VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. November 2014 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pf9a@veron.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 3 november 2014 (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PA1FR)

  4. Radio vossenjacht Amersfoort (Bestuur Amf)

  5. Eraf (PA0SJM)

  6. Leuk foutje, bedankt! (PA0SJM)

  7. Samuel Morse (PA3DS)

  8. Lijst van Sietse (PA4XA)

  9. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

De weergoden maken het me wel erg makkelijk, want mijn voorgaande twee bijdragen begon ik met:

"Mijn vorige bijdrage begon ik met het weer en deze weer weer of zo. Wat is er toch aan de hand met dat weer, het lijken de radiocondities wel, geen pijl op te trekken. 3 oktober en prachtig zonnig en warm weer, het lijkt wel zomer. Heren of dames daarboven, opletten dit weer hoort bij augustus en het weer van augustus hoort in oktober!"

Vervang hier '3 oktober' voor '2 november' en het klopt weer. Gisteren de dag van de amateur en 20 graden, what the fu....?? Mijn angst bij dit soort weersomstandigheden zit hem altijd in de gevolgen. Warm zeewater zorgt bij sterke afkoeling (en die moet toch een keer komen) voor flinke stormen en daar zit ik nou net even niet op te wachten.

Gisteren dus dag van de amateur, het was weer gezellig druk en vele bekenden heb ik weer ontmoet. Voor de meeste amateurs is de amrato (beurs) de belangrijkste reden om te gaan. Nu heb ik niet alle leden gezien gisteren, dus doen we de amrato even dunnetjes over morgenavond tijdens de verenigingsavond. Dus de hele zondag is nog vrij, inpakken en morgen die leuke niet meer gebruikte zaken mee en wie weet is er wel een nieuwe eigenaar te vinden. Ik ga vandaag in ieder geval even sneupen, dus geld mee want ik heb zulke mooie waar. Tot morgen en maak me los!

2. Maandag 3 november

Op maandag 3 november 2014 is er weer een verenigingsavond. Onze jaarlijkse verkoping staat op het programma. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk is Marianne er ook om ons van alle natjes en droogjes te voorzien en ivm de vakantie van Erwin, ben ik de QSL manager, en dit keer is er weer 'verse' aanvoer! Ik denk alleen dat kaarten alleen te verkrijgen zijn na een aankoop op mijn stand, kan dat?

3. Van de voorzitter

De h herfst is nu eindelijk gekomen al heeft de t temperatuur er wat mmoeite mee om afscheid te nemen van de z zomer; de blaaddjes vallen nog maar langzaam en het gras groeit ook nog stee eds. Maar de tijd gaat onverstoorbaar verd der en op 3 nove ember hebben we weer onze afdelingsbijee enkomst.

Eers st nog even terug naar de vorige bijeenkom mst waar Gert Mein nen/PA3AAV, nog een herhaling gaf van zi jn ervaring als sche eidsrechter bij een bijzondere contest in d de USA. Met name de h hoge snelheid van de morsesignalen was opv vallend en ik moet

zeggen dat dit voor mij wat tte snel was en zeker om dit 24 uur vol te k kunnen houden hi. Al met al een hele interessan nte lezing over een zeer speciale contest!

Maandag aanstaande houdt d de afdeling Waterland weer zijn jaarlijkse verkoop van overtollige radioen aanverw wante spullen in ons clubhuis aan de Vrouwe enzandstraat in Purmerend. Kijk nog eens goe ed in en om uw shack rond of er nog dingen n zijn waarmee u een collega radioamateur een n plezier zou kunnen doen en waar hij al lan ng naar op zoek is en waar u niets meer mee do oet. De rest van de avond wordt gevuld met t eyeball qso hi.

Op zaterdag 18 oktober heb bben Andre/PA3HGP, Lucien/PD0LFJ en ondergete ekende weer assistentie verleend aan de scoutingclub Waterla and in Monnickendam bij hun jaarlijkse JOTA dag. Er wer rden verbindingen gemaakt op de 2 meter en in de 40 meterba and op ssb en de welpen konden weer hun kennis tonen om me et de morsesleutel hun naam op een PC scherm te toveren; m met name dit onderdeel had veel belangstelling onder de jeugddige padvindertjes. Er is gebruik gemaakt van een vertical VHF antenne voor de 2m en wwe hadden zowel een dipool als een ½ Lamb bda antenne voor de 40 m band op de locatie v van scouting in Hemmeland aan de Gouwzee e.

Op maandag 1 de ecember krijgen we weer een lezing van Wim Telkamp over m NVIS (NearVVertical Incidence Skywave radio propagat tion) een (antenne) sy ysteem dat gebruikt wordt voor korte afst tand verbindingen

zo tussen dde 200 en 300 mijl. NVIS wordt gebruikt in militaire en noodverbinddingen. Dit belooft een leerzame en intere essante presentatie e te worden want Wim is een specialist op dit gebied. d

Ik ben weer aan het einde va an mijn verhaal en hoop jullie allemaal weer r te zien aanstaande maandagavond m met dozen vol spulletjes….

Frans/PA1FR

4. RADIO VOSSENJACHT AMERSFOORT

80m Spoetnik jacht

Datum: zondag 16 november 2014

Aanmelden: 12:30u Start: 13:00 – 13:30u Duur: 120 min

☺ Goed weer is besteld! ☺☼

Niet vergeten

Voor een vossenjacht is het belangrijk een werkende peilontvanger met goede batterij, liniaal en kompas mee brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.

Amersfoortse vossenjachten

Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den TreekHenschoten1. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid.

Wij annuleren de vossenjacht bij: windsterkte ≥ 9 Beaufort hevige regen en sneeuw ijzel en ijzel voorspelling een weeralarm

Alleen lopen over de paden

Alleen over de wandelpaden lopen. Er mag maximaal 5 meter van het pad het bos in gelopen worden. Bij overtreding geldt een boete van € 97.

73”

Henny, Rient, Rob en Maurice PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

5. Eraf

wie kan dit gebruiken ? GRATIS !

Ik heb eens een microfoon standaard gemaakt . Nu niet meer in gebruik . Er zit een Elektret microfoon in en in de voet kan een kleine schakelaar worden gemonteerd . De flexibele “ zwanenhals “ voldoet goed . Wie wil dit ding hebben ? Weggooien vind ik jammer !

www.dentreekhenschoten.nl/

Het huisje voor de microfoon komt nog uit een Philips cassetterecorder .

73 , pa0sjm

6. Leuk foutje … bedankt ?

Hoe een loszittende moer de oorzaak kan zijn van problemen met USB of LSB . Al wat langere tijd had ik soms uitval van USB of LSB bij zenden en ontvangen met de Uniden2020 oldtimer. De ontvangst viel dan uit en na wat frommelen met de knop van de Mode schakelaar was er dan weer ontvangst . Dat dus in USB of LSB mode . ( ook in CW )

In bovenstaand schema ziet u dat met schakelaar D een filter kan worden gekozen voor USB , LSB of CW. De punten 11 , 12 of 13 worden dan geaard via de draaischakelaar . Dus … bij deze storing dacht ik aan vuile contacten of erger .. aan een versleten schakelaardek. De massa draden die ik aantrof nodigde niet bepaald uit tot uitsolderen van de schakelaar . Enige spray leek even te helpen maar de fout kwam toch weer terug .

Het geval is hierboven afgebeeld … dus nog eens goed zoeken ! Hé .. daar zie ik dat de schakelaar iets beweegt tijdens het draaien aan de Mode knop! Dus … eerst maar eens die moer goed aandraaien , kan nooit kwaad nietwaar ? Laat dat nu de oplossing zijn van het probleem ! Nadere beschouwing van de schakelaar liet zien dat het “ moedercontact “ was geaard op het huis van de draaischakelaar en omdat deze wat loszat werd er geen goede aarding tot stand gebracht . Slechte verbinding met het chassis dus. Zo zie je maar dat het zoeken naar een fout vaak meer tijd vraagt dan het oplossen ervan.

73 , Stef pa0sjm

7. Verreschrijving

Dat is ongeveer de vertaling van het woord telegrafie. Het is aan het toeval te danken dat sinds mensenheugenis voor telegrafie het morse alfabet wordt gebruikt. Toen het “verschijnsel” elektriciteit nog maar pas was ontdekt waren er al pogingen geweest om er wat mee te doen op het gebied van berichtenoverbrenging. Er werden enkele uitvindingen op dat gebied gedaan, die echter geen van alle praktisch waren in het gebruik en dus haalden die het niet. De echte doorbraak op dat gebied kwam van Samuel Morse, geboren in Amerika in 1791.

Hij was geen technicus, maar kunstenaar en kwam op 22jarige leeftijd, tijdens een zeereis van Londen naar New York, in contact met een wetenschapper, dr Jackson die zich met de nieuwe elektriciteit bezighield. Ze raakten aan de praat, (zo'n zeereis duurde wel een paar weken) en Morse raakte steeds meer geïnteresseerd. In een van hun gesprekken kwam de oneindig hoge voortplantingssnelheid ter sprake en dat bracht Morse op het idee dat je hiermee dus snel boodschappen zou kunnen transporteren. Toen hij eenmaal weer terug was in New York liet die gedachte hem niet meer los en na vijf jaar prutsen en knoeien had hij eindelijk, van wat afvalmaterialen, een bruikbaar toestel in elkaar gezet.

Morse was een arme kunstenaar en kon zich niks veroorloven. Bedenk daarbij dat er in die tijd nog niks vergelijkbaars bestond en zelfs het idee “schakelaar” moest nog bedacht worden. In 1837 gaf hij een demonstratie voor enkele vrienden en bekenden in de New Yorkse Universiteit en daarbij was een geïnteresseerde aanwezig die er wel wat in zag en geld investeerde in de uitvinding van Morse. Hij kon nu patent aanvragen, dat werd hem verleend en nadat een meer professionele uitvoering van zijn toestel was gefabriceerd konden demonstraties worden gegeven. Daarbij werden over een afstand van 16 km boodschappen foutloos overgeseind, en weer terug, in morse schrift. Het was een succes en de regering diende meteen een wetsontwerp in voor de bouw van een telegraaflijn van Baltimore naar Washington. De bouw liet nog lang op zich wachten, de conservatieve vleugel van het Parlement zag niks in die nieuwlichterij, de bouw ging uiteindelijk pas van start in 1842 en in dat jaar was 67 km telegraaflijn gereed. Er was daarvoor 30.000 dollar beschikbaar gesteld, maar voor dat geld kon geen ondergrondse leiding worden gelegd. Dat is de reden dat nog heel lang en zelfs nog tot voor kort, deze lijnen aan palen werden opgehangen: de kosten. Of er in die tijd al betrouwbare grondkabels bestonden, mag ook worden betwijfeld.

De regering had het geld beschikbaar gesteld voor het systeem met het idee dat dit zichzelf zou bedruipen en binnen korte tijd winst zou opleveren, maar dat viel even vies tegen. Per vier woorden rekende men 1 dollarcent. De belangstelling was zo gering dat de eerste vier dagen totaal 1 cent werd ontvangen, de vijfde dag 12 ½ cent en de zevende dag was een topdag met 60 cent. Die trend bleef nog lang voortduren, Morse raakte hierdoor zeer teleurgesteld en bood zijn patent voor

100.000 dollar aan de regering aan. Hij had geluk, die ging er niet op in. Langzaam kwam het daarna op gang, enkele fabrikanten pikten het op, boden hulp en uiteindelijk werd de telegraaf overal ingevoerd. Morse heeft de bloei van dit bedrijf nog meegemaakt, kreeg alom waardering en zelfs van de Franse regering een schenking van 400.000 francs. (Dat waren nog oude francs, nieuwe francs waren 1% van oude) Het gebeurt niet zo vaak dat een uitvinder mag beleven dat zijn idee tot toepassing komt over de hele wereld.

Gerrit, PA3DS (Overgenomen uit SRA Bulletin, juni 2014)

8. Het lijstje van Sietse

Omdat ik morgen niet alles kan meenemen: de volgende items zijn over compleet of niet meer in gebruik in mijn shack en zoeken (kostprijs in overleg, maar doe zeker een bod) een nieuwe eigenaar:

2 x 10 el. Cue Dee antenne (gebruikt) 2 x Mast voorversterker voor 2m met voorschakelunits (gebruikt) 4m mastvoorversterker (nieuw) 2m eindtrap (+200 watt FM/SSB/CW), merk TE Systems, model 1410G, heeft 12v voeding 20A nodig (weinig gebruikt) 4 el. LFA yagi voor 50 MHz (nieuw) 4 el. CueDee yagi voor 50 MHz (gebruikt) 5 el. LFA yagi voor 70 MHz (nieuw) Rotor, Create 53 (gebruikt) 40 m dipool (MFJ) (nieuw) Yaesu NC50 batterij(snel)lader, werkt maar heeft een poetsbeurtje nodig

73's, Sietse (PA4XA)

9. Slotwoord

Stef is weer hofleverancier en komt met twee artikeltjes, tnx Stef! Ook voor de vossenjagers is er wat nieuws en gezien het aanhoudende mooie weer kan 18 november wel eens een dag zijn voor in de agenda. Morse is en blijft mijn passie en daarom is het artikel wat ik uit het SRA bulletin van juni j.l. heb gekopieerd zo mooi, Morse is net als van Gogh, ze zijn hem pas echt gaan waarderen ver na zijn dood. Wat lever dat eigenlijk op een wereldidee?

Ik hoop jullie morgen allemaal te zien en breng geld mee, want er zal weer een hoop moois te koop zijn.

Best 73’s, Sietse (PA4XA)