VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Maart 2015 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Stef Macrander PA0SJM 362082 smacrander@hetnet.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pf9a@veron.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 2 maart 2015 (Bestuur)

  3. Van de secretaris (PA0SJM)

  4. Er (gratis) af (PH3BDJ)

  5. Langzame door van oldtimers (PA0SJM)

  6. Interessante antenne info (PA0SJM)

  7. Zonnevlammen (EdeWageningen)

  8. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Dat was kantje boord, maar gelukkig leven we nog, de afdeling Waterland. Nico en Stef staken hun vinger op toen het spannend werd en dat waardeer ik, maar ik denk ook de rest van de leden, zeer. Heren TOP! Bedankt dat jullie je nek weer eens uitsteken voor de afdeling. Natuurlijk zijn de andere bestuursleden ook zeer te prijzen voor hun niet aflatende inzet, maar dit soort verkiezingen zijn toch altijd weer spannend.

Wat is dat toch, dat verenigingen tegenwoordig nauwelijks meer aan gemotiveerde (bestuurs)leden kunnen komen? We hebben een kleine honderd leden en als ik mijn roze bril op zet dan is 25% van die leden actief en komt naar de afdelingsavonden. Nu beleeft iedereen zijn of haar hobby op een andere manier en kunnen we soms niet zien welke activiteiten iemand uitvoert, maar één keer in de maand een avondje snuffelen aan ander leden en de activiteiten van de afdeling lijkt mij toch leuk. Maar de 25% die wel komt laat het qua activiteiten ook wel een beetje zitten als het gaat over iets doen voor de afdeling. Opper eens iets, regel een lezing, organiseer een activiteit, lever eens wat copij, allemaal kleine zaken die de afdeling meer zouden doen leven. Ik hoor sommige van jullie al weer zuchten, heb je hem weer. Maar iemand moet het zeggen, want er komt een moment dat niemand zijn vinger opsteekt en dan zijn we zwaar de klos. Maandelijks een ritje Zaanstad zit ik niet op te wachten, u wel?

Genoeg gemopperd. De PACC was weer top. Weinig leden gehoord, maar ongetwijfeld zijn er toch weer vele actief geweest. Voor mij was er in 13 uur een PR. 814 qso's en een kleine 150 MP's. En alleen runnen, dus geen moment SP (Search and Pounce). Was weer even kikken om al die russen als vliegen op de stroop af te horen komen. Station werkte weer lekker en met een beeldscherm wat dichterbij was het ook prettig werken. Na veel denk en doe werk heb ik het toch weer aardig voor elkaar in de shack.

De lente komt er aan en dus ligt er mij nog een klusje te wachten, maar daar kom ik later op terug.

2. Maandag 2 maart

Op maandag 2 maart 2015 lijkt het niet te gaan lukken om een lezing te organiseren, maar voor de komende maanden zit het op dat gebied wel snor, dat wordt leuk. Mocht iemand dus iets aan zijn afdelingsleden willen vertellen dan staat de vloer open. Ik hoop dat iemand die kans te baat neemt! Zo niet, dan hebben we een avondje onderling QSO en dat is ook altijd gezellig. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en Marjan zal er weer zijn om ons te voorzien van natjes en droogjes. Erwin, de QSL manager, zorgt weer voor de QSL koffer. Geen enkele reden om niet te komen dus.

3. Gedachten spinsel van de secretaris

Tijdens een avondwandeling over de vesting van Edam kwam ik op de gedachte om een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief en dat mede naar aanleiding van het feit dat ik me tot secreretaris van de afdeling Waterland heb laten bombarderen . Oftewel … er was niet veel keus vanwege het nogal kleine aantal aanwezige leden op de jaarvergadering . Wat zou er gebeuren als ? … kom ik later even op terug !

Eerst de voorstelling : naam is Stef uit Edam , pa0sjm . licentie sinds 1974 . Dat was nog de tijd dat je een Cmachtiging kreeg met een pa0 call . Dus had ik eerst de Cmachtiging . En ik kreeg de bevoegdheid tot het bedienen van een amateurzender. En begon ik met een omgebouwde Philips mobilofoon die met een vrijlopend VFO in de 2 m band kon zenden. Om het VFO een beetje stabiel te houden had ik een lampje in het kastje gemonteerd. De hitte van het lampje verwarmde de schakeling zodanig dat de omgevingstemperatuur er niet meer toe deed. En … het spul moest worden goedgekeurd door de radiocontrole dienst en gelukkig liep dat goed af ! Ik heb die verklaring van goedkeuring nog steeds, gedateerd 4 dec. 1974 ! Leuk toch ? Later morse examen gedaan in Den Haag voor de Amachtiging .

Maar nu weer … wat zou er gebeurd zijn als ik me niet had aangemeld als secretaris ? Ik vraag dit niet om mezelf een veer in m’n toges te steken, maar is het voortbestaan van onze afdeling zo wankel? Zou het dan afgelopen geweest zijn ? Hoe gaat het nu eigenlijk met al die leden die niet op de jaarvergadering waren? Want het was toch wel erg magertjes die 20 man die er wel waren, als we bedenken dat we zo’n 75 leden hebben . Daar zitten toch vele jongeren bij, jong bloed in de club zou geweldig goed zijn! Zijn dit dan de slapende leden die eens wakker geschud moeten worden? Ook zou het best mooi zijn als er eens iets in de Nieuwsbrief zou komen van een of meerderen van hen. Want .. er zitten toch vast en zeker vele techneuten bij die ook misschien eens iets willen schrijven over een of ander project of een technisch onderwerp .

Want , laat ik nu eerlijk zijn , ik word wel eens afgeschilderd als de technische man maar … pas op ! Ik kan dan wel eens een wat meer gedateerd apparaat repareren maar van de nieuwere technieken heb ik ook geen kaas gegeten ! Dus , mensen .. kom op ! Nu ben ik dan secretaris, wat heb ik me op de hals gehaald? Ik ben al helemaal geen man van de pen. Dat kon onze Bert veel beter! Maar hij heeft me goed op weg geholpen en het is geruststellend te weten dat hij altijd bereid is om me bij te staan in woord en misschien daad.

Nou , dat nu wilde ik gewoon even kwijt ! Uit het hart gegrepen. Ook al om te voorkomen dat we bij een volgende bestuurswisseling niet weer met enig angstgevoel moeten hopen op andere gegadigden voor een functie. Want met zo’n 20 aanwezigen op een jaarvergadering is het wel erg moeilijk om een wisseling in het bestuur op te vangen. En .. dus ook het voortbestaan van onze afdeling .

bst 73 . Stef , pa0sjm

4. Er (gratis) van af!

Ik heb voor iemand die er interesse in heeft een gratis laptop:

HP N1020V P42.4GHZ 512MB 32GB SCHIJF WINDOWS XP

contact via ph3bdj@xs4all.nl

5. Langzame dood van oldtimers

Het zal velen ongetwijfeld bekend zijn en zeker degenen die wel eens met oudere apparatuur werken. Zeker die mensen die ook wel met “ groene appartuur “ bezig zijn. Op een gegeven moment komt de tijd dat mechanische onderdelen defect raken of, in het geval van kunststoffen vergaan. Materiaal begint dan af te brokkelen en dan moet er worden gezocht naar vervangers. En … juist die zijn vaak niet meer te krijgen. Neem nu mijn o zo mooie Uniden2020 … electrisch in prima staat, gelukkig nog geen problemen met meer deks schakelelaars. Daarmee bedoel ik dan bijv. de bandschakelaar. Deze is van een speciale constructie en is als het ware een geheel met de Module waar deze op is gemonteerd. Nee, het gaat in dit geval over een getand riempje waarmee de “drum” wordt bewogen bij draaien aan de afstemknop. De drum is voorzien van de tientallen kHz waarden en voorziet samen met 3 cijferleds in een goed afleesbare afstemming. ( drum : afstemtrommel ) Dat riempje begint nu zijn levenseinde te naderen … zie de foto’s hieronder : Deze riem is van een of andere kunststof gemaakt , voorzien van 4 dunne staaldraden in lengterichting. De binnenkant van de riem welke ongeveer 5 mm breed is, is voorzien van een fijne dwarse vertanding. De tandpunten staan 1 mm van elkaar. Ik ben nu voorlopig gered omdat ik de riem wat heb “verschoven “op de drum zodat het slechtste deel als het ware niet in gebruik is. Aan de andere kant ligt de riem over de afstem as welke ook vertanding heeft en hier heeft de riem het ’t zwaarst te verduren vanwege de kleine diameter waarom hij draait.

Nu schijnt het dat Conrad ook wel riemen met tanden verkoopt, alleen zijn deze 9 mm breed. Die zou ik dan wel kunnen snijden of knippen op 5 mm. Alleen de lengte is een lastig punt. De riem is eindloos en pas na heel veel sloopwerk ( tandwielkast op VFO ) eruit te halen. Als de riem eruit is kan ik de lengte opmeten. Dus .. ik wacht nog maar even tot het helemaal niet meer gaat. Of … is er in onze zo grote afdeling iemand met een ander ( goed ) idee ? Graag !!!

73 , pa0sjm

6. Interessante antenne info

Voor de antenne techneuten trof ik in het duitse blad Funk ( 12/2015 ) een tip . Ga naar www.RohdeSchwarz.com

Daar typt U dan : antenna Nu ziet U een lijst verschijnen en daar klikt u dan op Antenna Basics Dat is een PDF bestand ter grootte van 1 MB . Als U dat klikt , opent U een bestand van zo’n 35 pagina’s met antenne info . Engels talig .

73 , pa0sjm

7. Interessedag Amateursatellieten

Hoewel wetenschappers nog niet helemaal begrijpen hoe zonnevlammen ontstaan, wordt het optreden van deze reusachtige explosies op de zon wel steeds voorspelbaarder. Wetenschappers van de Stanforduniversiteit (VS) hebben software ontwikkeld die de analyse van zonneuitbarstingen automatisch afhandelt.

Bij een zonnevlam komt vele malen meer energie vrij dan bij de explosie van een atoombom. Genoeg zelfs om 150 miljoen kilometer verderop – op aarde dus – communicatieen stroomvoorzieningen te verstoren. Deze explosieve uitbarstingen komen voort uit de verstrengelde magnetische velden die over de hele zon optreden. De Stanfordwetenschappers hebben, met behulp van kunstmatige intelligentie, de enorme hoeveelheid waarnemingen van zonnevlammen geanalyseerd die gedaan zijn door het Solar Dynamics Observatory (SDO), een Amerikaanse zonnesatelliet. Daarbij is gekeken in hoeverre gegevens over de magnetische velden rond zonnevlekken – relatief koele plekken op de zon – kunnen worden gebruikt om de sterkte van komende zonnevlammen te voorspellen. De onderzoekers verzamelden SDOgegevens van tweeduizend actieve gebieden op de zon waarvan sommige wel en andere geen sterke zonnevlammen produceerden. Vervolgens werd de computer gevoed met zeventig procent van de gegevens, om hem te ‘trainen’ in het herkennen van relevante kenmerken. De overige dertig procent van de gegevens werd gebruikt om te toetsen in hoeverre de computer iets van deze exercitie had ‘geleerd’. De resultaten laten zien dat het optreden van zonnevlammen aan de hand van slechts enkele gegevens over het magnetische veld en de daarin opgeslagen energie kan worden voorspeld. De verwachting is dat de methode nog verder kan worden verfijnd.

http://news.stanford.edu/pr/2015/prsolarflarepredict011415.html

Bron: allesoversterrenkunde.nl

Noot redacteur: overgenomen uit nieuwsbrief 262 van de afdeling EdeWageningen

8. Slotwoord

Stef heeft een vliegende start gemaakt. Niet alleen heeft hij het secretariaat overgenomen, hij heeft meteen een flink aantal lezingen binnen gehaald (bericht volgt later), we staan vanaf april weer in de Electron in de rubriek 'komt u ook' en daarnaast heeft hij een aantal artikelen geleverd voor de nieuwsbrief. Ik heb er nu twee geplaatst, maar er ligt er nog één voor volgende maand. Stef, geweldig ga zo door.

Ik denk dat ik voor ons allen spreek als ik het bestuur succes wens en de hoop uit spreek dat 2015 een mooi afdelingsjaar wordt.

Tot a.s. maandag.

Best 73’s, Sietse (PA4XA)