz hoorde en die tot ver boven de 30 MHz doorliep, met een piek tussen de 20 en 25 MHz. Verdamme, wat is dat nou weer? Maar eens even met een ontvangertje rond gaan lopen en ik kon de storing duidelijk horen. Het was vlak bij mij, constateerde ik. Het moest wel bij de buren zijn zo hard was het. Toch nog even thuis geluisterd en ik kon de elektraleidingen in de muur aanwijzen. Hé, wat is dit? Hoofdschakelaar om en . . . RUIS!? Ships, bij mijzelf. Ontvangertje mee en verdieping voor verdieping met en zonder antenne luisteren. Op zolder was het zelfs zonder antenne behoorlijk hard. Toen was het snel gevonden, de acculader van mijn caravan accu. Man man wat stoorde dat ding. Een nieuwe gekocht bij de Aldi en opgelost, phew dan maar liever een storing bij mezelf dat scheelt een hoop gesoebat bij de buren. Wat leren we hiervan: eerst de eigen hoofdschakelaar maar eens om voordat je aan die van de buren gaat rommelen.

2. Maandag 3 december

Peter Eijlander, de broer van, verteld ons alles over satellieten (Sputniks). Ik kan me niet herinneren dat we hier ooit al een iets over gehoord hebben. Een First dus. Komen lijkt mij. Zoals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is s Marianne er om ons van de natjes en droo ogjes te voorzien en is Erwin, de QSL manager r er, met de kaarten.

3. Van de voorzitter

Eind november en we zitten weer dicht bij j de feestdagen; Sinterklaas, de kerst en uiteindelijk de jaaarwisseling. Het wordt langzamerhand kouder en de dagen worden erg kort maar voor onze radiohobby is het vaak wee er een goede periode om in de shack door te brengen en n nog wat leuke

qso’s te maken of de soldeer rbout ter hand te nemen.

Op maandag 3 december heb bben we alweer onze laatste afdelingsbijee enkomst in 2012 op onze vertrouwde stek in d de Vrouwenzandstraat! We sluiten dit jaar af met een lezing van Peter Eijlander/PA0PJE, die e alles weet over de Russische Sputnik die gelanceerd werd op 4 deccember 1957. Iedereen was toen in de ban van deze gebeurtenis en n menig radioamateur uit die periode heeft de piepsignalen van de eze eerste satelliet gehoord of opgenomen. . Peter heeft de zender van d de Sputnik nagebouwd en zal deze naar de l lezing meebrengen en er het nodige over vertelllen. Ik denk dat het dan ook wel druk zal z zijn op maandagavond.

Wat betreft de vossenjacht taspiraties binnen onze afdeling kan ik u he et volgende meded delen; na aan nkoop van vijf 80 meter vossejachtontvang gers in bouwp pakketvorm zijn deze door een aantal afdellingscollega’s in elkaar r gezet en werken allemaal prima. Het in elkkaar zetten was toch e een wat tijdrovender klusje dan in eerste instantie werd n vertelld! Op de e Dag van de Radioamateur op 3 november i in Apeldoorn

hebben wij bij dezelfde leve erancier van onze vossejachtontvangers, ee en serie van zes 80 meter vossejachtzendert tjes aangeschaft en die werken uitstekend d! We hebben nu dus de technische apparatuu ur voor de jacht in huis en nu moet er nog f flink gewerkt worden aan de organisatie va an evenementen.

Locaties bekijken, de admin nistratieve kant zoals kaarten van de locat ties, meldformulieren, uitzetten/oophalen van de vossen en aankondigen van ttijd en plaats van een vossenjacht. Er komt duuss best wat bij kijken voordat de eerst vos gepeild kan worden. Ik hoop en verwacht t dan ook forse hulp van onze afdelingslede en! Wel zullen we het komende j jaar een lezing wijden aan techniek en orga anisatie van het vossenjagen als een opfrisse er voor iedereen.

De nieuwjaarsbijeenkomst van onze afdeling wordt gehouden op maandag 7 januari 2013, aanvang 20.00 uur in onze stek aan de Vrouwenzandstraat in Purmerend. Er zullen weer de nodige hapjes en drankjes geserveerd worden en ook de uitstekende haring, zoals altijd verzorgd door Martin/PF9A, zal niet ontbreken.

Deze avond zal in het teken staan van gezelligheid dus neem uw partner mee om er ook van te genieten. Wat hand en spandiensten die avond zijn welkom zodat onze Marian het niet allemaal alleen hoeft te doen. Helaas heb ik weinig foto materiaal mogen ontvangen maar ik zal toch proberen iets van het afgelopen jaar de revue te laten passeren.

Als laatste punt wil ik u allen nog even attenderen op het feit dat

december de laatste maand is om nog punten te behalen voor het 25 Jaar Waterland rond/Award . Ik heb gehoord dat er een aantal deelnemers flink strijden om in de prijzen te vallen dus doe uw best om er bij te zijn.

73, Frans/PA1FR

4. Van de afdeling Zoetermeer

"De Radio Amateurs Zoetermeer hebben voor de winter een nieuw zelfbouw project samengesteld. Het betreft hier een 20 meter QRP PSK31 transceiver die je zonder interface kunt koppelen aan een computer, maar ook aan een smartphone of tablet. Het geheel kan uit een ingebouwde accu gevoed worden voor ultieme portabiliteit. Om meer amateurs in staat te stellen mee te doen aan dit project, vragen we jullie hierbij dit onder de aandacht van jullie afdeling te brengen. Meer informatie is te vinden in het maandblad van december van de Radio Amateurs Zoetermeer:

http://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201212.pdf

Inschrijven voor het project kan tot 25 december via de website: http://www.pi4raz.nl/psk"

73 de Gert PE0MGB Secretaris A64 Zoetermeer

5. CW Examens

(bron: HAMNieuws afdeling Alkmaar, nov 2012)

Tijdens de recent gehouden VR is voorstel 7 van de Afd. Amersfoort aangenomen waarin het HB wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om een andere “examen route” te organiseren dan de huidige “België Route”, waarbij de voorkeur wordt geuit om in Nederland een cw examen af te leggen. In dit kader heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de VERON, de verantwoordelijke persoon voor cw examens binnen het BIPT en het bestuur van de UBA.

Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen:

De UBA zal daar naar alle waarschijnlijkheid nog enkele kandidaten aan toe voegen. Het hoofdbestuur van de VERON is bereid om samen met de UBA een CW examen te organiseren. Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in Nederland worden afgenomen worden; echter er wordt aan gewerkt om dit dicht bij de Nederlandse grens te laten plaats vinden.

Plaats en datum zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. Kandidaten voor dit examen kunnen zich tot uiterlijk 1 januari 2013 opgeven bij: Remy F.G. Denker, PA3AGF (Email: PA3AGF@VERON.NL)

6. Bericht van de afdeling Utrecht

Te koop: diverse apparatuur uit de nalatenschap van Henny PD0IIA.

De apparatuur wordt verkocht aan de hoogste bieder. De volledige opbrengst is ten gunste van de nabestaanden. Als u geïnteresseerd bent in één of meerdere items, een bod doen op een of meerdere items. Zodra er een redelijk goede prijs wordt geboden, is ie verkocht. Alle opbrengsten gaan 100% naar de nabestaanden toe. zie hiervoor www.pi4utr.nl of www.pa3ger.nl

Vrijdagavond 21 december 2012 is er de jaarlijkse kerstveiling van de VERON afdeling 08. Deze veiling vond altijd plaats in de veemarkthallen in Utrecht. Dit jaar wordt de afdelingsveiling van Utrecht gehouden in de schuur van Henny (PD0IIA). Henny en Johan deden tot op heden met groot plezier en enthousiasme de veiling. 10 Procent van de opbrengst gaat altijd naar de clubkas van de afdeling Utrecht. Dit jaar is het idee om de opbrengst te schenken aan Iet. Iet is de vrouw van pd0iia.

Deze veiling wordt gehouden dus op de Bazeldijk 69 te HoogBlokland vrijdag 21 december 2012, aanvang 20:00 uur.

Veron A08 Utrecht Marco van Dijk (Secretaris)

T: 0651668519 E: secretaris@pi4utr.nl W: Http://www.pi4utr.nl

7. Slotwoord

Gelukkig kon ik het een en ander overnemen uit andere bladen en berichten, maar het blijft zorgelijk “geen copij”. Ik vraag mij af of ik mijn oproep moet blijven herhalen, misschien wek ik wel wrevel of irritatie op? Ik heb ik mijn vorige slotwoord een suggestie gedaan voor een “copijassistent”. Door mijn vakantie naar EA8 was ik er in november niet en ik heb dus hoop dat ik morgen wordt aangesproken door een afdelingslid met wat neer tijd dan ik die bereid is om wat copij bij elkaar te sprokkelen. Mijn idee had ik als volgt geformuleerd:

Zoals ik altijd heb gezegd, produceer ik zelf geen stukken (behalve mijn vooren slotwoord) en heb ik niet de tijd om allerlei andere afdelingsbladen te bekijken, stukken te selecteren en over te nemen en dan ook nog toestemming te vragen aan de schrijver om het stuk te mogen plaatsen. Is er niet iemand die dat voor mij kan doen? Dan hoef je zelf niets te schrijven, maar neem je me een hoop werk uit handen en help je mee aan een leuke nieuwsbrief. Wie o wie?

Hier laat ik het bij voor het december nummer. Ik wens alle leden en niet leden van de afdeling Waterland een prachtig uiteinde en heel veel gezondheid voor jullie en de geliefden in 2013 en laat het weer een mooi hobbyjaar worden. De zonnevlekken gaan in de komende jaren weer teruglopen dus we kunnen er nu nog even gebruik van maken. Het duurt zeker weer een decennium voor er weer een opleving te verwachten is. Niet treuzelen, maken die verbindingen!

Best 73’s,

Sietse (PA4XA) Redacteur