Verslag van de vergadering van het bestuur van de afdeling Waterland van de Veron,A56

 

Aanwezig Jan BeijerPE2ELS, Nico van der Bijl PA0MIR (vz.), Pim Eijlander PA5PEX (penningmeester), Gert Meinen PA3AAV, Bernard Kruithof PD75BER (secr.)

 

 

Agenda voor de vergadering van het bestuur van de afdeling Waterland van de Veron op maandag 2 maart 2020 voorafgaand aan de bijeenkomst in het lokaal van de hengelsportvereniging

 

1 opening en eventuele toegevoegde agendapunten, te weten: geen bijeenkomst op 4 mei, dodenherdenking; de call PI75WLD

2 notulen van de vergadering van 2 december 2019, op de website van VeronWaterland

3 ingekomen stukken, notulen van onze jaarvergadering van februari jl, ook op onze website

4 mededelingen

5 ledenraad van de Veron in april; wie gaat erheen

6 activiteiten: JOTA? Molendag?

7 lezingen: mei en juni zijn nog open. We hebben nog mogelijkheden, dus.

8 financieŽn

9 75 jaar Veron

10 Wat verder ter tafel komt

 

1.      Nico opent de vergadering om 19.15 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2.      De notulen van de vergadering van 2 december 2019 worden goedgekeurd.

3.      Geen belangrijke stukken binnengekomen. De notulen van de jaarvergadering van februari 2020 worden goedgekeurd.

4.      Mededelingen: als clubcall kunnen we dit jaar PI75WLD gebruiken, in verband met het 75-jarig bestaan van de Veron. Daar praten we later over, bij agendapunt 9. We maken twee uitzonderingen op de regel dat we de eerste maandag van de maand een bijeenkomst hebben: 4 mei gaat niet door wegens dodenherdenking, dus wordt het 11 mei; en 1 juni is de tweede Pinksterdag, dus dan wordt het 8 juni.

5.      Dit jaar zullen Nico en Bernard de afdeling A56 vertegenwoordigen op de bijeenkomst van de Ledenraad van de Veron in Apeldoorn op 25 april a.s.

6.      De secretaris vraagt aan Andrť PA3HGP of hij nader weet heeft van de Molendag in mei. En ook, of en zo ja met wie er contacten zijn met Scouting Waterland en/of Purmerend in verband met de JOTA in het derde weekend van oktober. Dat is op zichzelf een mooi moment om jongeren met het radio-amateurisme in contact te brengen. Eventueel neemt de secretaris zelf contact op met iemand van Scouting. De secretaris is in contact getreden met Erik Romeijn PE1BXR om de mogelijkheid te verkennen van een vossenjacht in bijvoorbeeld het Purmerbos, ergens in de zomer. De afdeling heeft vijf 80-m sets, ooit zelfgebouwd en nooit gebruikt. Daar kunnen we dus iets mee doen.

7.      Lezingen voor de komende tijd: op de bijeenkomst op 6 april komt OM Gidi Verheijen over 100 jaar radio-omroep. Op de bijeenkomst op maandag 11 (dus niet 4 mei, let op) staat EMC centraal in een lezing door OM Andrť Canrinus & Marcel van Dijk. Op maandag 8 juni (dus niet op 1 juni) hebben we een powerpoint over het zelf-maken van een vakantie-zendmastje, gemaakt en aan ons ter beschikking gesteld door OM Quirijn van Zon. Daarna de zomerstop; we gaan verder met een voordracht door onze eigen Gert PA3AAV op maandag 7 september. Maandag 5 oktober besteden we aan een bijeenkomst zoals die ook elders wel wordt gehouden, show and tell. Onze leden nemen dan iets mee dat ze zelf gemaakt hebben, of wat dan ook, om dat aan de anderen te laten zien en er iets over te vertellen.

8.      FinanciŽn: van het hoofdbestuur was een notitie binnengekomen over de verschillende mogelijkheden voor afzonderlijke afdelingen om bankzaken te regelen; we besluiten de toestand te laten zoals die is, een zakelijke rekening bij de RABO, beheerd door penningmeester Pim.

9.      75 jaar Veron wordt vooral gevierd na de zomer; wij hebben voor de gelegenheid als clubcall PI75WLD; we stellen ons voor dat de afdelingsronde op vrijdag op 2 meter vanaf mei onder de naam PI75WLD opereert, tot aan het einde van het jaar. We kunnen er ook als afzonderlijke amateurs gebruik van maken. Gert PA3AAV gaat een voorstel daarvoor maken, hoe we daar iets aardigs mee kunnen doen.

10.  De volgende bestuursvergadering is op maandag 11 mei, voorafgaand aan de bijeenkomst, om 19.15. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 19.55 uur de vergadering.