De VERON werd opgericht in 1945 als voortzetting van een drietal veel oudere verenigingen van radio-zendamateurs n.l. de NVVR, NVIR en VUKA.
De VERON telt ruim zestig plaatselijke afdelingen.De contributie bedraagt € 45 per jaar. Leden van 18 t/m 21 jaar betalen € 29,50 en juniorleden t/m 17 jaar betalen € 16,75.
Het verenigingsblad heet "Electron". Alle leden krijgen het maandelijks in de bus.
Het abonnementsgeld zit in de contributie.

Electron is bovendien te lezen in de openbare bibliotheek van Purmerend aan de Waterlandlaan Hier vindt U Electron in de bladenstand van de bibliotheek


Van de vele VERON-activiteiten zijn er twee die misschien nu al je belangstelling hebben.
In het najaar is dat de Dag van de Amateur, die dit jaar in Apeldoorn plaatsvond.In het voorjaar wordt er in de Flevopolder het Pinksterkamp gehouden.
De VERON vertegenwoordigt de Nederlandse radio-zendamateurs in de International Amateur Radio Union. Behalve de Veron bestaat in Nederland nog een tweede vereniging op het gebied van radio-zendamateurisme: de VRZA oftewel de Vereniging van Radio Zendamateurs.

Wil je je opgeven als lid van de VERON, dan is dit het online adres:

 
http://www.veron.nl/vereniging/vereniging_lidmaatschap.html
 

of schrifelijk naar:

Postbus 1166 6801 BD ARNHEM
Telefoon: + 31 26 442 67 60.
E-mail: veroncb@veron.nl
Gironummer: 365900 t.n.v. VERON Arnhem