VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Januari 2017 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Stef Macrander PA0SJM 362082 pa0sjm@veron.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Webmaster Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 0204930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award Martin Ouwehand PF9A 366101 pf9a@veron.nl
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

 1. Voorwoord (PA4XA)

 2. Maandag 12 december 2016 (Bestuur)

 3. Verslag lezing december (PA0SJM)

 4. Uitslag Waterlandcup 2016 (PF9A)

 5. Uitnodiging ALV A56 Waterland (Bestuur)

 6. Break Break (PF9DC)

 7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

Laat ik beginnen met het doen van de beste wensen, veel gezondheid en inpirerende belevenissen in 2017 voor de lezers van deze nieuwsbrief. Natuurlijk hoort daar ook een mooi hobbyjaar bij. Maandag zal ik deze wensen nog even omzetten in een ferme handdruk. Maandag a.s. natuurlijk weer de nieuwjaarsbijeenkomst, al jaren staat die in het teken van de haring van Martin. Maar er zijn ook voldoende andere lekkernijen om er een gezellige avond met onderling qso van te maken.

V.w.b. de hobbieactiviteiten ben ik snel klaar deze maand, want die waren er niet echt de afgelopen weken. Ondanks een ruime week vakantie is er bitter weinig van terecht gekomen op en paar CW qso's op 17m na. Allerlei klussen en klusjes stonden op de agenda. En o ja, één ding heb ik eindelijk wel gedaan. Ik heb al jaren een mooi bord met al mijn QSL trofeeën. Die heb een jaar of 10 geleden gemaakt en die was aan renovatie toe. De kaarten vielen eraf, de kaarten waren sterk verkleurd etc. Dus een halve dag bezig geweest en nu is weer een mooi kleurrijk bord met QSL kaarten en PACC vaantjes. Zie de foto op de volgende pagina. Is niet geweldig van kwaliteit, maar er zit een kunststof plaat voor dus die spiegelt als een gek.

Volgende maand hebben we alweer onze ALV. Zoals gewoonlijk staan daar ook de (vrijwillige) functies binnen onze afdeling weer op de agenda. Altijd weer een heikel punt. Ik hoop dat die allemaal weer gevuld kunnen worden, maar leden van deze afdeling 'hoed uw zaak'! Voordat je het weet kan je iedere maand naar Zaandam voor een bijeenkomst. Dus denk de komende weken eens even na over wat je kan en wil betekenen voor deze afdeling. En ja daar is hij weer: COPIJ! Verder zeg ik hier niets over.

Maar volgende maand ook weer onze prachtige PACC contest. Nog ruim een maand om te plannen en te bouwen en te testen. Het is altijd weer een super leuke contest, dus begin bijtijds en zet met ons Nederland op de amateurkaart van de wereld.

Ik stop er even mee en hoop jullie allemaal te zien a.s. maandag.

2. Maandag 9 januari 2017 (let op de dag!!!)

Op maandag 9 januari staat onze nieuwjaarsreceptie op de agenda. Onderling QSO en heerlijke hapjes en drankjes. Neem de echtgenote eens mee, dan ziet ze met wie je altijd zit te kletsen over de zender. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en Marjan

zal er weer zijn om ons te voorzien van de natjes en droogjes, waaronder de onvolprezen Volendamse haring van Martin. Erwin, onze QSLmanager, zorgt weer voor de QSL koffer.

3. Lezing SOTA door Geert pa7zee

Op onze bijeenkomst van 12 december hadden we Geert, pa3zee bereid gevonden om een voordracht te houden over SOTA, oftewel Summits On The Air. Even in een Engels woordenboek gesnuffeld … daar staat hoogste punt, op hoogste niveau , we zien al waar het naar toegaat: het maken van verbindingen op hoog niveau, dus bergtoppen zijn de gewilde plekken om te activeren.

Op uiterst ontspannen en humoristische wijze werden we bijna enthousiast gemaakt om zelf dit ook eens te gaan doen. Maar … dat vraagt veel van je, de fysieke conditie dient uitstekend te zijn, de mee te dragen apparatuur moet uitgekiend zijn wat betreft omvang en .. erg belangrijk gewicht. Want je moet dan wel zo’n bult opklimmen wat dan vaak onder erbarmelijke omstandigheden plaats vindt. Ook moet een achterblijvende relatie er zijn die weet waar je naar toe gaat. Geert heeft in zijn xyl een perfecte waakster en mocht er iets fout gaan dan kan zij te hulp komen of om hulp vragen.

Hier zien we hoe Geert bezig is met het maken van een qso. Zo zagen we hoe hij in stromende regen onder een grote vrachtauto zat met het plankje en setje op zijn knieën, dat was nog een comfortabele “onderkomen”. Maar het kan ook zo koud zijn dat je nauwelijks met je handen kunt werken. Toch is deze tak van de hobby erg in trek bij velen. Je moet wel bereisd zijn en van lopen in de bergen houden. De voldoening van een mooie verbinding is er dan ook naar. Jammer was wel dat we met zo’n klein gezelschap waren maar zoals Geert later liet weten heeft hij het erg prettig gevonden om ons weer met zo’n boeiende lezing te onderhouden. We moeten heel blij zijn met mensen die belangeloos de afdelingen komen bezoeken om te vertellen over hun manier van het bedrijven van de radiohobby.

73 Stef, pa0sjm

5. Waterland cup 2016 (Eindstand)

Call Punten
1. PA0MIR 456
2. PA3HGP 364
3. PH4E 306
4. Pi4WLD 290
 1. PE1FWM 281

 2. PF9A 275

 3. PE1DHN 270

 4. PA0SJM 254

 5. PA3KVL 234

 6. PD3BL 226

 7. PA4XA 184

 8. PB7WQ 173

 9. PA3AAV 141

 10. PA1FR 135

 11. PA0CT 109

 12. PE1OUD 92

 13. PE2ELS 89

 14. PA2SWL 69

 15. PA7YI 60

 16. PD2YL 52

 17. PA3GQM 50

 18. PD2MGG 48

 19. PA3ANZ 40

 20. PA3HAA 30

 21. PD0LFJ 21

 22. PA5PEX – PA1HH 18

28. LY9A – PA3HEN 16

 1. PA5BM 12

 2. PE1ER 7

 3. LY4T 4

De eerste 15 komen in aanmerking voor een aandenken.

Volendam 31 December 2016 Martin Ouwehand PF9A

5. Uitnodiging ALV A56 Waterland

Met dit schrijven wil het bestuur van de VERON afdeling 56 Waterland U van harte uitnodigen tot het bijwonen van onze Jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 6 februari aanstaande in het clubgebouw van de Hengelsport Vereniging aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De aanvang is 20:00 uur.

Na half januari 2017 ontvangt U de hieronder genoemde stukken per mail en via de website:

vergadering. De agenda is als volgt samengesteld:

 1. Opening

 2. Notulen huishoudelijke jaarvergadering 2016

 3. Jaarverslag 2016

 4. Financieel overzicht 2016

 5. Verslag kascontrole commissie

 6. Gelegenheid voor het stellen van vragen Pauze

 7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie

 8. Verkiezing afgevaardigden VR 2017

 9. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en allen herkiesbaar

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

Mocht u niet op deze vergadering aanwezig kunnen zijn wilt u dan zo vriendelijk zijn

dit bij ondergetekende kenbaar te maken. Uw aanwezigheid wordt echter zeer op

prijs gesteld in het belang van onze afdeling A56. Graag zien wij u op 6 februari in

het clubgebouw van de Hengelsport vereniging aan de Vrouwenzandstraat 157,

1443WJ in Purmerend.

73,

Stef Macrander , pa0sjm , Secretaris afd. Waterland

H. Dirckszstr. 18 1135 HL Edam Tel: 0048174356 Email: pa0sjm@veron.nl

6. Break Break

Zo af en toe kom je bij het luisteren op een typisch amateur dingetje uit waarvan je je afvraagt: hoe zit dat nu precies?

Zo ook in dit geval op de DStar reflector REF001C waarbij een Brits station “break break” riep en een Amerikaans station daarop vroeg “what’s the emergency?” Want, zo vertelde hij later, in Amerika staat de oproep “break break” voor een life or death situatie. Maar is dat in alle gevallen ook echt zo?

De term “break” of in CW “bk” blijkt in zijn gebruik toch een minder zwart/wit betekenis te hebben dan door onze Amerikaanse vriend werd gesuggereerd. Volgens het woordenboek betekend de term “break” het onderbreken of een onderbreking van een radio uitzending. Er zijn duidelijk drie manieren te onderscheiden voor het gebruik van het woord “break” in radio communicatie:

Zo is “break” aan het einde van een uitzending bedoelt om aan te geven dat een korte pauze word ingelast en dat de uitzending op korte termijn word hervat. Binnen de politie en brandweer word dit gebruikt om aan te geven dat meer informatie volgt.

De tweede mogelijkheid is het scheiden van twee berichten voor twee verschillende stationsbinnen dezelfde uitzending, bijvoorbeeld PA4SVG is gehoord break PA1DR de microfoon.Een ander voorbeeld stampt uit de luchtvaart communicatie waarbij “break break” op die laatste wijze veel gebruikt word zoals bijvoorbeeld: “KLM 69W read back correct, break break, Emirates 150 hold position and contact 121.705”.

De derde mogelijkheid die geaccepteerd en blijkbaar vele landen als het enige gebruik aangeleerd. Het word gebruikt om aan te geven dat het verkeer met hogere prioriteit is en dus de huidige uitzendingen dienen te worden onderbroken. Precies zoals de Amerikaanse amateur aangaf.

Waar hoor je het mis gaan? Nu precies in de wijze waarop het Britse station zich wilde in melden in het lopende QSO. Gebruik van break break is daarbij dus duidelijk een no go. Meldt je in met je call en niets anders.

PF9DC, Andor (Bron: Amstelstraler, jaargang 37, nummer 4 van December 2016)

7. Slotwoord

Ik stop er mee, maar niet nadat ik heb gemeld dat er drie bijlagen bij deze nieuwsbrief zitten. Ik heb het SRA bulletin van decmebr 2016 van de afdeling Schagen bijgevoegd omdat daar een prachtig verhaal in staat van Michel F4VKQ (ex PA3HTW) en zijn verhuizing naar Frankrijk. Een gevalletje 'Ik vertrek' die ik jullie niet intergraal wilde onthouden.

Daarnaast nog twee bijlagen over activiteiten in de nabije toekomst, doe er je voordeel mee.

Dus a.s. maandag nieuwjaarsbijeenkomst (receptie?), komen!

Best 73's,

Sietse (PA4XA) Redacteur A56