Notulen van de ledenvergadering van de de afdeling Waterland van de Veron, A56

 

Maandag 1 april 2019 in het lokaal van de Hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat 157 te Purmerend, van 20.00 tot 20.30 uur

 

Aanwezig zijn 18 leden van de afdeling.

 

 

Bij de opening krijgt PA0ZAV de beker voor de derde plaats in de QRP afdeling van de PACC 2018, onder applaus van de aanwezigen door de voorzitter overhandigd.

 

 

Het enige punt op de vergadering is het bespreken van de voorstellen voor de Verenigingsraad van de Veron, die op zaterdag 13 april 2019 plaats zal vinden. In totaal zijn daarvoor door de verschillende afdelingen en door het Hoofdbestuur 10 voorstellen gedaan. Voorzitter Nico PA0MIR behandelt ze stuk voor stuk.

 

Voorstel 1 van het HB verzoekt om instemming met het voornemen de afdeling Etten-Leur op te heffen wegens gebrek aan leden, minder dan 10, en aan het ontbreken van voldoende bestuursleden. We gaan accoord; de voorzitter vermeldt nog dat in het verleden in de afdelingscompetitie die afdeling een ferme concurrent was.

 

Voorstel 2 van het HB behelst een aanpassing aan het AVG beleidsplan, sinds 16 juli 2018 bekend bij de afdelingsbesturen. Het gaat om de privacy wetgeving. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Voorstel 3 van het HB gaat verder op de plannen om amateurradio meer bekendheid te geven door onder meer Electron tweemaal per jaar online ze zetten. De afdeling gaat daarmee accoord.

 

Voorstel 4 van afdeling Meppel om de Dag voor de Radioamateur gratis te maken voor iedereen, te betalen uit een contributieverhoging van 1,50 wordt verworpen.

 

Voorstel 5 van afdeling Assen om leden gratis toegang te verlenen en dat te bekostigen uit een contributieverhoging van 3,00 wordt verworpen.

 

Voorstel 6 van afdeling Amersfoort om scoutinggroepen in de gelegenheid te stellen een eigen clubcall aan te vragen bij het Agentschap Telecom wordt niet onsympathiek gevonden, maar wordt in meerderheid verworpen.

 

Voorstel 7 van afdeling Zaanstreek om gestructureerd over te stappen op de Regiobank, goedkoper dan andere banken, wordt niet als zinvol gezien, met het oog op de recente sterke stijging van tarieven van de Regiobank. De afdeling Waterland zal een amendement voorstellen om een centrale regeling van de Veron voor alle afdelingen mogelijk te maken.

 

Voorstel 8 van Gouda wil graag het bandplan voor de 30 meter zo veranderen dat het segment voor digi-modus met 10 KHz wordt vergroot tot 10.130 KHz-10.150 KHz. De afdeling Waterland wil graag weten wie er eigenlijk gaat over deze uitbreiding: het AT of de IARU. Maar we zijn niet tegen.

 

Voorstel 9 van Amersfoort om een nieuwe aanpak van opleidingen te krijgen: het lijkt de afdeling Waterland prima om mee te praten met de betreffende commissie en verder onthoudt de afdeling zich van stemming.

 

Voorstel 10 van Rotterdam is een verzoek om de DARC zover te krijgen dat zijn Work All Germany contest niet meer samenvalt met het JOTA weekend. De afdeling Waterland vindt dit geen serieus voorstel, het hoort niet bij de VR, en derhalve verwerpt de afdeling Waterland dit voorstel.

 

De voorzitter sluit de vergadering en geeft het word aan Ton Willemse, PA0BBY, voor een boeiende lezing over The Internet of Things. Kleine computers, in allerhande dingen ijskasten, thermometers, slimme meters, verkeerslichten, enz. Die met elkaar en met gebruikers kunnen communiceren met kleine signalen op bijvoorbeeld 868 MHz. En PA0BBY liet een reeks aan zelfgebouwde toepassingen zien.

 

Waarna de aanwezigen om 22 uur tevreden napratend de zaal verlieten.

 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron