VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Oktober 2013 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pa8mo@hetnet.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 7 oktober 2013 (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. Op vakantie met de Hy End Fed (PE1OUD)

  5. Een wonderantenne? (PA3KVL)

  6. Radio onderdelen markt Assen (PA3CEG)

  7. Aankondiging NAFRAS najaarscontest (PB9CV)

  8. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Doorgaans zit ik niet verlegen om een om een paar stichtelijk woorden, maar nu weet ik het effe niet. A.s. maandag weer verenigingsavond en daar zal zeker een minuutje stilte zijn voor ons afgelopen week overleden afdelingslid Henk Jansen PA0HAJ. Ik meen dat ik hem nog niet zo lang geleden gezien heb, maar zo zie je maar het kan opeens anders zijn. Geniet dus van iedere dag alsof het de laatste is, wordt vaak gezegd. Maar dat klopt als een bus. Dat betekent ook dat denken dat die nieuwe antenne of set nog wel een jaartje kan wachten misschien niet zo’n slim idee is. Nu doen en er meteen van genieten!

De drukke hobby maanden komen er aan. De DvA, allerlei leuke contests en weer om binnen te hobbyen zijn er een paar. Hier thuis moet er ook nog het een en ander gebeuren. Ik moet nog twee antennes vervangen en in de shack opnieuw mijn FT847 aansluiten want die is nu ook geschikt voor 4m. Huiswerk zullen we maar zeggen.

En daar houdt het dus op, ik weet het echt effe niet meer. Is dit nu een ‘writers block’?

Wie er zeker geen writers block hebben zijn Gerard (PE1OUD) en Klaas (PA3KVL). Gerard is zeer actief geweest en heeft een aantal leuke stukken aangeleverd waarvan de eerste in deze nieuwsbrief te vinden is. Wat een prachtig vakantie verhaal, zo zou ik er graag meer zien. Het is leuk en toch informatief, hier kan je echt iets van opsteken. Gerard, chapeau, en jouw copij wordt zeer gewaardeerd. En dan Klaas, onze vaste medewerker (hi), wat een geweldig stuk. Op onze antenne meetdag heeft hij zijn ‘wonder antenne’ al laten zien en live gedemonstreerd, wat een snoepje van een antenne. Ik moets mijn best doen om niet te gaan kwijlen. Ik heb zijn antenne even snel live vergeleken met mijn 10m vertical met automatische tuner en helaas kwam ik tot de conclusie dat mijn antenne een veredelde dummyload was in vergelijking met zijn super antenne. Lees zijn verhaal en proef de mogelijkheden voor klein behuisden, WIMO here we come.

2. Maandag 7 oktober

Op maandag 7 oktober is de tweede bijeenkomst van het nieuwe seizoen 2013/2014. Nico (PA0MIR) geeft dan een lezing over de ins en outs van een DXpeditie, in dit geval Burundi 9U4U. Deze lezing w wordt ondersteund met een DVD en een Powwerpoint presentatie.  De bijeenkomst is in het club bgebouw van de hengelsportvereniging in P Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Pu urmerend. De avond begint om 20.00 uur enn natuurlijk is Marianne er ook om ons van dde natjes en droogjes te voorzien en is Erw win, de QSL manager,  er zelf weer met dde QSL kaarten.   

3. Van de voorzitter

 Oktober ,, de eerste herfstmaand en we zullen weer r moeten wennen aan koude ere dagen, wat meer regen en wind maar we el een gezellige periode o om thuis wat met de hobby te doen. Wat hebb ben we de afgelopen maand allemaal meege emaakt; onze afdelingsbbijeenkomst stond in het teken van onderliing qso want we waren er niet in  geslaagd om een inleider voor een lleuke lezing te vinden. Onndanks dit was er toch een prima sfeer wa ant iedereen zat 

bij elkaar zijn vakantieperiodde door te nemen en sterke verhalen te ve ertellen.  In mijn stukje van septembe er had ik al vermeld dat onze collega Henk Jansen/PA0HAJ ernst tig ziek was en helaas is Henk , toch nog onverwacht, op 26 septe ember 2013 overleden. In Henk verliezen wij een fij jne collega radioamateur die jarenlang de cursussen radio otechniek voor de aankomende amateur  heeft gegeven en m menigeen aan zijn licentie heeft geholpen. Hij was een kei in dde radiotechniek en wij zullen hem ons herinneren als vraagbaak k voor en oplosser van onze technische problemen.  Aan H Henk was de eremedaille in zilver in de Orde van OranjeNassau  toegekend en tevens was hij drager van de e Veron Gouden Speld, verdiend door zijn gro ote inzet voor ons, radioamateurs.Op dond derdag 3 oktober is Henk gecremeerd in West tgaarde te Amsterdam waarbijeen delegat tie van collega’s van onze afdeling Waterland d aanwezig was. Ger Fritz/PA3GKX  heeft mmede namens ons allen, een woord van dank en afscheid op de crematie gesproken waarin n hij de grote inzet en verdiensten van Hen nk memoreerde en hem een laatste groet a als “silent key” bracht.  Onze afdeling heeft weer ee en aanvraag gekregen van  Scouting Waterlland te Monnickendam om hen als ra adioamateurs  bij te staan in de JOTA 2013 3. Deze medewerking is toegezegd enn dit gaat gebeuren op zaterdag 19 oktobe er 2013. Wij zullen op het terrein van n Hemmeland aanwezig zijn met vier collegaa’s Andre/PA3HGP, Gerrit/PD0RRON, Lucien/PD0LFJ en ondergetekende. Het is de bedoeling om een 2 m set op te tuigen met een rondstraler in een schuiifmast van plm 

10 0m en een hf set met een vertical antenne voor de banden 400 t/m 10 m. Verder zal er voor de kleintjess weer de mmogelijkheid zijn om met een morsesleutel hhun naam op het PC scherm te toveren. Voor de grotere scouts gaan we ter plaatse een 80 m vossenjacht organiseren met de apparatuur van onze afdeling en die zal begeleid worden door onze assisterende collega,s. Wilt u zelf ook meedoen en hebt u een 80 m vossenjacht ontvanger? U bent welkom ’s middags.

Op maandag 7 oktober hebben we weer onze maandelijkse afdelingsbijeenkomst in het clubgebouw van de visvereniging in Purmerend. We worden die avond zeer aangenaam beziggehouden door Nico van der Bijl/PA0MIR die ons een video toont van de DXpeditie naar Burundi 9U4Ueventueel aangevuld met een powerpoint presentatie van de organisator van de DXpeditie. Dit zal dus weer een interessante avond worden . Aansluitend wil ik u allen nogmaals vragen om inleiders voor lezingen door te geven aan onze secretaris B.v.d.Meer/PA5BM.

Rest mij U een voorspoedige en radioactieve maand oktober toe te wensen.

Frans/PA1FR

4. Op vakantie met de hy end fed

Ik ga al jaren met de caravan op vakantie en al die jaren ging er meestal wel een transceiver mee. Eerst de Yaesu FT847 en later de FT857, nog steeds mijn vakantie transceiver.

Mijn echtgenote maakte daar nooit een probleem van, want de radio’s waren ook prima geschikt om naar de uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep te luisteren. Ja, van vóór de crisis.

Het lastigste was altijd om een geschikte antenne te vinden, want ik had zo mijn wensen: makkelijk en snel op te zetten moet op de ‘eigen plaats’ op de camping blijven moet zo goed mogelijk werken, gezien eerst genoemde beperkingen Met het bovenstaande lijstje in het hoofd zijn er een aantal antennes de revue gepasseerd: de 2 x 10 meter invertedV de eindgevoede ‘random’ draad de Super Antenna MP1 de Hy End Fed

Vaak was de InvertedV toch nog te groot of er was geen ophangpunt te vinden. Lastig. De eindgevoede draad heeft een aardnet(je) en een tuner nodig. Te veel werk. De ‘Super Antenna MP1’ is erg moeilijk afstembaar en heeft ook radialen nodig.

Daarom ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de Hy End Fed voor 402010 meter. Deze antenne is gebaseerd op de Fuchsantenne.

Deze antenne voldoet aan de drie boven genoemde eisen en is al twee jaar vaste inventaris. Dit jaar pakte de vakantie wat anders uit. Door verschillende oorzaken bleef de caravan in de stalling en verbleef ik in de buurt van Bergerac, Zuid Frankrijk in een ruim huis op een ruim perceel zonder buren. Dat schiep mogelijkheden en dus heb ik wat ruimer ingepakt:

FT857D Netvoeding ( in de caravan gebruik ik de boordaccu ) Hy End Fed InvertedV van 2 x 10 meter (dus alleen de 40 meterband) ‘Slappe Arnold’ voor 2 meter 2standen antenneschakelaar

40 meter coaxkabel in drie delen de originele amateurregistratie! Dus niet het ‘pasje’.

In deze kamer had ik de shack ingericht. Met gemak op het nachtkastje.

Het was erg warm, wel 37o , dus luiken dicht! Het station zelf.

Hier zie je links de ‘Slappe Arnold’ voor de 2 meterband. Rechts hangt het voedingspunt van de InvertedV, gemaakt van een zeer kort stuk PVCafvoerbuis.

Hoe je een ‘Slappe Arnold’ maakt, kun je hier lezen:

http://hamradio.nikhef.nl/afd/amstelveen/techniek/s

lap_arn.htm

Het is geen goed idee ‘postelastieken’ te gebruiken.

Ze vallen binnen een week uit elkaar onder invloed van de ultraviolette straling

van de zon. Later zijn ze dan ook vervangen door zwarte (die zijn UV bestendig,

de witte of transparante niet) TieWraps.

Zo stel ik de Hy End Fed antenne op.

De uitschuifmast steunt op een boom en de draad hangt TUSSEN de takken, maar nergens TEGEN de takken. Het geheel is 12,5 meter hoog. Hier hangt de verlengspoel voor 40 meter

op zo’n 10 meter boven de grond.

Op de camping gebruik ik alleen de Hy End Fed en staat alles binnen een kwartier, ook binnen. Hier duurde het iets langer, maar daardoor had ik een veel completer station ter beschikking.

Het mooist is altijd het ontbreken van enige achtergrondruis. Ik check altijd twee keer of de antenne er wel in zit. Signalen van S2 zijn prima neembaar! Helaas horen die MIJ dan meestal niet, HIHI.

Wat werk je dan wél in het verre Frankrijk? Via de repeaters Perigueux en Sarlat op 2 meter wat mobiele Fransen. 40 meter Heel Europa( vnl. EA, DL, SP, F en C3 ) met prima signalen over en weer. Leuke uitschieter was PD5WVE, Willem, vanuit Kroatië, ook op vakantie. 20 meter Griekenland, Corsica, Denemarken, Noorwegen en véél Groot Brittannië. Leuke uitschieters: EA/PA3FUN, Malaga en JW9JKA, Svalbard, toch zo’n 4000 km 10 meter PY5QW, Brazilië, C31AT en CR8ABF, Azoren

Het viel op dat de InvertedV tot zo’n 900 km iets beter werkte dan de verticale Hy End Fed.

Ik heb maar zo’n 150 verbindingen gemaakt maar met heel veel plezier! En daar gaat het om.

Gerard Oppewal PE1OUD

5. Bestaan er mobiele wonder antennes voor de gehele HFband?

Die vraag wordt door ons allen wel erg vaak gesteld, en geloof het of niet, er zijn op die vraag nog NOOIT enige zinvolle uitspraken over gedaan. Komt het omdat men het lef niet heeft of bestaan deze antennes überhaupt wel?

Welnu, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben ongeveer een jaar geleden serieus opzoek gegaan naar het antwoord op deze vraag, mede doordat de XYL NIET meer snoei lange hengels/masten mee wilde zeulen op onze kampeer reizen,en kampeer plekken met hoge bomen wilde waar ik m’n draadjes in kwijt kon. Zo raakte ik zeer gefascineerd door de HF mobiele antennes die door defensie, de UN en andere hulp/overheids diensten in gebruik zijn, zij gebruiken immers the best of the best materieel op het gebied van communicatie apparatuur.

Tja, hoe kom je nu aan de weet of deze gebruikte antennes voor de HF banden ook werkelijk ECHT goed functioneren, welnu ik heb gewoon wat oud collega’s bij defensie gebeld met de vraag of zij niet een keertje in hun “vrije “tijd een verbinding met mij kon maken op de HF banden. Men was hiertoe wel bereid! Een verrassing alom natuurlijk, te meer omdat er een aantal excollega’s van me in Afghanistan bivakkeerden en zo geschiede het in november vorig jaar heb ik een 4 tal verbindingen gemaakt met een antenneradio systeem vanuit een zgn Bushmaster pantser verkennings voertuig, daarop zat een CODAN volautomatisch (ALE zie linkje:http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_link_establishment ) verstellende mobiel antenne gemonteerd. Het max vermogen van deze antenne was slechts 150 watt PEP, precies wat ik eigenlijk ook zocht, de resultaten van deze verbindingen logen er niet om. Natuurlijk de condities zijn ook een belangrijke factor, maar toch, het signaal was uiterst stabiel en loep zuiver! Bovendien is deze antenne gebouwd met zeeeeer hoogwaardige componenten, met een waterdichte behuizing, bomproof kunstoffen en een onbreekbare veer voor de straler. Maar waar kan ik als Jan de burger zo’n antenne kopen?? Simpel................Nergens dus!!!!

Totdat ik in contact kwam met een stelletje Russische amateurs die in Dubai woonde en werkte. Deze jongens vertelde mij dat ze met een experimentele mobiele antenne bezig waren die voor de HF amateurbanden geschikt was en uit gefilterd was uit een door hun ontwikkelde profi antenne, u raad het al de ..........CODAN............ Zij noemde deze experimentele antenne STEALTH model 9300 series(9310), wat hier anders aan is tov de CODAN variant is het volgende: De CODAN heeft een breedbandig freq spectrum zonder specifieke bandfilters, vanwege het ALE gebruik, is de CODAN overal hetzelfde qua prestaties. De STEALTH antenne heeft een aantal bandfilters die de prestaties vergroten specifiek voor de amateur frequenties!!!

Wat is nu zo’n STEALTH antenne eigenlijk? Welnu het is een antenne met een fysieke lengte van 249 cm(!) en heeft een pittig eigengewicht van ca 6kg!!! De werking lijkt op een soort screwdriver principe, maar het is beslist GEEN screwdriver antenne. In de antenne zitten maar liefst 3 soorten afstem eenheden waarvan 1 met een steppermotor die een tandriem aandrijft en 2 verzilverde “buizen” in en uit elkaar laten schuiven, daarnaast is er een tuning gedeelte met micro relais en een gedeelte met afstemkringen. Ik heb deze amateurs gebeld om te vragen of ik de antenne kopen kon, hij was nog in de experimentele fase immers en warempel de antenne zou over 2 maanden in serie productie gaan (er moest nog een type goedkeuring plaats vinden). Ik heb toen de antenne direct besteld in Dubai bij de fabriek aldaar en ben hiermee de eerste in europa die er mee aan de slag ging, inmiddels is de antenne te koop bij de firma WIMO in Duitsland.

Nog even een paar weetjes: De straler van slechts 150 cm,die voor de aanpassing/afstraling is heb ik vervangen, natuurlijk ben ik gek op experimenteren want daar ben je amateur voor toch? Ik heb de straler vervangen voor een telescoop spriet van ca. 4 meter met een toploading van 8 radialen van 1 meter lang,resultaat.......de antenne gaf op 160 meter een signaal verbetering van een S7 naar S9+10, dit geldt ook voor de prestaties op de 80 meter band,deze gingen fors omhoog! Echter op de overige banden werkte de antenne NIET meer!!!! Conclusie, gewoon de antenne origineel houden voor gebruik van 40 t/m de 10 meter band. De antenne wordt geheel aangestuurd door uw radio set, dit doet hij in minder dan een 1/2 seconde!!! en slaat de waardes/freq op in een geheugen bank van 200 memories om daarna nog sneller af te stemmen, je merkt gewoon niet hoe snel hij dit dan ook werkelijk doet, zo snel!!

Afgelopen vakantie heb ik de antenne tot in den treuren getest. En heb er ongelooflijke mooie verbindingen mee gemaakt van Bear Island tot India, Australie en Zuid Amerika om maar wat te noemen. Ik had de antenne op slechts 180 cm boven de grond staan, voorop de dissel van de caravan. Nu was de XYL wel tevreden, de antenne viel echt bijna niet meer op (alleen de kleur zwart, stak een beetje af tov de witte caravan hihi) Er kwam, zoals ieder jaar, natuurlijk weer iemand vragen wat voor raket achtig ding het was, ik heb hem uitgelegd waar het voor diende maar de persoon snapte er geen bal van en heb hem toen maar gezegd dat ik mijn WIFI bereik ermee kon vergroten,dat begreep hij nu weer wel, Hi.

En dan nu het eind oordeel: Als u nu al uw euro’s niet meer stopt in allerlei surrogaat antennes zoals die van oa Diamond,HIQ, Tarheel en andere “wonder “antennes kan ik u 1 ding zeggen: DEZE ANTENNE IS EEN ECHTE WONDER ANTENNE! en geen gevoede dummy load! Natuurlijk hij kost een paar duiten maar dat is echt gerechtvaardigd!!! Google u maar eens op youtube bij STEALTH 9310 antennas, zie hoe de antenne ontwikkeld wordt, u zult overtuigd worden van de researche en bouw van de antenne, ik doe hem NOOIT meer de deur uit!!! (of u moet met een wel heel erg goed bod komen hihi) het is voor mij een absolute wonder antenne. De antenne werk ook zeer goed op een balkon hek, dat heb ik van het voorjaar getest in het Sauerland, ook daar ongelooflijke resultaten,ik heb er een foto van de opstelling gemaild naar de fabriek in Dubai, deze is toen geplaatst in het duitse blad FUNKamateur met een beschrijving van mij er onder, kort daarop ging WIMO deze antennes verkopen.

Veel plezier met uw mobiele antenne experimenten,voorlopig heb ik even rust hiermee en heb voor mij eindelijk de juiste antenne gevonden.

PA3KVL Klaas.

6. Radio onderdelenmarkt Assen

Jaren hebben we onze Radio onderdelenmarkt georganiseerd in november maar hebben dit jaar weer besloten de datum naar oktober te halen en wel op 19 oktober 2013. We hopen met deze verschuiving wederom tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de standhouders. We rekenen weer op een

grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een hapje en drankje.

De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten.nl is gecontinueerd, waardoor we de toegangsprijs hebben kunnen houden op € 3,50 en biedt tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen. Inpraat frequentie

145.275 MHz @ PI9A.

Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 16.00 H

Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.

De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:

Eene de Weerd PA3CEG

tel: 0592613557

Email: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl

7. AANKONDIGING NAFRAS NAJAARSCONTEST 2011

Ook dit jaar organiseert de NAFRAS weer de jaarlijkse contest. De Jaarlijkse NAFRAS contest bestaat uit 2 delen, een voorjaarsen een najaarscontest. Hieraan kan iedereen deelnemen, zowel zend als luisteramateurs. De resultaten van beide contesten worden bij elkaar opgeteld en dat is bepalend voor het eindklassement. Het eerste deel van de contest is inmiddels al geweest. Dit was de voorjaarscontest op 15 mei 2013.

De najaarscontest wordt gehouden op woensdag 16 oktober vanaf 19.00 uur tot

22.00 uur lokale tijd. De contest vindt plaats in de 2 meter band in FM in het gedeelte 145.225 Mhz. tot en met 145.575 Mhz. Het clubstation PI4NAF zal gedurende de contest actief zijn op 145.450 Mhz. Het clubstation wordt die

avond bemand door 3 operators. Wie dit zullen zijn is op dit moment nog niet bekend. Kijk voor het contestreglement op onze website: http://www.nafras.nl

Het bestuur wenst alle deelnemers aan de contest veel succes toe. Cees PB9CV NAFRAS 261 (secretaris).

8. Slotwoord

Met deze prachtige artikelen van Gerard en Klaas en twee aankondigingen is de nieuwsbrief een keer overvol. We kunnen het wel de antenneeditie noemen, kunnen we daar niet een jaarlijkse traditie van maken? Wat een plezier om hem te maken. Er kan natuurlijk altijd nog meer copij bij, dus zet je schroom opzij en pak de PC en vertel ons wat je bezig houdt in onze mooie hobby.

A.s. maandag weer een leuke lezing en die DX stations zijn echt te werken, maar wat experimenteren met antennes die voor jouw specifieke antennesituatie is dan echt nodig. We gaan langzaam weer een zonnevlekken minimum tegemoet en dan worden vooral de banden tot/met 10 MHz weer interessant. Zelfs met wat kleinere antennes is hier veel plezier te beleven, experimenteren dus dan ben je er op tijd klaar voor.

Ik sluit af met een idee dat ik al vaker heb geventileerd, maar waarvan ik een enorme toegevoegde waarde voor onze afdeling zie. Richt een stoorcommissie op! We worden steeds vaker geconfronteerd met storingen in onze amateurbanden, die uit onze directe omgeving komen. Het zoeken naar en vaststellen wat het nu is, kan ook een leuke bezigheid zijn. Met de ruime financiële reserves van de afdeling kan er misschien voor wat middelen worden gezorgd. Als de bron van de storing is gevonden is doorgaans een beetje sociale vaardigheid al voldoende om een gesprek met de ‘storende’ buurman opgang te krijgen en een oplossing naderbij te brengen. Want de s2 van Gerard gaan we niet meer halen in ons dicht bevolkte landje, maar een acceptabel en werkbaar ruis/stoor niveau zit er met een beetje goede wil en samenwerking zeker in. Bestuur pak dit idee op en leden breng jullie kennis en expertise in, dan kunnen we samen zorgen voor nog meer plezier in onze hobby. Voor wat het waard is.

Best 73’s,

Sietse (PA4XA)