†††††††††††††††††† Kort verslag bestuursvergadering Veron afd. Waterland dd. 3 oktober 2016

 

 

  1. Opening. Nico heet de aanwezigen welkom; helaas hebben we even moeten wachten omdat het hek nog was gesloten maar rond 19:20 kunnen we toch vergaderen. Tot onze (maar niet zijn) spijt is de secretaris verhinderd en we wensen hem een goed en warm verblijf. Ook Jan Beijer is helaas niet aanwezig.
  2. In de vergadering zal Nico aan de orde stellen dat voorstellen voor de V.R. bij het bestuur kunnen worden ingediend tot het begin van de november bijeenkomst, zodat de leden er dan nog over kunnen stemmen en het bestuur voorstellen nog tijdig voor 1 december bij het H.B. kan indienen.
  3. Regio bijeenkomst van 7 november wordt besproken; Gert PA3AAV wil daar wel samen met Nico naar toe, zodat Stef deze keer niet hoeft te gaan. Er is uiteraard de mogelijkheid om dat met 3 personen te doen. In deze vergadering willen we nogmaals aan de orde stellen dat het huidige financiŽle regime niet zo handig is en vragen of het HB kan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om via een soort paraplurekening waar dan alle afdelingen die dat wensen onder kunnen vallen is op te lossen. Ook willen we een voorstel opstellen voor de QSL problemen in het bijzonder voor die leden die na enkele jaren niet meer echt actief zijn en hun lidmaatschap stoppen; de binnenkomende QSL zouden in onze ogen nog wel enige tijd (1 of 2 jaar) moeten worden nagezonden, tegen vergoeding van porti hetzij door de afdelingsmanager, hetzij door het DQB maar niet al gelijk teruggezonden moeten worden.
  4. De december bijeenkomst wordt in overleg met de beheerder verplaatst naar 12 december. Dit wordt gelijk vastgelegd in de kalender.
  5. Nico stelt even het Veron forum aan de orde; het is ons nog niet geheel duidelijk wat daarvan het nut voor de afdeling is.
  6. Volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld op WOENSDAG 14 december, ten huize van de voorzitter, aanvang 20:00 uur. In deze vergadering zal de jaarvergadering moeten worden voorbereid en we hopen dat er dan al een voorstel voor de begroting 2017 en voorlopig verslag 2016 kan worden besproken.

 

Hierna wordt de bestuursvergadering gesloten om 19:40 en gaan we over tot het plaatsen van de projectieapparatuur; Bert heeft inmiddels de DVD gebracht en het belooft een interessante avond te worden.

 

 

PA0MIR