VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Mei 2015 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Stef Macrander PA0SJM 362082 pa0sjm@veron.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbeijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pf9a@veron.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 11 mei 2015 (Bestuur)

  3. Buisvoltmeter (PA0SJM)

  4. Verslag 13 april (Bestuur)

  5. Repaircafé Purmerend (PA4ET)

  6. DKARS (PA3CNX)

  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Iran, tsja een land met veel gezichten en doorgaans geen positief sentiment bij ons Nederlanders. Maar toch zijn er nederlandse zendamateurs geweest voor een DXpeditie, hoe was dat? Wat hebben ze daar beleefd? Ronald, PA3EWP, onze bekendste en meest ervaren expeditieganger komt ons er over vertellen. In alle opzichten een interessant verhaal en dat is dus een zeer goede reden om a.s. maandag naar de verenigingsavond te komen.

Ik heb weinig of eigenlijks niets te melden over activiteiten hier, want die zijn er eenvoudigweg niet geweest. Het QRL slokt alle tijd op en 2 weekjes Tenerife was de broodnodige ontspanning. Natuurlijk begint gelukkig ook hier het goede weer en dat betekent dat ik binnenkort een 6/4 yagi ga plaatsen en hopelijk een mooi en succesvol 6/4 seizoen ga beleven, ik hou jullie op de hoogte.

2. Maandag 11 mei

Op maandag 11 mei 2015 weer een interessante lezing, een DXpeditie naar Iran met de roepletters EP6T! Als je die in het log hebt staan is dit natuurlijk een echte must. Ook de komende maanden staan er lezingen op het programma dus dat wordt leuk, we hopen op een mooie opkomst. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en Marjan zal er weer zijn om ons te voorzien van natjes en droogjes. Erwin, de QSL manager, zorgt weer voor de QSL koffer. Geen enkele reden om niet te komen dus.

3. Fout in Buisvoltmeter GM6001

Sinds enige tijd heb ik een mooie buisvoltmeter, de Philips GM6001. Geweldig goed apparaat, alleen gaf de meter soms vreemde meetwaarden aan. Als er een spanning werd gemeten dan werd dat keurig weergegeven op het meetinstrument maar dan opeens kwam er een heel andere waarde! Da’s gek! Apparaat uit de kast … weer een spanning erop: prima, niks aan de hand. Kloppen op de printplaten gaf geen verandering, dus ten einde raad maar weer de kast erom. Weer meten, alles ok. dacht ik ! Daar was weer een foute aanwijzing, ook het meten van weerstanden gaf foute waarden. Nu dus eens echt zoeken! En jawel, ik kwam uit

in dat deel van de schakeling waar de gestabiliseerde spanning wordt gemaakt. Dat zijn de + en de – 85 volt. Daar was wat met de 85A2 buis ( B 5 ) aan de hand. Deze buis is te vergelijken met een zenerdiode en ze geven bij goede werking een wat roze gloed. Nu zag ik dat lichtverschijnsel aan en uit gaan als ik wat aan die printplaat morrelde . Fout gevonden … weerstand R 97 ( 47 K ) was de oorzaak .

Daar waar 27 kohm bij staat, de weerstand die de stab.buis van spanning voorziet. ( gewijzigd van 47 kohm naar 27 kohm ) Eruit met dat ding en eens meten …

Hier zien we twee waardes, de linkse is goed: 27 k Ohm. De rechtse gaf een steeds veranderende waarde aan, toevallig knipte ik de foto bij 45 kOhm . Wat was nu het geval …

Dit is een opgedampte koolweerstand en nu bleek dat één van de eind kapjes er los opzat . Zolang de weerstand op de print zat werd dat kapje redelijk stevig tegen het weerstandslichaam gedrukt en was de waarde 27 kOhm. Maar bij oplopende temperatuur in de kast werd dat contact vanwege dat losse kapje slecht met als gevolg die afwijkende weerstandswaarde. Zodat de 85A2 buis niet de juiste spanning kreeg. Leuk foutje … och , eigenlijk wel ! Het is toch hobby ?

73 , pa0sjm

4. Verslag 13 april

Na wat technische strubbelingen konden we genieten van een mooie, boeiende lezing over de Intruder Watch door Dick, pa2gru . Hij deed dat op leuke, ontspannen wijze en hij kon met beelden en geluiden ons laten zien wat er zo allemaal op de diverse banden loos is. En .. dat is heel wat! Ja, de problemen met de beamer werden niet opgelost maar gelukkig hangt er een pracht TV toestel en daarop kon de laptop worden aangesloten. Misschien kan dat wel vaker zo worden gedaan. Na een flink applaus en een lekker kaasje rijker kon Dick met een tevreden gevoel weer naar huis .

Daarna hebben we de voorstellen ( 6 ) voor de VR doorgenomen en in stemming

gebracht:

Voorstel 1 : betere handhaving EMC normen : 15 vóór .

Voorstel 2 : 100 Watt voor de Nlic. : 15 tegen .

Voorstel 3 : Convo’s via email : 15 tegen .

Voorstel 4 : professionaliseren stand in Friedrichshafen : 5 tegen , rest

geen mening

Voorstel 5 : Nieuwe categorie machtiging : 9 vóór , 2 tegen en 4 onth.

Voorstel 6 : meer artikelen in Electron met betrekking acties enz . van HB :

14 vóór , 1 tegen

Rest me nog op te merken dat de belangstelling, gezien het aantal bezoekers wel wat tegenviel. Wat is het toch, dat zelfs een interessante lezing geen rijen belangstellenden trekt ! ???

Bestuur

n.d. S. Macrander (PA0SJM) Secretaris

5. Repaircafé Purmerend zoekt vrijwilligers, iets voor u?

Repair Café Purmerend is op zoek naar vrijwilligers die goed zijn in elektronica en iemand die goed is in mechanica (klokken).

Een Repair Café is een plek waar een groep handige vrijwilligers gratis spullen repareren die bezoekers op het Repair Café zelf aandragen. Dit in bijzijn van de bezoeker en met hem/haar als assistent. Want wij proberen met gratis reparaties spullen een 2e en soms ook een 3e leven te geven met als doel het repareren (en waar mogelijk het zelf bouwen) weer terug te brengen in het systeem van de mensen. Naast reparateur fungeren we dus ook een beetje als een leraar reparatietechniek.

Toen ik in 1992 mijn papieren haalde voor zendamateur (pa3grd) was ik al sterk beïnvloed door mijn toenmalige buurman. Jos was een zendamateur van het eerste uur wiens grote passie zelfbouw was. Die passie wreef ook voor een gedeelte op mij af. Alhoewel mijn brouwsels niet konden tippen aan de zijne. Repareren en wat zelf maken zit mij ook in het bloed. Alhoewel de kennis er nog wel zit laten helaas de handen de praktijk niet meer toe. Gelukkig kan ik als voorzitter van Repair Café Purmerend alsnog mijn steentje bijdragen bij de promotie van het repareren en pogen dit weer te herintroduceren bij de mensen.

Omdat ik weet dat onder zendamateurs veel mensen zitten met veel kennis van elektronica en deze kennis niet verloren mag gaan plaats ik hier een oproep. Want naar reparaties aan elektronica is veel vraag. Onze huidige reparateurs zijn allemaal handige kerels met het hart op de goeie plek, maar een goede kennis van elektronica is niet iedereen gegeven. Dat geldt ook voor reparaties aan klokken.

Wie wil ons helpen in onze missie? Deze oproep geldt natuurlijk ook voor zendamateurs die elders wonen. Ik ben van mening dat ook het plaatselijke Repair Café bij u in de gemeente zich in z'n handjes mag knijpen met zo'n elektronicatechneut als u.

U kunt ons bereiken op telefoon 0290 430738 of via repaircafepurmerend@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Het team van Repair Café Purmerend

n.d. Erik Treffers (PA4ET)

6. Dkars Magazine mei 2015

In dit artikel staat een link waarop het elfde DKARSMagazine is te downloaden.

De Dutch Kingdom Amateur Radio Society is een stichting die de belangen wenst te behartigen van ALLE radioamateurs binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

De DKARS doet niet aan copyright en het staat een ieder vrij om deze link aan zoveel mogelijk radiovrienden door te sturen. DKARS Magazine verschijnt 1x per maand en wij stellen het uiteraard op prijs als je ook (radio amateur gerelateerde)bijdrages wilt leveren.

Wil je het DKARS Magazine voortaan een aantal dagen eerder ontvangen dan iedereen die al op de reguliere mailinglijst staat? Dat kan door donateur te worden. Voor 9,95 Euro ben je al donateur voor een jaar. Meer info op deze link: http://www.dkars.nl/index.php?page=donateurs

Stel je het verder niet op prijs om wat voor mededelingen dan ook van ons te ontvangen, stuur dan een reply op deze mail met het woord AFMELDEN als onderwerp en wij verwijderen je mailadres uit onze lijst.

Namens de Dutch Kingdom Amateur Radio Society wens ik je veel leesplezier nadat je op deze link hebt geklikt:

Link

73 namens de DKARS

Peter de Graaf PJ4NX en PA3CNX Secretaris DKARS

7. Slotwoord

Het is niet zo'n dikke nieuwsbrief geworden deze maand, maar ik ben door het QRL en privéomstandigheden erg druk en heb maar weinig vrije tijd. Ik hoop dat jullie de informatie toch waarderen en a.s. maandag de moeite nemen om alles over EP6T te komen horen.

Tot a.s. maandag.

Best 73’s, Sietse (PA4XA)