VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Januari 2013 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 7 Januari 2013 (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. Radiobeurs Apeldoorn (PF1JM)

  5. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Het is al weer 6 januari 2013 en de tijd vliegt. Ligt het aan mij of als je ouder wordt dan gaat het steeds sneller. Het lijkt wel een knikker die steeds sneller van een berg rolt. Wat leren we hier uit: genieten en zoveel je kan!

Dat kunnen we ook morgenavond al doen op de nieuwjaarsreceptie. Die heeft zo langzamerhand toch wel een beetje faam binnen de afdeling. Het is altijd gezellig druk, sommige OM’s brengen hun (X)YL’s mee en de verzorging is top. Komen dus, als je dit leest en nooit de moeite neemt om op de verenigingsavonden te komen dan is dit een prima gelegenheid om in een ontspannen sfeer de afdeling te leren kennen en de leden te ontmoeten.

Ik ben benieuwd hoe het met de condities zal vergaan in 2013. Zijn we al over het hoogtepunt van deze zonnevlekkencyclus heen? Op 6 meter heb ik nog geen schokkende dingen gezien, maar erg actief ben ik niet geweest de afgelopen tijd. We zullen zien, maar het wordt zeker weer een mooi hobby jaar met voldoende kansen voor iedereen. Als je niet over de grote antennes beschikt dan zijn 2013 en 2014 waarschijnlijk nog de jaren waarin het aantal gewerkte DXCC landen kan worden opgeschroefd.

De woorden van de voorzitter in deze nieuwsbrief zijn gemaakt met de feestdagen in het achterhoofd. Maar om dat ik altijd het weekend voor de verenigingsavond de nieuwsbrief maak, komen zijn woorden misschien wat achterhaalt over. Dat ligt niet aan de voorzitter maar aan mij. Ik heb weer een erg drukke december maand gehad en had niet de tijd om een extra nieuwsbrief voor de feestdagen te maken. Dus ik hoop niet dat jullie het mij kwalijk nemen, maar de verlate wensen van de voorzitter waren natuurlijk voor jullie.

Rest mij alle leden van de afdeling Waterland en andere lezers van deze nieuwsbrief een mooi en gezond 2013m toe te wensen, maar zeker ook een leuk en actief radiohobby jaar. Morgenavond geef ik de bijbehorende hand.

2. Maandag 7 januari

Morgen is hij er weer onze onvolprezen nieuwjaarsreceptie. De gezelligheid, de hapjes, de drankjes en de lieve XYL’s die ons weer tot in de puntjes verzorgen. Kom en neem ook jouw XYL mee. Heeft ze één avond per jaar nog een beetje plezier van onze hobby. We hopen dat het weer een drukke avond wordt en dat het een mooi begin mag zijn van het hobbyjaar 2013. Het bestuurr doet zijn best om ook in 2013 een gevarieeerd programma aan te bieden en dat er veel  leuke lezingen kunnen worden geregeld. Zooals gewoonlijk is de bijeenkomst in het clubge ebouw van de hengelsport vereniging in Pur rmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Pu urmerend. De avond begint om 20.00 uur enn natuurlijk is Marianne er ook om ons van dde natjes en droogjes te voorzienen is Erw win, de QSL manager er, met de kaarten..  

3. Van de voorzitter

Dit wordt alweer de laatste nieuwsbrieff van 2012; de tijd is toch wel erg snel gegaan.  Het eerste jaar voor het nieuw aangetr reden bestuur zit er bijna op en voor we het weten staan we op de nieuwjaarsbijeenkomst afscheid te nem men van het oude jaar. De mijmeringen over wat geweest  is wil ik toch graag nog even laten wachten tot 2013. 

Op de laatste afdelingsbijee enkomst op 3 december werd door Peter Eiijlander/PA0PJE, een lezing gehouden over de eerste ruimtesatelliet, de Sputnik, die op  4 december 1957 door Rusland werd gelanceer rd. Peter gaf ons in zijn uitstekende presentatie een n overzicht van alle technische en logistieke probblemen die met de lancering te maken hadden e en toonde ons aan de hand van een powerpoint pre esentatie hoe de zender van de Sputnik gebouwd was en liet ons de signalen horen. Er was zelfs een toeh hoorder vanuit de afdeling Meppel naar Purmer rend gekomen om de lezing van Peter bij te wonen n! Na afloop werd er nog lang e en druk gebruik gemaakt om Peter vragen t te stellen en te kijken naar de kopieën die  h hij van de zender gemaakt had. Niet onverm meld moet blijven dat Peter vanuit het fort Ed dam een aantal leuke verbindingen met dezee QRP zender heeft gemaakt. Het applaus uit de zaal en de kaas van de afdeling wareen de waarderingsuitingen voor de presentatie van Peter! 

Van onze w webmaster en top contester Gert Meinen/PPA3AAV kreeg ik de juichen nde melding dat onze afdeling Waterland nnet als in 2009 weer numm mer 1 is geworden in de Veron afdelings  co ompetitie ! De deelnemer rs hebben onze afdeling op de eerste plaat ts gekregen met 1544 punteen gemaakt in 56.140 qso’s. Uiteraard allem maal gefeliciteerd en dat feitt zal nog uitgebreid verteld en gevierd wor rden.   Ook de Waaterlandcup de competitie binnen de afde eling Waterland is in decemb ber geëindigd ; door de organisator Martin/ /PF9A zal de einduitslag g op de afdelingsbijeenkomst in januari bekkend gemaakt worden en zal de prijsuitrei iking aan de winnaars plaatsvinden. Martin hheeft tevens een voorstel gemaakt om deze cu up ook in 2013 voort te zetten zij het in en nigszins gewijzigde vorm. U zult hier nog wel meer over vernemen.

Ik wil besluiten met u allen n namens het voltallige bestuur mooie en bijzzondere feestdagen toe te wensen, veeel geluk , voorspoed en niet te vergeten gezondheid in het nnieuwe jaar. Wij hopen er met u weer een radioactief en gezellig jaaar van te maken met leuke lezingen en activiteiten en wij heffen m met u het glas op een fantastisch 2013 !

73, Frans/PA1FR

4. Radiobeurs voor Zenden luisteramateurs te Apeldoorn.

Op zaterdag 26 januari 2013 3 wordt alweer voor de 17e keer de landelijjk bekende Radiobeurs voor zenden lui isteramateurs te Apeldoorn gehouden. De b beurs wordt gehouden in wijkcentrum “DO OK ZUID” te Apeldoorn. Wijkcentrum Dok k Zuid staat op dezelfde plek als onze vroeg gere beurslocatie De Kayersheerdt. De ruim mten in dit gebouw zijn veel groteren meet voldoende verlichting op alle tafels. Ook k is er een gezellig café. Op ca. 95 tafels zullen n zowel handelaren als particulieren hun nie euwe en gebruikte spullen te koop aanbieden. Dee beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur. Entreeprijs € 2,00. Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die allleen voor de beurs wordt gebruikt.

Adres: Dok zuid 1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

http://www.accresinfo.nl/wijjkcentrumdokzuid/

Routebeschrijving: A1 afslag 20, dan de Kayersd dijk volgen tot de 3e stoplichten, hier linksaf de Marchantstraat enn dan bij stoplicht links, hier is Dok zuid.

Het wijkcentrum is voor het inrichten van stands vanaf 08.00 uur geop pend. Aanvragen voor meer inform matie, algemene voorwaarden voor standhou uders, etc.: zie www.pi4sdh.nl Voor nadere informatie kunt t u contact opnemen via email:

radiobeursapeldoorn@pi4sdh h.nl

Namens de beursorganisatie e, Rob de Ruiter PD0NMO, tel 0570561343 Hans van Zadelhoff PE1FCP, tel 0555787584

5. Slotwoord

Het is een korte nieuwsbrief deze keer, maar morgenavond is daarvoor een prima goedmaker. Ik zal deze keer niet zeuren over copij, want een receptie is een feestelijke aangelegenheid.

Ik kijk uit naar 2013, ik hoop dat ik weer wat meer tijd kan vinden voor onze mooie hobby. Van de zomer moet ik nu echt onderhoud plegen aan mijn antennes, want wachten op problemen is nooit verstandig. Laten we in 2013 ook 145.250 weer eens wat nieuw leven in blazen door er actief als afdeling gebruik van te maken. Ik kan mij gezellige “250” tijden herinneren en er was altijd wel wat interessants te bespreken.

2013 kan niet anders worden dan een topjaar, want ook hobbyen is een prima manier om van dit snelle leven te genieten.

Best 73’s,

Sietse (PA4XA) Redacteur