Verslag bestuursvergadering van de afdeling Waterland van de Veron op maandag 8 november 2021, 20.00 uur tot 21.30, ten huize van de secretaris in Ilpendam

 

Aanwezig Nico van der Bijl PA0MIR, voorzitter, Jan Beijer PE2ELS, Pim Eijlander PA5PEX, penningmeester, Gert Meinen PA3AAV, Bernard Kruithof PD4BER, secretaris

 

1 De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2 Notulen van de bestuursvergadering van 18 januari 2021 (per zoom) worden goedgekeurd.

3. De meeste ingekomen stukken zijn de Nieuwsbrieven van andere afdelingen, die steeds worden doorgestuurd naar de redacteur van de Nieuwsbrief Menno PE1LDZ en naar de beheerder van de website Gert PA3AAV. Overige stukken komen aan de orde bij de volgende agendapunten.

4. Penningmeester Pim PA5PEX meldt dat de RABO rekening van de afdeling is bevroren omdat de bank bewijs wil hebben van de Kamer van Koophandel dat we daar staan ingeschreven maar dat staan we niet, omdat we onder de vleugels van het hoofbestuur (dat wel is ingeschreven bij de KvK in Arnhem) vallen. Pim gaat met de bank in discussie en we zullen het problem aan de orde stellen bij het Hoofdbestuur op de Regiovergadering van 19 november a.s., zie punt 10.

Verder zal de secretaris aan Erwin, onze QSL-manager, vragen hoe we in de komende tijd om zullen gaan met het versturen en ontvangen van kaarten. (In overleg met Erwin; dat gaat weer als eerder bedacht, Erwin meldt aan de Nieuwsbrief voor wie er kaarten zijn. Wie ze wil versturen kan ze bij hem in de brievenbus stoppen).

5. Het lokaal van de Hengelsportvereniging aan de Vrouwenzandstraat 157, waar we al jaren elke maand bijeenkomen, is wellicht in de toekomst niet meer beschikbaar door interne verschuivingen bij de Hengelsportvereniging. Coronamaatregelen maken wellicht de toegang op korte termijn onmogelijk, en ook de maandag als vaste avond is ingewikkeld geworden. Dat heeft consequenties voor onze bijeenkomsten. We besluiten om in laatste instantie en zolang het nodig is over te gaan op virtuele bijeenkomsten via zoom.us, wat we al eerder deden. Bernard polst de voorzitter van de Hengelsportvereniging over mogelijkheden voor de toekomst, en gaat anders eens kijken of we via Clup, een organisatie van buurthuizen en dergelijke in Purmerend, een voorlopig onderkomen kunnen vinden. (Dit gaat even in de ijskast, tot betere tijden.)

7. De onzekerheid over de beschikbaarheid van een vergaderlocatie maakt het noden van sprekers voorlopig iets te gecompliceerd, dus daar wachten we even mee tot we weten waar we terecht kunnen.

8. Ons 40 jarig bestaan gaan we volgend jaar, mei 2022, vieren. Nico besteedde er in oktober bij de eerste echte bijeenkomst sinds het begin van de pandemie al aandacht aan. De vorm van onze verjaardag staat nog niet vast, goede ideen zijn van harte welkom, meld ze aan de secretaris PI4WLD@Veron.nl

9. De afdelings radio, een Yaesu 990, stond nog bij Bert PA5BM en is nu bij Bernard PD4BER.

10. De secretaris zal onze afdeling op de Regiobijeenkomst, georganiseerd door afdeling Alkmaar, op vrijdag 19 november vertegenwoordigen en daar o.m. het problem van onze bankrekening-perikelen aan de orde stellen. (Deze vergadering, zo verneem ik zaterdag 13 november, gaat wegens covid-maatregelen niet door).

11. De penningmeester laat weten dat we weliswaar niet meer bij onze rekening kunnen maar dat we er verder goed voorstaan, omdat we het afgelopen anderhalf jaar geen uitgaven hebben hoeven doen, en wel inkomsten genoten van Centraal. En webmaster GertPA3AAV zal een back up maken zodat eventueel ook iemand anders de website kan beheren in noodgevallen. Voorzitter Nico meldt dat we in de afdelings-competitie dichtbij de 2000 punten zijn, dus hij moedigt een ieder aan nog wat contest-punten bij elkaar te sprokkelen. Bijvoorbeeld, voegt Gert eraan toe, door op woensdagavond mee te doen, zie de contest-agenda  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/

Waarna de voorzitter de vergadering sluit onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Ilpendam, 9 november 2021, Bernard Kruithof PD4BER, secretaris

 

 

P.s. nagekomen berichten: De Rabo bank club support actie heeft ons 113,04 opgeleverd dus daar zijn we weer zeer blij mee (dat heb ik ook aan de Rabo bank laten weten). En verder is er voorlopig geen fysieke bijeenkomst mogelijk in verband met de nieuwe covid-maatregelen, dus we gaan weer iets met zoom proberen.