††††††††† Notulen Betuursvergadering A-56 op 4 april 2016.

Plaats : Clubgebouw van de Hengelsport Vereniging te Purmerend .

Aanwezig : Jan pe2els, Nico pa0mir, Gert pa3aav, Pim pa5pex en Stef pa0sjm.

 

Nico opent de vergadering omstreeks 19.30 u.

 

Aandachtspunt 1

De fietstocht op 11 juni a.s. We moeten als vereniging opgeven voor deelname. Maximaal betaaalde ( beloonde ) deelnemers is 10 hetgeen dus voor onze kas een bedrag van 250 Ä kan opleveren. En .. dat is natuurlijk een mooie opsteker. We zouden in de Nieuwsbrief een stukje moeten plaatsen om deelnemers te werven!

 

Aandachtspunt 2

De QSL kaarten bezorging. Jammer dat Jan,pa0vss er mee gaat stoppen na lange tijd en nu zitten we met het probleem van het ontvangen van onze kaarten. Erwin zal hopelijk een oplossing vinden en in elk geval met Jan een regeling proberen te treffen.

 

Aandachtspunt 3

Pim, pa5pex komt met een idee om de bijeenkomsten om de maand te houden. Hetgeen een financiŽel voordeel kan opleveren. Toch vinden we dit niet zo gewenst, de regelmaat moet er een beetje inblijven.

 

Aandachtspunt 4

De kwestie Bankwijziging is in gang.

 

Aandachtspunt 5

Voor de lezing van pa0lmb over WSPR is een draad nodig als antenne. Vraag is of dit ook voor zenden is. Ik zal contact opnemen met Mans om te vragen wat de bedoeling is. In elk geval kunnen we ook inloggen met wifi.

 

Omstreeks 20.00 u. sluit Nico de vergadering en gaan we over de voorstellen stemmen.

Met daarna de lezing van Klaas pa3kvl.

 

Volgende vergadering :

Deze is in elk geval in september. Nadere datum zal bekend worden gemaakt.

de secr. A-56

Stef pa0sjm