Notulen bestuursvergadering van maandag 18 december 2017

 

1          Na de koffie met lekkere koeken opent Nico de vergadering omstreeks 20.00 u.

            Jan, pe2els had al gemeld dat hij waarschijnlijk niet aanwezig kon zijn, dus hij was er

            niet bij.

2          De Notulen van de vorige bestuursvergadering (2 okt. 2017) werden goed bevonden.

3          Ingekomen stukken :

            Aanpak Spam .. Gert gaat alles verwijderen wat verwijst naar privé op website.

            Algemene Verordening Gegevensverwerking …de Veron neemt actie aangaande dit

            probleem. Zie brief van 11 dec. 2017.

            Veron Forum … wij gaan onze afdeling ook aanmelden, de secretaris zal dit regelen.

4          Actiepunten

            a.. Waterland Award

            Bernard zal dit gaan beheren. Hij ontvangt een doos met Awards, stickers en vaan-

            tjes. Ook zijn daar plakembleempjes bij welke op bekertjes kunnen worden geplakt.

             b..De Marac acties komen onder Den Helder. Het meeste materiaal is overgedragen.

5          Financiën

            Nico is niet gerust over de sponsoring door de RABO van de fietstocht. Dat zou dan

            toch weer een gevoelige verliespost gaan worden. We kregen altijd een bedrag per

            deelnemer.

            Pim moet de huur van het gebouw nog overmaken.

            Alle bonnetjes zijn keurig ontvangen, dus dat is in orde.

6          Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2018

            Contact opnemen met het Clubgebouw over organisatie. Even met Oudejans (Marjan)

            in overleg gaan over de hapjes en drankjes. We rekenen op zo’n 20 personen.

            We stellen vast dat ieder 2 consumpties krijgt en daarnaast 2 warme hapjes en twee

            keer kaas en worst. Tenslotte moeten we de kas een beetje in de gaten houden.

7          Algemene Leden Vergadering

            Deze is dus 5 februari 2018. Nieuwe bestuurskandidaten mogen zich melden!

             Gert, Nico en Pim stellen zich herkiesbaar. Bernard pd4ber wordt secretaris. We         moeten Jan, pe1els nog even vragen.

8          Rondvraag

            De pf9aCup. De nieuwe naam voor de beker cup.

            Gert zal het klassement opmaken voor het Jaarverslag. De secretaris zal dat graag

            ontvangen.

            Verder oppert Gert het idee om een soort certificaat in te gaan voeren. Misschien

            als vervanging van bekertjes. Ook het belonen voor activiteiten zou met een certifi-

            caat kunnen i.p.v. een beker.

9          Volgende bestuursvergadring

            Deze zetten we voorlopig in de agenda op de maart bijeenkomst en dan een half

            uur vóór de aanvang.

10        Sluiting vergadering

            Nico sluit de vergadering omstreeks 21.45 u. en we praten even na onder genot van       frisdrankje met hapje. Nico … bedankt voor de goede ontvangst.

                                                                              

VERON-sinus.jpg

        de secretaris:

Stef Macrander, pa0sjm