VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Februari 2015 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Frans Lindeman PA1FR 649169 pa1fr@amsat.org
Secretaris Bert van der Meer PA5BM 647532 pa5bm@amsat.org clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pf9a@veron.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA))

  2. Maandag 5 januari 2 2015 (Bestuur)

  3. Van de voorzitter (PPA1FR)

  4. Scheidingstrafo nod dig? (PA0SJM)

  5. USB Transceiver (P PA1FP)

  6. Eraf (PA4XA)

  7. Friese radiomarkt 2 2015 (organisatie)

  8. Interessedag Amat teursatellieten (Hamnieuws)

  9. Slotwoord (PA4XA) )

1. Voorwoord

De minst populaire vereniginggsavond staat weer voor de deur, de jaarveergadering. Toch is het belangrijk om wel te k komen, het bestuur krijgt één keer per jaar r feedback over haar functioneren. Wij zijn z zeg maar de tweede kamer die de regering g controleert. In onze democratie is dan een g groot goed en laten we die dus ook gebruik ken. Overigens is er ruimte voldo oende voor onderling QSO en zijn ook de Q QSL kaarten aanwezig, dus zijn er voldoen nde momenten om even 'los te laten'. Gewo oon komen dus, want er komt een (gedeelteliijk) nieuw bestuur en dat is zo en zo een za aak van belang!

Daarnaast staat ook de PACC C weer op de kalender van de komende wek ken. Een hoogte punt voor veel contestende e en DXende zendamateurs, zelfs wereldwij jd. De condities kunnen er nog best mee door r en daarom is het helemaal niet ondenkbee eldig dat er leuke DX te werken is. De komendee twee weken kan je dus aan de slag in de s shack en met de antennes, zodat je niet op de e zaterdagochtend voor de contest nog aan n de slag moet. Uitgerust en ontspannen beg ginnen is voor mij een voorwaarde om een le euke contest te hebben, dus gebruik de kome ende weken nog even, scheelt straks een hooop stress.

2. Maandag 2 februari

Op maandag 2 februari 2015 5 staat onze ALV of wel jaarvergadering op p de agenda. Iedereen is welkom, maar allleen leden van de afdeling Waterland moge en stemmen over voorstellen of andere zaken die de afdeling betreffen! De bijeenkoms st is zoals gewoonlijk in het clubgebouw w van de hengelsport vereniging in Purmere end, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Pu urmerend. De avond begint om 20.00 uur enn Marjan zal er weer zijn om ons te voorzien n van natjes en droogjes. Bij afwezigheid vaan Erwin, de QSL manager, zal ik zorgen voor d de QSL koffer. Geen enkele reden om niet t te komen dus.

3. Van de voorzitter

Zo o na onze nieuwjaarsreceptie zitten we nu w weer volop in het nie euwe jaar. We e hebben 2014 achter ons gelaten met alle e ups en downs ma aar voor onze afdeling was het echt geen sllecht jaar. In ied der geval wat de lezingen betrof; daar hebbben we er toch eenn flink aantal van kunnen bijwonen. De eve enementen bleven

achter maar helaas komt ditt ook door de matige animo van onze leden oom iets te gaan organiseren. Gelukkig hebbenn we wel een leuke antenne meetdag gehadd met Sietse/PA4XA en hebben wee de scouts in Monnickendam bij hun JOTAA kunnen helpen.

De ALV op maandag 2 februaari zal weer een aantal belangrijke zaken dde revue doen passeren, wat gaan we dit jaar doen? Krijgen we nog leuke lezingen en oook uw voorzitter en secretaris nemen afscheidd zodat daar nieuwe mensen voor moeten kkomen. Al met al toch een spannendee ALV.

De condities op de hogere HHF banden blijft nog steeds prima, wat heell bijzonder is voor deze tijd van het jaar. Het aaantal zonnevlekken schommelt maar blijft hoog en ook dat is bijzonder. Er is vaak nog mmooie DX te werken op de 10 en 12 meter.

Wat het WX betreft; ik gelooof dat we weinig echt winterweer zullen kkrijgen en dat het blijft kwakkelen. Voor mij maag de lente losbarsten maar ik denk dat niiet iedereen dat nu met mij eens is.

De nieuwjaarsreceptie was wweer prima geregeld en ik denk dat alle aanwezigen hett wel naar hun zin hebben gehad; er hadden best nog wwat meer mensen mogen komen maar ook nu was het eerg gezellig en ook de video/foto’s uit 2005 haddenn veel belangstelling , Gelukkig werden ook onze acctieve collega’s even in het zonnetje gezet en beloond mmet een flesje wijn en ook de door Martin/PF9A uitgereeikte prijzen voor de Waterlandcup vielen erg in de smaak.

OK, dit was het weer en willeen Bert/PA5BM en ondergetekende hierbiij ook iedereen bedanken voor het jarenlangge vertrouwen in ons en wij hopen dat de afdeling Waterland nog vele jaren zal blijven besstaan en wensen tevens het bestuur de koomende jaren veel succes!

Frans/PA1FR

4. Scheidingstrafo nodig?

Heel soms kom je wel eens aappparaten tegen die rechtstreeks met het llichtnet zijn verbonden . Er is geen trransformator aanwezig en de volle netspannning is op de schakeling aangesloten , ddus … levensgevaarlijk! Zoals we dit ook wel tegenkoomen in de vroegere radiotoestellen van heet z.g. Utype . Daarin zijn U buizen zoals ULL41 enz. in gebruik en ook daar is dus ook ggeen voedings trafo aanwezig . Hier is dus ééén kant van het lichtnet rechtstreeks meet het chassis verbonden . Hier is het zeer aan te bevelen om een scheidingstrafo te gebruiken , een transformator waarvan de innen uitgangsspanning 220 Volt is . Maar .. die heb je meestal niiet voorhanden , maar … misschien wel 2 traafo’s . Ik heb een schetsje getekend van hhoe je het zou kunnen toepassen .

In schema 1 zien we 2 trafo’s . Enige voorwaarde is dat ze beide dezelfde uitgangsspanning hebben , bijv. 12 of 24 Volt . Men verbindt de beide secundaires aan elkaar . Sluiten we nu de linker trafo aan op het net , dan komt er bij de rechtse trafo 220 V uit en … we zijn gescheiden van het lichtnet ! In schema 2 heb ik , omdat ik die toevallig heb , een z.g. Variac gebruikt . Pas op , dit zijn z.g. autotransformatoren .. men ziet dat de uitgang WEL met het lichtnet is verbonden . Nu heb ik weer een transformator aangesloten .. de secundaire is op de variac aangesloten en de “ primaire “ van de trafo is nu onze, van het lichtnet gescheiden, 220 Volt. Voordeel is nu dat de keuze van de transformator nu niet vast ligt, alle uitgangsspanningen zijn toepasbaar, bijv. 24 Volt of 45 Volt . Nu draait men de variac langzaam op tot er 220 Volt wordt gemeten aan de primaire wikkeling van de transformato . Let er wel op het vermogen van de trafo’s niet teveel geweld aan te doen. Hiermee kan nu veilig worden gewerkt aan dit soort radio’s en andere apparaten .

73 , PA0SJM

5. Zelfbouw USB Tranceiver

De afdeling ontving het bijgaande (korte) bericht van Frank PA1FP uit Hoorn. Ze zijn van plan daar een USB Transceiver te gaan bouwen in clubverband. Ik heb het originele bericht hier bijgevoegd en ik heb de bijlagen van dit bericht als bijlagen bij deze nieuwsbrief gevoegd.

Originele bericht:

"Heren, hier de documenten van onze plannen die wij hebben, het is dus eerst een peiling wie hier interesse in heeft, apart mee gestuurd de pdf van het originele duitse ontwerp met specs, zie dus de bijlage voor meer info.

Frank PA1FP Hoorn"

6. Eraf

Ik heb een nieuwe 40m MFJ dipool te koop. Voor 30 euro ben je de man of vrouw natuurlijk. Interesse? Spreek me a.s. maandag maar aan.

PA4XA, Sietse

7. Friese radiomarkt 30 mei a.s.

Ik heb van de afdeling Friesland de informatie ontvangen over de Friese Radiomarkt die jaarlijks in het mooie Beetsterzwaag wordt gehouden. Ik heb het affiche als PDF bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

8. Interessedag Amateursatellieten

Na het succes in 2013, wordt op zaterdag 25 april 2015 de tweede “Interessedag Amateursatellieten” georganiseerd. De bijeenkomst is onderdeel van de jaarlijkse VHFdag van de VERON. De organisatie van de Interessedag Amateursatellieten is in handen van Henk PA3GUO en Ivo PA1IVO. De overall organisatie is in handen van de VERON VHFcommissie. Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van amateursatellieten. Uitgevallen satellieten worden opgevolgd door nieuwe, en educatieve cubesats bieden zowel bedreigingen als geweldige mogelijkheden voor ons radioamateurs. En dan de geplande geostationaire satelliet met een transponder voor radioamateurs! Op de Interessedag zijn lezingen te verwachten over zowel de actuele vloot aan satellieten als over achtergrondinformatie van deze tak van de hobby. De komende tijd wordt het programma verder ingevuld en bekend gemaakt via deze website. Ook voor mensen die weinig of geen ervaring hebben met het werken via amateursatellieten is de dag interessant. Speciaal voor deze groep wordt er een starterssessie gehouden met uitleg over de principes van deze veelzijdige tak van de radiohobby, met ruime gelegenheid voor vragen. Om er zeker van te zijn dat de dag niet alleen theorie bevat, gaan we ook handson demonstraties geven. Geïnteresseerden die zelf draagbare apparatuur voor 2m en 70cm bezitten, bijvoorbeeld een portofoon of een FT817 met een kleine (richt)antenne, worden uitgenodigd om deze mee te brengen om ter plaatse direct met amateursatellieten aan de slag te gaan. Deze dag is tevens een uitstekende gelegenheid om de banden tussen alle radioamateurs die zich interesseren in satellieten aan te halen en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is te vinden op de website van AMSATNL. Bron: Hamnieuws

9. Slotwoord

Dat was hem weer. Toch weer een interessante bijdrage van Stef, hij houdt in z'n eentje de techniek in de afdeling staande en dat is waardering waard. Ik hoor regelmatig dat hij weer iets heeft gerepareerd voor een lid van de afdeling, dus niet alleen de theorie maar ook de praktijk zit er bij Stef goed in, TOP! In dat kader is de actie van Frank PA1FP uit Hoorn een uitdaging voor de zelfbouwers, ik ben benieuwd of er een lif uit onze afdeling deze uitdaging aangaat. Zo ja, wel vertellen hoed dat gaat natuurlijk!

Daarnaast weer de nodige informatie over radiomarkten en activiteitendagen, als je wil kan je elk weekend wel iets op radiogebied gaan leren of gaan zien.

Best 73’s, Sietse (PA4XA)