VERON

 

Vereniging voor

Experimenteel

Radio Onderzoek

in Nederland

 

 

Verslag van de jaarvergadering van de afdeling Waterland van de Veron A56

 

Maandag 7 februari 2022, niet in het gebouw van de hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat 157 te Purmerend maar digitaal per zoom

De agenda:

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering van 2020, zie www.veronwaterland.nl

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Jaarverslag over 2021, zie website van de afdeling

6. Financieel overzicht over 2021

7. Kascontrolecommissie, bestaande uit Evert-Jan PE1FWM en Sietse PF2X, vervanger Fred PE1DHN

8. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

9. Verkiezing afdelingsafgevaardigden voor de 81e Verenigingsraad van de Veron op 23 april 2022

10. (Her)verkiezing van het bestuur van de afdeling Waterland

11. Plannen en ideen voor de viering van het 40-jarig bestaan van onze afdeling in mei 2022

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

 

Aanwezig: Nico van der Bijl PA0MIR, vz., Bert van der Meer PA5BM, Eline Kleibrink PH4E, Evert-Jan Reilingh PE1FWM, Gert Meinen PA3AAV (bestuurslid), Jan Beijer PE2ELS (bestuurslid), Stef Macrander PA0SJM, Andr Heijm PA3HGP, Tjarko Gramsma PA7TG, Erwin Kleis PA3BLS, John; notulen Bernard Kruithof PD4BER (secretaris)

 

1 Voorzitter Nico PA0MIR opent even na achten de digitale vergadering, en begroet de aanwezigen. Sommigen komen wat later in beeld.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van1 februari 2021 worden goedgekeurd.

3. De gebruikelijke ingekomen stukken zijn Nieuwsbrieven van andere afdelingen die worden doorgestuurd door de secretaris naar Menno (Nieuwsbrief) en Gert (Website van de afdeling). Plus uitnodiging voor de 81e Verenigingsraad, zie punt 9 van de agenda.

4. De secretaris heeft contact gehad met de Hengelsportvereniging daar kunnen we in de toekomst zoals altijd terecht. Mits de coronamaatregelen zulks weer toelaten, dit naar beoordeling van de Hengelsportvereniging.

5. De aanwezigen gaan akkoord met het concept jaarverslag.

6 & 7 & 8. De financile verslaglegging van penningmeester Pim Eijlander PA5PEX wordt in dank ontvangen. De kascontrolecommissie Sietse PF2X en Evert-Jan PE1FWM zullen contact met de penningmeester opnemen voor 2020 en 2021. In een latere fase zullen we een nieuwe kascontrolecommissie benoemen. Kleine puntjes: de FT990 set van de afdeling staat niet meer bij Bert PA5BM, maar bij Bernard PD4BER, sinds april 2021. En de afschrijving van het bezit van de afdeling moet eigenlijk iets anders worden berekend: per jaar 10% van de aanschafprijs, niet 10% van de restwaarde. De sectetaris meldt dit aan de penningmeester. Evert-Jan meldt nog dat er minder stemmen van de RABO bank club support actie op ons waren uitgebracht, omdat je in voorgaande jaren twee stemmen mocht uitbrengen op de club van je keuze, en afgelopen jaar maar n. Dus het lag niet aan gebrek aan enthousiasme, maar aan andere regels.

9. Bernard zal de afdeling vertegenwoordigen bij de 81-e verenigingsraad van de Veron op 23 april 2022, hetzij per zoom, hetzij in het echt. Wie er nog meer heen wil: laat het weten.

10. Het gehele bestuur stelt zich herkiesbaar, de vergadering gaat bij acclamatie accoord. Het bestuur voor 2022 is dan Nico van der Bijl PA0MIR (voorzitter), Gert Meinen PA3AAV, Pim Eijlander PA5PEX (penningmeester), Jan Beijer PE2ELS en Bernard PD4BER (secretaris).

11. Het 40-jarig jubileum valt in mei 2022, maar gezien de onzekere tijden stellen we het maken van plannen nog even uit.

12. Bij de rondvraag meldt Evert-Jan dat er behoefte is aan nieuwe rondeleiders voor de wekelijkse Vrijdagavondronde. Eline PH4E meldt zich aan, Bernard PD4BER mompelt dat hij wel reserve wil zijn. Evert-Jan maakt nieuwe roosters voor het komend jaar.

Gert PA3AAV meldt dat we in het afdelingsklassement op kop gaan, en spoort allen aan veel verbindingen te maken voor de PACC. En let op: voor de eerste 100 QSOs krijg je 4 punten, boven de 100 krijg je per 50 QSOs steeds een punt erbij.

Om 20.30 sluit voorzitter Nico de vergadering.

Ilpendam, 7 februari 2022

 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron A56, PD4BER

VERON-sinus.jpg