VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. April 2016 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Stef Macrander PA0SJM 362082 pa0sjm@veron.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pf9a@veron.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)
  2. Maandag 4 april 2016 (Bestuur)
  3. Verslag vorige bijeenkomst (PA0SJM)
  4. Een ander geluid (PD2YL)
  5. VR voorstellen 2016 (Hoofdbestuur Veron)
  6. TomTom verstoort frequenties tussen 1 en 10 MHz (PA4XA)
  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Wat hebben TomTom en ernstige radiostoring met elkaar te maken? Ik vertel het jullie later in deze nieuwsbrief.

Gelukkig word het weer aangenaam dit weekend. Ik ben vrij en kan eens lekker gaan fietsen en morgen is de ronde van Vlaanderen, altijd weer een memorabele koers. Tsja, zullen jullie denken fijn dat je het meldt maar wat hebben wij daarmee te maken? Niks eigenlijk, maar ik wilde het goede gevoel wat ik heb voor dit weekend even uitspreken.

En dat goede gevoel loopt ook vooruit op de lezing van a.s. maandag, Klaas (wie, o ja die) komt ons meenemen in zijn worsteling met een antennemast. Klaas kennende wordt dat een prachtig verhaal, waar ik me nu al op verheug. Zie je, het goede gevoel.

Voor wat betreft de hobby is er weinig te melden, anders dan dat ik dit weekend maar eens even ga kijken of ik de twee huidige dxpedities (Juan de Nova en Heard Island) te pakken kan krijgen. Ik heb ze allebei al bevestigd, maar enkele bandpunten zouden zeer welkom zijn. Natuurlijk in combinatie met koffie drinken in het zonnetje. Je moet als zendamateur oppassen dat je niet, net als een wielrenner, zo wit bent als een glas meld terwijl andere een lekker kleurtje hebben. Dus in de shack prima, maar verplicht af en toe even een uurtje naar buiten en zon happen.

Ik herhaal mezelf te veel, ik weet het maar: COPIJ!!! Ik ben aan het trekken aan een dood paard, ik weet het, maar ik blijf het proberen. Iemand moet zich toch aangesproken gaan voelen?

2. Maandag 4 april

Binnen onze afdeling zijn er leden die dingen doen die te mooi zijn om niet te vertellen, dat hebben we in het verleden al vaker gezien. Maar waar dit lid deze nieuwsbrief regelmatig verblijdde met uit het amateur leven gegrepen belevenissen, gaat hij ons dit nu live vertellen. Klaas, PA3KVL, is actief en als je wel eens langs het Hemmeland in Monnickendam bent gereden (gelopen/gefietst) dan heb je een deel van zijn passie gezien, antennes. En dan in de overtreffende trap, indrukwekkend. Hij is recent met een nieuwe aanwinst in zijn antennepark aan de slag gegaan en daar komt hij ons over vertellen. Dit mag je niet mis ssen!! Wat een vakmanschap en wat een lef f. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clu ubgebouw van de hengelsport vereniging in PPurmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Pu urmerend. De avond begint om 20.00 uur enn Marjan zal er weer zijn om ons te voorzien n van de standaard natjes en droogjes. Erw win, onze QSLmanager, is er weer en zorgt t weer voor de QSL koffer.

3. Verslag vorige bijeenkom mst

Op de bijeenkomst van maar rt zijn we weer verwend met een mooie leziing. Deze ging over 100 jaar Militaire Radio o. Op zeer geanimeerde wijze wist Richard,, pd0hvw ons allen te vermaken met deze vlot g gepresenteerde voordracht. Alles vergezelld van veel beeldmateriaal.

Jammer was wel dat er eigen nlijk nogal weinig belangstellenden waren, n nou .. de wegblijvers hebben wel wat ggemist. De vaste kern was weer aanwezig. Met zijn assistent Jos v.d. Z Zilver, PD0ECM, had hij heel wat apparatuu ur meegebracht. Mooi toch dat er nog mensen n zijn die zich zo inzetten om anderen te veermaken. En het was ook best vermakelijk gez zien de manier waarop Richard ons vele gehheimen bijbracht.

Op onderstaande foto een klein aantal app paraten .

Wie herkent niet de zo beke ende 19 Set ( let op het klokje !) en dan op p de linker foto op de achtergrond ook de bero oemde BC611 ook wel eens WalkyTalky ge enoemd en met enige fantasie de voorloper v van onze mobiele telefoon, hi! Zelf heb ik e er ook nog een gehad. Door Richard werd aa an de hand van de presentatie op het scher rm allerlei informatie over diverse appa araten gegeven. Ook was er toen al sprake van modules omdat in enkele sets complette schakelingen zoals een IF versterker in een busje was gestopt welk was voorzien va an een soort buisvoetje zodat die module m makkelijk vervangen kon worden. Het g gaat te ver om alles weer te geven, ook al o omdat er dan enkele pagina’s vol zouden raken. Leuk was ook dat er enkele nummers van het SRS Bulletin werden uitgedeeld. We kunnen vaststellen dat deze lezing bij allen erg goed in de smaak is gevallen.

Met dank aan Richard en Jos.

Stef, pa0sjm

4. Een ander geluid

Tja daar zit ik dan, of ik het spits af wil bijten. Tuurlijk iedereen weet dat ik zendamateur ben maar dat is niet mijn enige hobby, en ik denk dat dat voor alle zendamateurs wel geld dat ze meerdere hobby's hebben.

Degene die mij wel eens in de ronde horen weten dat ik al jaren met stamboom onderzoek bezig ben, wat de laatste 2 a 3 jaar steeds makkelijker gaat omdat ook daar de computer en het digitaliseren van bronnen steeds meer word. Als je je voorouders wilt onderzoek hoef je bijna het archief niet meer in, met sites als familysearch, alledrenten, allefriezen en de vele gemeente archieven die online heel veel bronnen hebben om in te zien en gratis te downloaden kom je een heel eind. Als je net als ik Surinaamse roots hebt, dan is het wat moeilijker om terug in de tijd te zoeken, je bent voor een hoop nog wel afhankelijk van het CBG en het Rijksarchief. Gelukkig allebei in hetzelfde gebouw vlak naast Den Haag Centraal station, maar ook voor deze bronnen geld dat er steeds meer gedigitaliseerd word en op internet is in te zien.

Maar over mijn tweede hobby horen jullie mij niet vaak... Op de fiets erop uit, nee geen racefiets, verrekijker en fotocamera mee en vogels op de foto zetten. We wonen wat dat betreft in een omgeving waar je met 10 minuten fietsen al midden in de natuur tussen de vogels zit. Zie mijn foto hieronder:

Over beide hobby's kan ik wel uren vertellen, er heel veel over schrijven is een ander ding. Wie is de volgende die iets over zijn/haar andere hobby verteld ?

Carla, PD2YL

5. Voorstellen VR2016 Voorstel 1 A40 Twente

Wij verzoeken het HB zich sterk te maken bij het Agentschap Telecom om een deel van de 23 cm band vrij te geven voor amateur TV door N amateurs.

Voorbeelden: Er zijn recentelijk meerdere gevallen bekend geworden van zendamateurs die ATV bedrijven, waarvan de buren klagen dat draadloze afstandsbedieningen niet meer functioneren (433 MHz). In een van deze gevallen is het zelfs zo ver gekomen, dat er door het AT een zendbeperking aan een zendamateur is opgelegd, omdat het maatschappelijk belang hier zwaarder weegt dan de rechten van de zendamateur. Daarnaast zijn er op dit moment veel ontwikkelingen aangaande DMR en Dstar, waarvoor door het hele land repeater frequenties worden uitgegeven rond de 438 MHz. Wanneer ATVamateurs bij het AT klagen over storing, die zij ondervinden van deze digitale repeaters, is de standaard reactie dat AT hier toestemming voor heeft gegeven en dat de amateur ervoor moet zorgen dat hij geen storing veroorzaakt op de repeater. (De repeater krijgt hier dus voorrang op de betreffende amateur). Door de grote bandbreedte (+/7MHz) van een ATV signaal is het praktisch niet meer mogelijk geen storing te veroorzaken laat staan storingsvrij te ontvangen in de 70cm band. In de 23 cm band is veel meer ruimte beschikbaar (1240 tot 1300 MHz waarvan 1243.250 tot 1260 en 1272 tot 1290.994 in het bandplan voor ATV) zodat de diverse diensten hier beter naast elkaar kunnen bestaan. Tevens is het ook voor de Namateur tegenwoordig geen probleem om ook op deze band QRV te zijn, doordat er kant en klare modules beschikbaar zijn op de markt, waardoor er geen noodzaak is om hoogwaardige technische kennis te hebben op dit gebied, en het dus voor de Namateur een toegankelijke techniek is.

Motivering:

Onder de Namateurs zijn een groot aantal beginnende ATV gebruikers, die op moment noodgedwongen gebruik maken van de 70 cm band omdat er geen andere band beschikbaar is binnen de N registratie waar breedband ATV mogelijk is.

HB:

Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

Voorstel 2 A28 Leiden

De Verenigingsraad van de VERON draagt het Hoofdbestuur op om, eventueel in overleg met de afdelingen, te komen tot voorstellen voor de volgende VR, waarbij een oplossing voorgedragen wordt aangaande de personele problemen rond de Afdelingsbesturen. Verzoekt het Hoofdbestuur te komen tot voorstellen aangaande de wijzigingen van de Statuten (Art 14) en het afdelingsreglement, waardoor afdelingen mogelijk op andere, werkbare, wijze kunnen functioneren.

Motivatie:

Niet alleen een vereniging, zoals de VERON, maar het gehele maatschappelijk en sociale middenveld zoals verenigingen, besturen van stichtingen, kerken en het vrijwilligerswerk in het algemeen hebben tegenwoordig een probleem om besturen te bemensen. Zelfs vrijwilligerswerk staat steeds meer onder druk. Zelfs binnen de politiek en vakorganisaties kennen het probleem. De meerderheid van de Nederlanders is niet meer gemotiveerd om georganiseerd te zijn. Dit probleem is ook de afdelingen binnen geslopen. Deelnemen, als vrijwilliger, aan activiteiten is op dit moment gelukkig geen probleem, maar het “zakelijkbesturen van een afdeling is onderhevig aan leden die kunstgrepen uitvoeren om een bestuur statutair te bemensen. Zo zijn er actieve afdelingen, die het vaak moeten doen met interim bestuursleden. Om dit problemen te voorkomen kan het vaak belangrijk zijn dat bepaalde functies uitgevoerd kunnen worden door o.a. nietleden, die zonder kennis van onze vereniging het vak van penningmeester of secretaris deskundig uit kunnen voeren. Afdeling Leiden heeft enige jaren geleden tijdens de VR een dergelijk voorstel ingediend, maar weer op verzoek van het HB ingetrokken. Wel moesten we het doen met de reactie van het HB, dat als een afdeling geen volledig bestuur volgens het afdelingsregelement en statuten kan bemensen, de afdeling opgeheven moet worden. Gesprekken met andere afdelingen bracht wel goede adviezen, maar geen oplossing. Verder natuurlijk ook de vragen, hoe o.a. te handelen aangaande bepaalde services, waaronder de QSLservice. Ook deze problematiek is besproken tijdens de laatste regionale bijeenkomst op 16 november te Rotterdam. Aldaar werd aan ons geadviseerd om het voorstel opnieuw te bekijken en eventueel aangepast weer in te dienen. Bij de hoofdstukken “Constaterenen “Voorstelzijn de onderdelen aangaande de commissies, PI4AA en redactie Electron verwijderd. Aangaande de afdelingen en afdelingsbesturen is het document inhoudelijk ongewijzigd. Voor ons is het van groot belang dat alle afdelingen, waar radioamateurs en belangstellenden georganiseerd actief zijn, behouden, zelfs gekoesterd, dienen te worden. De leden van afdeling Leiden A28, constateren dat het voor veel afdelingen een groot probleem is om een volledig bestuur te formeren. Vooral functies voor een dagelijks bestuur zijn bijzonder moeilijk in te vullen.

HB: Zoals de afdeling in het voorwoord aangeeft is een zelfde voorstel van de afdeling m.b.t. de gestelde problematiek rond de afdelingsbesturen reeds op een vorige VR (in 2014 als voorstel 2) ingediend (en ingetrokken).

Het commentaar van het HB luidde toen (en luidt nog steeds):

Onze vereniging functioneert door middel van vrijwilligers. Vacatures in afdelingsbesturen dienen door de leden van de afdelingen te worden ingevuld. Indien het onmogelijk blijkt een afdelingsbestuur te continueren, kan de afdeling uiteindelijk worden opgeheven en worden de leden naar naburige afdelingen overgeschreven. Dat heeft zich in het verleden reeds enkele malen voorgedaan. De afdeling verlangt van het HB het onmogelijke. Het HB ziet geen mogelijkheid tot zodanige wijziging van de statuten en reglementen dat geen vrijwilligers meer nodig zijn en het probleem van vacatures in afdelingsbesturen daarmee zal zijn opgelost. Het verenigingsrecht kent ruwweg 2 varianten: de vereniging met getrapte zeggenschapsstructuur en de vereniging met directe representatie. Voor beide varianten geldt dat eventuele afdelingen moeten functioneren onder besturen. De afdeling zorgt daarvoor of de afdeling wordt uiteindelijk opgeheven. Het gaat niet aan dit probleem op het bordje te leggen van het HB, dat het ook niet kan oplossen, tenzij de oplossing gezien wordt in een zodanige structuur dat de afdelingen worden afgeschaft.

Daaraan voegt het HB thans nog toe:

Weliswaar staat de wet toe dat de statuten kunnen bepalen dat bestuurders ook buiten de leden worden benoemd en zijn daarvoor misschien wel (professionele) bestuurders beschikbaar, maar de vraag is of wij wel willen dat afdelingen gedeeltelijk door buitenstaanders worden bestuurd omdat wij daarvoor bij de leden de handen niet altijd meer op elkaar krijgen. Aangenomen mag worden dat die buitenstaanders geen vrijwilligers zullen zijn, maar de functie van afdelingsbestuurder beroepsmatig en tegen betaling zullen uitoefenen. Vraag is of een statutenwijziging om dit mogelijk te maken wel wenselijk is en –indien al beroepsbestuurders kunnen worden aangetrokken op afdelingsniveaudit niet een sneeuwbaleffect tot gevolg zal hebben. Want waarom nog vrijwilliger zijn als er ook voor betaald kan worden? Het zal ook een verandering van het karakter van de vereniging betekenen.

Voorstel 3 A28 Leiden

De Verenigingsraad verzoekt het HB om in samenwerking met desbetreffende commissies, waaronder de Jeugdcommissie, te komen tot de ontwikkeling van een “VERON kids Electronals bijvoorbeeld een losbladige bijlage in Electron, alsmede in digitale vorm die bijvoorbeeld op populaire websites en sociale media voor jongeren geplaatst kunnen worden.

Motivering:

Een terugloop van leden en onvoldoende aandacht voor jongeren voor een technische hobby. Ondanks de vele arbeid van leden, jeugdcommissie en het HB om jongeren bij onze hobby te betrekken is het belangrijk om deze jongeren te blijven interesseren voor techniek. Vaak zijn technieklessen in het basisen voortgezet onderwijs, alsmede Kids Day, te tijdelijk om deze jongeren te blijven interesseren. Belangrijk is dat na de eerste kennismaking er een mogelijkheid moet zijn om jongeren te blijven betrekken met laagdrempelige publicaties rond techniek. Lid of geen lid moet dan geen probleem zijn om jongeren bij onze hobby te betrekken. Ontwikkeling van zowel een papieren als een digitale “VERON kids Electronmet laagdrempelige onderwerpen met populaire verklaring hoe bijvoorbeeld componenten werken. De papieren versie kan bijvoorbeeld ingesloten bij Electron aan de leden verzonden, die het dan weer kunnen verspreiden onder jongeren. De meeste jongeren lezen liever hun informatie digitaal of via een APP op hun “mobiel”.

HB:

Het HB onderzoekt al een jaar of er hiervoor mogelijkheden zijn, echter of een voorstel in deze vorm uitvoerbaar is valt nog te bezien.

Voorstel 4 A13 Eindhoven

De VR draagt het HB op om zich in te spannen om bet ATOF beleid zodanig te beïnvloedden dat modes niet langer worden gekoppeld aan een ATOF. Zonder dat dit ten koste gaat van bet aantal beschikbare frequenties in een regio binnen een bepaald dekkingsgebied.

Motivering:

Met de huidige beperkingen die aan een ATOF gesteld worden is het niet mogelijk om meerdere modes aan een enkele frequentie te koppelen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een repetear functie te realiseren waarbij de ingang zowel een analoge mode als een digitale mode doorgeeft naar de uitgang. Eveneens is bet niet toegestaan om een repeater functie te realiseren waarbij de uitgang verschillende modes van uitzendingen ondersteunt en waarbij de ingang zowel een analoge mode als een digitale mode doorgeeft naar de uitgang. Aangezien de technische mogelijkheden snel toenemen, zou bet wenselijk zijn dat ook de ATOF regelgeving flexibeler wordt. Opmerking: dit voorstel is in lijn met voorstel VIE16_C5_27 van de VERON voor de aankomende IARU Region1 Vienna April 1517 2016 vergadering (“New modulation techniques ask for adaptation of text and bandplans to prevent limitations of developments”).

HB:

In het verslag van het AO staat dat de VERON al geruime tijd (2 jaar) in discussie is met AT over dit onderwerp. In de loop van dit jaar zal de ATOFregeling aanzienlijk flexibeler worden.

Voorstel 5 A21 ARAC

Het HB wordt verzocht aan AT voor te stellen, om het bandsegment voor ATV in de 23 cm Band beschikbaar te laten stellen voor Ngelicenseerden.

Motivering:

Het enige doel van dit voorstel is het voorkomen of verminderen van onderlinge storing tussen amateurdiensten in de 70 cm band. In de 70 cm band is sprake van sterk toenemende activiteiten met digitale repeaters, waarbij een overlap plaatsvindt met ATVsignalen. ATVsignalen in de 70 cm band hebben een bandbreedte van ongeveer 7 MHz, mede hierdoor is overlap niet te voorkomen. Digitale repeaters zenden iedere minuut een signaal uit (o.a. noodzakelijk voor de “roaming”functie), ook zonder activiteiten door gebruikers. Het gebruik van AMATV in de 70 cm band is bijna niet meer mogelijk zonder onderlinge storing met digitale repeaters en amateursatellietverkeer. Het kan ook problemen opleveren voor consumenten die steeds meer afstandsbedieningen en soortgelijke apparatuur gebruiken. In de 23 cm band is veel meer ruimte beschikbaar zonder dat overlap op hoeft te treden tussen verschillende amateurdiensten. Apparatuur (kantenklaar, in modules of bouwpakketten) voor ATV in de 23 cm band is ruim beschikbaar en betaalbaar. Om deze reden zou het wenselijk zijn de 23 cm (voor ATV en wellicht andere amateurdiensten) beschikbaar te laten stellen voor Ngelicenseerden, zodat activiteiten zich hiernaartoe kunnen bewegen.

HB:

Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

Voorstel 6 A23 Den Helder

A23 vraagt het hoofdbestuur om zich in te spannen voor het moderniseren van het bandplan en het daarheen te leiden dat er spectrum wordt ingeruimd voor “weak signal modes”.

Motivering:

De betrekkelijk nieuwe modes JT65 en JT9 zijn op de HFbanden waar dat mogelijk is neergestreken in het stukje spectrum 76 tot 80 kHz vanaf de onderste bandgrens. Op 80 meter geeft dat een conflict met de IARU bandplannen. Zie: http://www.iarur2.org/bandplan/. Het bandplan voor alle drie regio’s geeft aan dat het gedeelte 35003580 is toegewezen aan CW. Hoewel het bandplan de status van “aanbevelingheeft, hebben sommige lieden het plan opgevat om door middel van DQRM (deliberate QRM) de JTxx signalen te storen. Tijdens het aanspreken van de betreffende amateur op zijn gedrag geeft de OM aan het CW gedeelte doorloopt tot 3580 kHz.

Men zal zich wellicht afvragen of die modes geen spectrum kunnen delen met andere digitale modes. Welnu, die andere modes worden bedreven met aanmerkelijk hogere vermogens en de “weak signal modeshebben dan weinig kans.

HB:

In comittee C4 van IARU R1 is een aantal voorstellen gedaan die op de agenda staan van de IARUR1 Interim Meeting in Wenen op 16 en 17 april 2016. Zie daarvoor: http://www.iarur1.org/index.php/documents/Documents/HF/InterimMeeting2016HFCommitteeC4v3.zip/ . Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

6. TomTom stoort?

5 megahertz (60m) is sinds enige tijd een amateurband (op NIB basis!). Het is een band met andere propagatie eigenschappen dan 80 of 40m en dus best wel interessant. Daarbij is de antenne ook nog wel te doen (2 x13.5m), dus na een gewenste ingreep aan mijn FT2000 (Frontend filter) ook meteen even het druppeltje tin op de belangrijke overgang laten vallen et voila, doorlopend zenden tussen 0.5 en 30 MHz.

Antenne gemaakt, af getuned en set aan en O Jé O , 59+20 of meer aan rommel. Huh? Nu waren 80 en 40 bij mij al niet al te rustig, maar ja je zit een woonwijk c.q. bebouwing dus plattelandsrust in de ether kan en mag je niet verwachten. Maar 59+ een boel is vreemd en hoort niet. OK, op zoek dus. Ontvangertje (scanner) met VHF antennetje (lekker doof) en in het donker lopen maar. Tsja, je wil ook niet al te erg opvallen in de buurt. Tot mijn verbazing was ik vrij snel buiten mijn woning de storing kwijt. Verder in de woning, hoofdschakelaar om is het best, maar wel de laatste redding want alles weer op tijd zetten lonkte ook niet erg. In de woning zoeken, hé in of bij de shack hoor ik het wel erg goed. Antenne tegen de muur, STEVIG! Hmm, ik ben in de buurt. Zit het bij de buren? Toch nog maar even verder snuffelen. Antennetje onder bureau en nog steviger, weer huh? Alle rommel onder het bureau vandaan en dan komt je in het hard van alle 220 aansluiting, gelukkig staat er van alles voor want jeetje wat een bende, hoezo draadloos. En daar is het echt hard, zit het dan toch bij mijzelf? Stekkers trekken, geen resultaat? Wat zit daar in de hoek voor stekker. Zaklamp en spiegeltje er bij. What te Fu..., een TomTom voedinkje. Ik gebruik de TomTom (GO910) al jaren niet meer, dus waarom zit dat voedinkje daar dan nog? Hup trek er uit en JIHA, storing verdwijnt op scanner. FT2000? Van S9++ naar S7, BETER! Even draaien en ik hoor nu echt RZAM signalen, mooi. Tevreden, dit was wat ik gewend ben op 40 en 80, dus stads geruis zullen we maar zeggen. Is dit verhaal voorbij, nee. Let op:

Het voorjaar komt er weer aan en dus ben ik ook bezig om 6 en 4 meter weer 'staandebij' te krijgen. Ik sluit alles aan, schakel mijn oude vertrouwde 847 in op 6m en What the Fu.... Storing en niet zo'n beetje ook. De hele 6m band vol met carriers en ik hoorde iets wat lijkt op een draaiende motor? Antenne draaien en wederom dwars over het eigen huis, het zal toch niet waar zijn? Zelfde tactiek als hierboven, maar daar was ik al snel uit, niet bij mijzelf. In het donker (ja ja) met het scannertje, ook snel weer verder van de woning(en). Weer terug, aan de voorkant luisteren aan de achterzijde (tuinen) luisteren, hmmm het lijkt bij de buren twee of drie huizen verder te zitten. Gelukkig heb ik een prima contact met de buren twee huizen verder, dus daar eerst maar eens kijken. Gelukkig klopte mijn gevoel, kom binnen, koffie, wat is aan de hand hoe kunnen we helpen? Top! Scannertje mee het hele huis door en het lijkt de afzuiginstallatie, stekker er uit. Nee die is het niet, huh. Antennetje tegen de muur, nog harder. Ships, bij de buren drie huizen verder en die wonen er net, hoe ga ik dat uitleggen? Voor de zekerheid even de hoofdschakelaar om en ja het zit niet hier, geweldige buren. Hier eindigt dit verhaal, kom ik later nog wel op terug. Maar terwijl wij op zolder aan het 'snuffelen' zijn, loop ik de kamer van één van de kinderen in en wat ziet mijn oog, prominent in een stopcontact? Ja zeker, een exact gelijk TomTom voedinkje! Buurman, is die van je zoon en waarvoor wordt die gebruikt? O, hij is de lader van zijn telefoon kwijt en daarmee laadt hij nu zijn telefoon op. Huh, kan dat dan? Maar, zegt de buurman, hij heeft net zijn nieuwe S7 ontvangen dus die heeft hij niet meer nodig, rats uit het stopcontact. Dat is mooi, denk ik, kan nooit kwaad. Na vele dankzeggingen mijnerzijds weer naar huis, mijn lieftallige XYL heeft een dag later ook nog even een bloemetje gebracht! Doe de voordeur open en ik hoor morse, S01? S01, huh, CQ de S01WH! Ik naar boven, de FT2000 staat op 5405 kHz + mijn nieuwe antenne. Kijk op de meter, s0??? Wat s0, weer CQ de S01WH en 549? Ik grijp de sleutel en sein PA4XA. Onmiddellijk hoor ik PA4XA de S01WH, ur 599 bk. Ik sein OK tnx ur 599, tnx new country 73, S01WH de PA4XA. TU seint hij. Even een dansje door mijn shack, nog eens even goed kijken naar 60 m en het is rustig, echt rustig. Max. is S3 maar op heel veel stukken meter hoek (s0). Hmmm prachtig, 80 en 40M?? Antenne om en het is niet te geloven maar ook 80, 40 en 30m zijn opeens rustig op een meer dan wenselijk stadsniveau.

Ik kan bewijzen dat dit verhaal klopt, kijk maar op de website van S01WH en voer mijn call in in zijn online log, PA4XA 60m check. Moraal van dit verhaal: ieder nadeel heeft zijn voordeel (wie heeft dat ook weer gezegd?, toepasselijk). 6m storing moet nog, maar dat gaat me zeker lukken, ik ben nu in de ; 'winning mood'. Hieronder nog een plaatje van de boosdoener, misschien heeft u hier ook wel last van?

Best 73's, Sietse, PA4XA

7. Slotwoord

Het is een mooie nieuwsbrief geworden. De VR voorstellen zullen denk ik wel even aan de orde komen a.s. maandag denk ik, dus denk er goed over na, ook jouw stem telt.

Ik heb mijn TomTom ervaringen beschreven hoe ik het heb ervaren, niet moeilijk dus. Heb je zelf ook iets leuks mee gemaakt, doe er iets mee wij willen de ervaring graag met je delen.

Maandag een soort gelijk verhaal, maar dan in beeld en geluid en dat is natuurlijk nog leuker. Mis het niet, Klaas kan geweldig vertellen!

Fijn weekend en tot overmorgen,

Best 73’s, Sietse (PA4XA)