VERON afd. 56 Waterland Elektronische Nieuwsbrief. Oktober 2018 Redactie: PA4XA pa4xa@amsat.org
Naam Call Telefoon Email adres
Voorzitter Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Secretaris Bernard Kruithof PD4BER 06-57747524 bernard.kruithof@ online.nl clubzaken: pi4wld@veron.nl
Penningmeester Pim Eijlander PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl
Bestuurslid Web-master Gert Meinen PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl
Bestuurslid Jan Beijer PE2ELS 020-4930194 jbijer2@xs4all.nl
QSL manager Erwin Kleis PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org
Leesmap Nico van der Bijl PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl
Waterland Award
Redactie nieuwsbrief Sietse PA4XA Via email! pa4xa@amsat.org
Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz
Homepage http://www.veronwaterland.nl/

INHOUD

  1. Voorwoord (PA4XA)

  2. Maandag 1 oktober 2018 (Bestuur)

  3. Een radio(zender) uit het verzet (PA0SJM)

  4. Eraan/Eraf

  5. Locator (PE1FWM)

  6. Zendamateurs (AT)

  7. Slotwoord (PA4XA)

1. Voorwoord

De eerste 'storm' is weer een feit. De herfst is begonnen en dat is qua altijd weer even slikken, maar qua hobby breken er weer gouden tijden aan. Hoe slechter het weer hoe fijner het is om in de shack te vertoeven. Een tweede voordeel is dat de doorgaans waardeloze zomercondities, plaats maken voor iets beter 'winter' condities. Nu is dat in een zonnevlekkendip niet echt een opsteker, maar goed alle kleine beetjes helpen. Vooral de lage banden verdienen aandacht de komende maanden, maar ja wij 'randstad bewoners' met tuinen en balkons als een postzegel is dat een pittige opgave. Het is dan een kwestie van de wensen en verwachtingen aanpassen, DX zal een uitzondering worden maar met een ernstig verkorte antenne en laag vermogen en een dosis geduld en geluk wordt opeens een QSO met HB0 op 60meter een enorm plezier. 30, 40 en 60 zijn wat dat betreft doenbare frequenties die de aandacht echt verdienen. Kan er niet eens een lezing komen over verkorte antennes voor de lage banden?

En dan, is FT8 een zegen of een vloek? Die vraag houdt mij bezig de laatste tijd. Met mijn bovenstaande opmerkingen in het achterhoofd is FT8 echt een zegen, kleine vermogens en kleine antennes en toch mooie verbindingen. Maar daar houdt het wel op bij mij, want heeft dit nog iets met het zendamateurisme te maken? Het zijn twee PC's die met elkaar praten, na één muisklik wordt een qso volautomatisch gemaakt en gelogd. Er zijn al programmaatjes die er voor zorgen dat je helemaal niets meer hoeft te doen, de PC kijkt in het logboek en als dat land of ander gegeven er nog niet in staat wordt de verbinding automatisch gemaakt en gelogd, het zal niet lang meer duren voordat die ook meteen automatisch wordt geupload naar LOTW. Dan hebben wij de menselijke handeling beperkt tot het aan-en uitzetten van de installatie en dan gaan we andere dingen doen, want alles gaat vanzelf. Hhhmmm, word ik daar blij van? Nou eigenlijk helemaal niet. Dit gaat alleen nog maar over de amateur zelf, maar er zijn ook andere gevolgen: De mogelijkheid om nog gewone phone of CW verbindingen staat onder druk door FT8, ik hoorde een fanatieke 60m dx-er laatst zeggen dat er weinig CW qso's meer te maken waren omdat iedereen alles met FT8 doet op 60m. Of FT8 telt nu ook mee voor het DXCC. Ik weet het er zijn ook nog heel veel andere digitale modes die nog wel iets van een zendamateur vragen, ook al is dat ook al niet veel meer, maar FT8 is wat dat betreft next level. Vooruitgang houden we niet tegen, maar of dit nu goed is voor het zendamateurisme, ik waag het te betwijfelen? Misschien leuk om eens een half uurtje van gedachten over te wisselen?

2. Maandag 1 oktober 2018

We weten al heel lang dat (onze) Gert, PA3AAV, een DX en contestkanon is en wereldwijd meetelt. In dat kader is het niet vreemd dat hij als scheidsrechter word ingezet bij de WRTC. Dit keer is Gert afgelopen zomer in Duitsland geweest waar de WRTC2018 werd georganiseerd, een soort Olympische Spelen of wereldkampioenschappen voor zendamateurs. Hij gaat ons deze avond meenemen in dit WRTC en kan vanuit eigen ervaringen aan ons vertellen hoe dat nu werkt en wat het allemaal betekent zo'n WRTC. Gert kennende wordt het een boeiend verhaal ondersteund met mooie foto's. De bijeenkomst is zoals gewoonlijk in het clubgebouw van de hengelsport vereniging in Purmerend, aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. De avond begint om 20.00 uur en Marjan zal er weer zijn om ons te voorzien van de uitgebreide natjes en droogjes. Erwin, onze QSL-manager, is er weer en heeft de QSLkoffer bij zich met een enkele nieuwe kaarten.

3. Radio (zender?) uit het verzet, 1944

Enige tijd geleden waren we op bezoek in het Verzetsmuseum bij Groesbeek. Daar heeft zich in de 2de wereldoorlog heel wat afgespeeld. Al kun je eigenlijk niet spreken van “spelen”. Er zijn daar vele doden gevallen.

Heel interessant museum met centraal een grote maquette van het oorlogsgebied van de omgeving. Met animatie van licht en geluid wordt er verteld van die dagen bij Nijmegen. Nu trof ik nog een “radio” aan welke was gebruikt door het verzet.

Heel mooi, maar ik kan er eigenlijk geen radio in herkennen. Staat wel een mooie lamp op de plank. Het is nog wel een Philips exemplaar. De accu zal wel zijn voor de gloeidraadvoeding. De grote spoel met lamellenkern, zichtbaar achter de lamp kan ik eigenlijk ook niet zien als een onderdeel voor radio-ontvangst. Of, als het een zender is zou het misschien een modulatietrafo kunnen zijn. Maar .. de kist bevat misschien wel wat meer, daar konden we niet inkijken. Misschien is er iemand uit onze gelederen die er wat meer van weet.

Alhoewel ik geen reclame wil maken voor het museum kan ik toch aanraden daar eens binnen te gaan als men in de buurt is van Groesbeek.

Stef (PA0SJM)

4. Eraan/Eraf Apple iPhone 4S

In originele doos. Met beschermhoes (2) Met lader en kabel en Beknopte Handleiding. Mag weg voor weinig. In onberispelijke staat.

Interesse? Mail me: pa0sjm@veron.nl

5. Locator.

Gebeurt het jullie ook wel eens, b.v. in FT8? Je roept CQ of maakt net een verbinding af met het tegen station, wordt je meteen aangeroepen door een ander station. Echter dat station komt meteen met het rapport, de QTH locator komt dus niet mee. Oké, niets aan de hand, bij de meeste call’s kan je die nog wel terugvinden op b.v. QRZ.com, QRZCQ of zelfs eQSL, maar …niet altijd!

Als er een adres voorhanden is kan het ook anders. Op de website: http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php? kan je behalve op callsign ook op adres zoeken. Type het adres in of copy / paste het van QRZ.com of iets dergelijks en er verschijnt een QTH locator met een kaart met daarop aangegeven dat locator vak. Hier een voorbeeld met mijn eigen adres:

Op deze manier heb ik al heel wat keren een locator (terug) kunnen vinden.

Best 73’s, Evert-Jan PE1FWM.

6. Radiozendamateurs

Radiozendamateurs hebben een passie voor radio en techniek. Ze hebben een rijke geschiedenis in het ontwikkelen van nieuwe manieren om via de ether te communiceren.

Ontdekken van storende apparatuur Radiozendamateurs (RZAM) hebben gevoelige ontvangstapparatuur, waardoor zij vaak eerder hinder van apparaten ondervinden dan andere spectrumgebruikers. Doordat zij deze storingen melden, ontdekt het agentschap tijdig nieuwe stoorbronnen. Zo kunnen grote storingsproblemen in een latere fase waarin er meer van deze storende apparaten of systemen op de markt aanwezig zijn, worden voorkomen. In 2017 is bijvoorbeeld de storing van zonnepanelen door signalen van radiozendamateurs aan het licht gekomen. Nader onderzoek van het agentschap toont aan dat ook andere spectrumgebruikers, zoals C2000, hinder kunnen ondervinden van deze stoorbron. Door bij de installatie van de zonnepanelen betere omvormers te gebruiken en op de juiste manier de installatie aan te leggen kan de 3 storing voorkomen worden. Agentschap Telecom voert daarom op dit moment gesprekken met partijen die daar een beslissende rol aan de voorkant kunnen hebben, zoals de Vereniging Eigen Huis. Maar ook wanneer apparatuur is voorzien een CE markering en voldoet aan de normen, kunnen amateurs met hun gevoelige ontvangstapparatuur nog hinder ervaren. We gebruiken de signalen van radiozendamateurs om gebrekkige apparatuur op te sporen en samen met toezichthouders in andere landen de handel hierin tegen te gaan. Zo is in 2017 een bepaald type PLC-modem (Power Line Communication) ontdekt die de CE markering droeg maar waar de noodzakelijke instellingen niet volledig doorgevoerd waren. Via een PLC-modem kun je internetsignalen door het huis transporteren via het eigen lichtnet. Een draad gebonden variant van Wifi dus. Door de fabrikant en grootgebruikers aan te spreken zijn de noodzakelijke instellingen (zogenaamde notches die voorkomen dat er bepaalde delen van het radiospectrum worden gestoord) alsnog aangebracht. Elk elektrisch apparaat, ook een elektrisch apparaat dat geen radiozender is, is te horen in de ether. Al die sporen van apparaten samen in de ether wordt man-made-noise of ruis genoemd. Deze ruis vermindert de bruikbaarheid van het spectrum. Dat heeft consequenties voor de waarde van het spectrum (meer kosten om toch spectrum te gebruiken) en de duurzaamheid (meer energie nodig om het signaal toch te laten aankomen) Dat risico wordt ook door radiozendamateurs geagendeerd. In 2017 schreef een aantal radiozendamateurs een eigen visiedocument over man-made-noise. Samen met onder andere Universiteit Twente gebruikt Agentschap Telecom deze input voor een meerjarenprogramma op dit gebied.

Toekomstig spectrum voor RZAM In de laatste decennia verschuift het zwaartepunt van de activiteiten van radiozendamateurs: er wordt minder geëxperimenteerd en meer gecommuniceerd; vaak met standaard beschikbare apparatuur in plaats van zelfgebouwde apparatuur. In de loop der jaren is het aandeel van radiozendamateurs in de ontwikkeling van nieuwe technologieën afgenomen. Dat is een logische ontwikkeling. Naarmate er door de grote mondiale techspelers meer nieuwe technologieën worden ontwikkeld en deze breder inzetbaar zijn, worden ze interessant voor commerciële en publieke partijen. De grote techspelers nemen de rol als innovator over, ontwerpen toepassingen voor een breder publiek en nemen daar spectrum voor in gebruik. Denk bijvoorbeeld aan mobiel dataverkeer – 4G en straks 5G -of GPS-toepassingen (Galileo/GNSS) We zien dat het experimentele karakter van het gebruik door zendamateurs afneemt. Met name in het spectrum waar toepassingen al breed beschikbaar zijn ligt innovatie niet meer voor de hand. Andere partijen staan te dringen om dit spectrum in te kunnen zetten. Bijvoorbeeld voor breedband data of voor andere, maatschappelijk gezien, interessante toepassingen. De verwachting is dat in de komende jaren de druk zal toenemen – zowel nationaal als internationaal – om bepaalde delen van het spectrum aan andere gebruikers dan radiozendamateurs toe te wijzen. Op de middellange en langere termijn zullen er beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Agentschap Telecom denkt hierover mee en zoekt daarbij, in samenspraak met RZAM-belangenvertegenwoordigers, naar oplossingen die alle partijen tevreden stellen. Bron: Agentschap Telecom

7. Slotwoord

Ik ben vroeg dit keer, ik had wat tijd beschikbaar en als ik eenmaal begin dan stop ik ook niet meer. Ik denk dat het een leuke nieuwsbrief is geworden met copij van twee afdelingsleden, dat is erg verheugend. Daarnaast een mooie lezing op maandag 1 oktober, wat willen we nog meer? Nou een goede opkomst zou mooi zijn, hi. Daarnaast mag het wel weer wat drukker worden op onze huisfrequentie 145.250 MHz en is de Waterlandronde een mooi moment om elkaar in de ether te ontmoeten en nieuwtjes uit wisselen. Iedere vrijdagavond om 21.00 uur offeren enkele leden van onze afdeling zich vrijwillig op om de ronde te leiden, geef ze de waardering die ze verdienen door eens de zender op die frequentie af te stemmen. Genoeg stichtelijke woorden, tot maandagavond 1 oktober a.s. en nog een fijn weekend,

Best 73's,

Sietse (PA4XA) Redacteur A56