††† Verslag Bestuursvergadering Veron afd.A-56 Waterland dd.13 dec.2016-12-2016

 

1††††††††† Nico opent de vergadering om 20.00u., welke was verschoven van 14 naar 13 dec.

††††††††††† Afmelding van Jan, pe2els. ( verhinderd )

††††††††††† aanwezig: Nico, Gert, Pim en Stef

2††††††††† Agendapunten

3††††††††† Geen ingekomen stukken

4††††††††† Actiepunten

††††††††††† Belangrijk punt is de QSL kaarten narigheid. Zoals het nu gaat is het niet goed.

††††††††††† We zullen bij de commissie dutch qsl bureau vragen of ze Erwin kunnen benoemen als RQM voor onze afdeling. We zijn dan niet meer afhankelijk van de Zaanstreek en

††††††††††† Erwin krijgt dan alle qsl voor onze afdeling binnen. Dus alles buiten de Zaanstreek om.

††††††††††† Gezien het aantal kaarten welke onze afdeling verhandelt zou onze afdeling toch wel †† gebaat zijn met een eigen RQM. ( zie opmerking onder punt 8 )

††††††††††† Voor de Reg Bijeenkomsten geldt dat de reiskosten uit onze afdelingskas worden ver-†† goed. Daarvoor geldt 0,19 ct per kilometer.

†††††††††† Overleden is Luc Spelt ex pa3dzq. Hij was al meer dan 10 jaar geen zendamateur

†††††††††† meer. Misschien in een Nieuwsbrief vermelden? Was toch oud afgedleingslid.

††††††††††† De QSL kaarten van leden die op een of andere manier gestopt zijn moeten wel††††††††† ††††††††††† aangeleverd blijven waarna de qsl manager dat verder kan afhandelen. Misschien hoe-ven familieleden van een overleden amateur die kaarten niet meer. Dat dan in overleg †††††††† met nabestaanden.

5††††††††† FinanciŽn

†††††††††† Dank zij enkele activiteiten staan we er niet geheel ongunstig voor. En een erfenis !

†††††††††† In elk geval is de situatie beter dan het vorige jaar. De Rabo fietstocht bracht tochmeer op dan de jaarlijkse bankkosten, maar we hopen een volgende keer wel op meer††† dan 6 deelnemers. Overigens was het wel een gezellige tocht.

†††††††††† Op de inventaris is geen afschrijving meer Ė er is bijna geen inventaris meer.

6††††††††† Evenementen

Er zal toch wat moeten komen vanuit de leden. Velddagen? Barbecue? Fort in Edam? Daarbij zou het dan wel heel mooi zijn als er dan meer mensen komen , dan we gewend zijn in de maandelijkse bijeenkomsten. Dus ideeŽn welkom. Excursie naar een bedrijf?

7††††††††† De Regiobijeenkomst was in Den Helder waar Nico en Gert ons hebben vertegenwoor-†† digd. Men stelt het op prijs als de Nieuwsbrief ook naar het CB van de Veron wordt †††††††††† gestuurd. Dat vinden wij geen probleem.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Men vindt het een goed idee om een persoon aan te stellen als vraagbaak voor het oplossen van storingen, een z.g. EMC Specialist. Deze geeft alleen tips, hij gaat dus niet persoonlijk aan het werk in de apparaten.

††††††††††† Onderzoek naar de status van de N-amateur. Hoe kan deze in het buitenland functioneren. De IARU Conferentie is 16 September 2017.

††††††††††† De Nieuwjaarsbijeenkomst

††††††††††† Deze is op 9 januari 2017. Met natuurlijk een harinkje van Martin. We moeten Marian vragen of zij wil zorgen voor de hapjes. Stukje worst, kaas enz. Zij heeft dat eerder ook wel gedaan voor ons.

 

 

8††††††††† Rondvraag

†††††††††† Krijgen we een eigen QSL Regio ? Namens ons bestuur heb ik mailcontact gehad met Peter Damen van de Commissie Dutch QSL Bureau en daar kwam een heel positieve reactie vandaan. In het kort gaan we met een eigen RQM werken en dat is dan met ingang van 1 februari 2017.

††††††††††† Regio 46 wordt dan opgesplitst in Reg 46A en Reg 46B. Erwin gaat dan werken als †††††††† ††††††††††† volwaardig RQM. Er worden geen nieuwe qsl regioís uitgegeven maar dit is een mooie ††††††††††† oplossing en hopelijk goed nieuws voor onze eigen qsl manager Erwin. Hoezeer Peter pc7t betrokken is bij onze belangen blijkt uit het feit dat hij me zelfs belde hierover

††††††††††† Wat betreft de leesmap.. deze kan nog net aan wat de kosten betreft. Maar er zijn maar 13 lezers. Nico zal een soort enquete houden om te peilen waar de belangstelling van de lezers naar uitgaat.

9††††††††† Volgende vergadering

††††††††††† Dat wordt dan de ALV op 6 ferbruari 2017

10 †††††† Sluiting

††††††††††† Nico sloot de vergadering omstreeks 22.30 u. en dat was mooi op tijd.

†††††††††††††††††††††††

Stef pa0sjm

secr. A-56

 

††††††††††††

 

†††††††††††